Capital

Capital Network Designer

Spravujte potřeby síťové komunikace ve vozidle se zaměřením na komplexní načasování a optimální využití sítě.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Snímek obrazovky návrhu sítě ve vozidle, který ukazuje klíčové parametry a časování.

Proč Capital Network Designer?

Spojujeme konstrukční návrh sítě, architektury, softwaru a elektrických systémů pod jeden ucelený ekosystém s integrací v aplikaci Capital Network Designer. Tato komplexní sada poskytuje nástroje pro návrh sítí, provádí časovou analýzu a generuje definice elektronických řídicích jednotek (ECU).

Optimalizace a ověření pomocí generativního návrhu sítě

Spravujte obrovské množství variant v jediném designu
Používejte základní nástroje s vysokou úrovní automatizace návrhu pro konstruování palubních sítí a vytváření definic jednotek ECU zasílaných od výrobců OEM dodavatelům úrovně 1.

Snížení nákladů a rizik vývoje
Zajistěte konzistenci a zaručené dodávky pomocí pokročilé analýzy načasování.

Integrace architektur síťových a softwarových komponent
Usnadněte generování konzistentních a úplných výňatků jednotek ECU.

Podpořte konstrukční týmy
Ovládejte návrh systému v reálném čase napříč týmy na různých místech. Aplikace Capital Network Designer poskytuje úplnou podporu návrhů všech hlavních standardních protokolů automobilových sítí, jako jsou CAN, CAN FD, LIN, FlexRay a Ethernet (SOME/IP, TCP, UDP, DoIP, DDS).

Další informace