1. Home

Capital

Capital Harness Designer Essentials

Základní nástroj pro návrh kabelových svazků, který usnadňuje vývoj podrobných návrhů kompozitních svazků.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Proč využívat řešení Capital Harness Designer Essentials?

Software Capital Essentials pro návrh kabelových svazků nabízí grafické prostředí pro vytváření kabelových svazků a výkresů plochých modelů. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní je vytváření návrhů kabelových svazků velmi snadné.

Urychlete návrh kabelových svazků a eliminujte zpoždění v tradičních konstrukčních procesech

Proveďte rychlé zavedení a splňte své cíle
Použijte toto řešení samostatně nebo je zaveďte spolu s řešením Capital Wiring Designer Essentials, aby data návrhu kabelů mohla bezproblémů proudit do příslušných návrhů svazků, snížila se složitost a minimalizovala se možnost vzniku chyb. Validujte své návrhy použitím integrovaných funkcí pro analýzu elektrického chování a automatizaci konstrukce výběrem součásti.

Navrhujte s jistotou
Integrujte počítačem podporované návrhy zapojení, svazků a mechanických prvků, abyste podpořili opakované použití, provázanost dat a spolupráci mezi jednotlivými oblastmi. Automatizujte generování tabulek konektorů, vodičů a spojů. Vypočítejte délky vodičů, včetně hodnot po přidání/odebrání svorek a konektorů. Integrujte kabeláž a návrh svazků pro import vodičů, konektorů a spojů. Provádějte zpětnou anotaci délek vodičů. Využijte integrované chytré knihovny komponent a symbolů.

Automatizujte výkazy
Generujte automaticky výkazy o výrobě svazků, včetně kusovníků a řezných seznamů.

Monitor metrics for early correction
Pomocí analýzy zachyťte problémy v rané fázi procesu návrhu, kdy je jejich náprava nejméně časově náročná a nákladná.

Automatizujte úkony
Automaticky vyplňujte tabulky konektorů po přidání vodičů, výběru svorek a vygenerování tabulek vodičů.

Urychlete proces návrhu svazků
Zaveďte výkonný nástroj pro automatický výběr součástí, který konfiguruje a vybírá svorky, těsnění a vodiče pro každý konektor a to včetně tolerancí pro budoucí přídavky nebo zkrácení. Tím se eliminuje hlavní zdroj problémů, které se vyskytují v tradičním procesu navrhování.

Rychle generujte dokumentaci
Po dokončení svazku použijte výkonné funkce reportování k vygenerování dokumentace potřebné pro výrobu. Dokumentace se automaticky generuje přímo z výkresů, takže je zajištěna konzistence a přesnost informací. Tato technologie může značně urychlit čas potřebný pro uvedení do výroby a zabránit i výrobním chybám.

Použijte flexibilní možnosti rozvržení plochých modelů
Využijte rychlé grafické rozvržení a inženýring svazků a plochých modelů. Vytvářejte výkresy svazků bez měřítka nebo ve skutečné velikosti pomocí možností rozvržení plochých modelů.

Zvyšte příjmy
Nástroje můžete snadno zavést do stávajících procesů a prostředí. Návratnost investice je obvykle dosažena za méně než 12 měsíců.

Snadno škálujte v případě potřeby
Využijte sadu Capital Essentials, která je navržena pro rychlé zavedení a snadnou instalaci, a dosáhněte výrazné návratnosti investic pomocí výkonných funkcí. Nástroje pro návrh a kabelové svazky můžete používat samostatně nebo je zavést společně. Umožněte, aby návrhová data zapojení plynule proudila do souvisejících návrhů kabelových svazků, abyste snížili úsilí a minimalizovali riziko chyb. V případě potřeby mohou uživatelé využívat bezproblémové upgrady na celou sadu softwaru Capital.

Další informace