Řešení PLM Components

Řešení Parasolid pro přístup k datům a překlad

Sdílejte 3D modely ve stovkách aplikací založených na řešení Parasolid pomocí standardního formátu Parasolid XT nebo prostřednictvím naší široké nabídky řešení pro výměnu dat.

Obrázek článků řetězu.

Proč si vybrat řešení Parasolid pro přístup k datům a překlad?

Sdílejte a opakovaně používejte data 3D modelu v průběhu celého životního cyklu výrobků a v celém dodavatelském řetězci.

Konstruktéři, inženýři a výrobci používají při vývoji výrobků celou řadu různých systémů, často s využitím různých formátů 3D dat. Uživatelé řešení Parasolid mohou využívat interoperabilitu s jinými softwarovými aplikacemi, ať už jsou založené na řešení Parasolid, či nikoli.

Je to dáno širokým rozšířením řešení Parasolid díky našemu otevřenému obchodnímu modelu a široké škále řešení pro import, export a optimalizaci dat.

Zobrazit dostupná řešení

Řešení Parasolid a HOOPS Exchange

Získejte přístup ke komplexním datům 3D modelu z široké škály formátů, včetně přesných dat B-Rep, informací o sestavě/konfiguraci, teselačních dat, informací o výrobě výrobků, metadat a pohledů.

Sada nástrojů HOOPS Exchange poskytuje výkonnou výměnu dat pro softwarové aplikace založené na řešení Parasolid. Speciální rozhraní mezi řešeními Parasolid a HOOPS Exchange umožňuje import formátů založených na řešení Parasolid bez překladu. Integrace s řešením Parasolid Bodyshop umožňuje převádět jiné formáty CAD na platné modely řešení Parasolid.

Parasolid Bodyshop

Opravujte, optimalizujte a ověřujte data počítačem podporovaného navrhování (CAD) importovaná do řešení Parasolid pro následné modelovací úkony pomocí sady nástrojů Parasolid Bodyshop.

Řešení Parasolid Bodyshop umožňuje provádět následující akce:

  • Import: Ověření/vyčištění příchozí topologie B-rep, zacelení plechů a těles, ověření/vyčištění/zacelení/sešití dat oříznutého povrchu
  • Čištění: Zlepšení topologie – neplatný smysl, chybějící topologie, špatná struktura smyček a oblastí. Zlepšení geometrie – křivky nulové délky, krátké hrany, mezery, štíhlé plochy a podobně
  • Optimalizace: Zjednodušení geometrie, zlepšení tolerance hran a odstranění malých entit
  • Zajištění věrnosti: Sledování úprav, měření blízkosti vyčištěné geometrie k původnímu tvaru
  • Export: Převod geometrie do běžných nebo standardních forem

Překladatelské nástroje řešení Parasolid

Licencujeme sady nástrojů řešení Parasolid pro překlady jednotlivých formátů pro vysokorychlostní překlady mezi řešením Parasolid a několika průmyslovými formáty, včetně:

  • STEP: obousměrný překlad mezi řešeními Parasolid a STEP AP203, AP214
  • IGES: obousměrný překlad mezi řešeními Parasolid a IGES s podporou JAMA-IS
  • SAT: obousměrný překlad mezi řešením Parasolid a formátem ACIS SAT společnosti Spatial Technology

XT pipeline

Získejte interoperabilitu bez překladu mezi všemi aplikacemi založenými na řešení Parasolid díky otevřenému publikovanému formátu 3D dat Parasolid XT.

Řešení Parasolid je integrované do více než 350 aplikací v oblastech CAD, CAM, CAE a AEC. Obousměrná kompatibilita verzí řešení Parasolid umožňuje výměnu dat mezi aplikacemi založenými na různých verzích tohoto řešení.

Díky tomu je řešení Parasolid XT dominantním formátem pro reprezentaci, sdílení a ukládání 3D digitálních výrobků.

Zůstaňte ve spojení díky řešení PLM Components

Přečtěte si blog

Získejte novou perspektivu o řešení PLM Components a trhu se systémy PLM v obecné rovině.