Capital

Capital Harness Line Balancer

Najděte rovnováhu v rámci pracovní zátěže na jednotlivých pracovních stanicích, optimalizujte výrobní linky a zvyšte efektivitu.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Vedoucí pracovník továrny, který rozděluje výrobní úkoly mezi více výrobních linek svazků.

Proč využívat řešení Capital Harness Line Balancer?

Capital Harness Line Balancer umožňuje výrobním inženýrům rychle a přesně rozdělit výrobní úkoly mezi pracoviště na výrobní lince. Díky tomu je možné porovnat a analyzovat více scénářů „co kdyby“ pro dosažení optimální efektivity.

Navrhněte efektivní výrobní linku

Využijte více času na optimalizaci
Vyvažte velké množství úloh a získejte čas navíc. Zlepšete efektivitu využitím flexibility pro seskupování a přeskupování podle zvolených kritérií.

Využijte řízené vyvažování
Přiřaďte úkony k pracovním stanicím pomocí přetažení. Stálé navádění ukazuje nejbližší pracoviště, kde lze úkol provést na základě definovaných závislostí úkonů a materiálů.

Automatizujte ověřování
Výstražné zprávy vás okamžitě upozorní, pokud je úloha přiřazena pracovní stanici před přítomností materiálu nebo před dokončením předběžné úlohy.

Získejte podrobnou analýzu
Pracujte s grafy zobrazujícími časové odchylky pro úkoly na jednotlivých pracovištích pro všechny nebo některé návrhy. Křížové zvýraznění umožňuje snadnou navigaci mezi zobrazeními.

Další informace