Tecnomatix

Process Simulate

Plánujte, simulujte a ověřujte lidské úkony, robotické procesy a automatizaci během celého životního cyklu vývoje výrobků od koncepce přes inženýring a uvedení do provozu až po výrobu a neustálé zlepšování.

Ověřování výrobních procesů v 3D prostředí

Uvádějte výrobky na trh rychleji! Vaše společnost zabývající se výrobním inženýrstvím může virtuálně ověřovat výrobní koncepty s předstihem a v průběhu celého životního cyklu uvádění nových výrobků na trh.

Využijte 3D modely výrobků a zdroje k usnadnění simulace, ověřování, optimalizace a uvádění do provozu složitých výrobních procesů zahrnujících zařízení a pracovníky pro rychlejší uvedení výrobků na trh a vyšší kvalitu výroby.

Roboti, vozidla AGV, stroje, dopravníky a pracovníci v 3D simulačním modelu softwaru Process Simulate.
Video

Úspora práce díky softwaru Process Simulate

Někdy potřebujete malou pomoc od přátel.

Podívejte se na naše video a zjistěte, jak vám společnost Siemens a software Process Simulate mohou pomoci řešit problémy v oblasti výroby.

Prozkoumat aplikace softwaru Process Simulate

Zjistěte více o dostupných specializovaných nástrojích, které vám usnadní modelování a simulace a které poskytují další hodnotu vaší investice do softwaru Process Simulate.

Assembler

Navrhujte, analyzujte a ověřujte procesy sestavování a demontáže výrobku s cílem určit nejefektivnější postup bez kolizí v co nejkratším čase.

Pomocí softwaru Process Simulate Assembler můžete modelovat, dynamicky vytvářet a simulovat sestavovací a demontážní možnosti a sekvence úkonů, detekovat kolize a vyhodnocovat vůle, provádět 2D a 3D řezání a analýzy měření. Vyberte nejvhodnější nástroj pro daný úkon, proveďte virtuální testy vůlí a analýzu kolizí a simulujte celý proces výrobku a nástroje společně.

3D modelový řez pro sestavení sedadla vozidla v softwaru Tecnomatix Process Simulate.

Robotics

Provádějte virtuální vývoj, simulace a uvádění do provozu robotických a automatizovaných výrobních systémů, včetně vysoce automatizovaných zařízení s proměnlivým výrobním mixem.

Pomocí softwaru Process Simulate Robotics můžete usnadnit bezkolizní plánování a simulace drah pohybů robota, automatické umístění robota a testování dosahu, optimalizaci doby cyklu robotického provozu a spotřeby energie a zjednodušení procesu synchronizace pracovišť a zón s více roboty. Software může využívat více inženýrských oborů k plánování a ověřování výrobních systémů od jednotlivých pracovních stanic až po kompletní výrobní linky.

Plánování dráhy robota pomocí softwaru Tecnomatix Process Simulate zobrazující 3D simulační model, polohu dráhy a podrobnosti o pohybu, stav kloubů a rychlost kloubů.

OLP – offline programování

Udržujte a optimalizujte robotické procesy v dynamickém 3D virtuálním prostředí bez přerušení stávající výroby.

Software Process Simulate Offline Programming (OLP) slouží k vytváření a manipulaci s cílovými místy, orientací, konfigurací, dráhami pohybu a interferenčními zónami specifickými pro robota. Provádějte optimalizaci doby cyklu, vytváření a editaci konfigurovatelných příkazů pohybu a OLP, kalibraci robota a kompletní stahování a nahrávání programu robota na základě rozhraní učícího přívěsného prvku robota a řídicí jednotky robota pro všechny hlavní značky robotů.

Prostředí softwaru Tecnomatix Process Simulate OLP pro 3D offline programování robotů a stahování programů.

VC Lite — virtuální uvedení do provozu

Provádějte virtuální uvedení do provozu (VC) pomocí offline modelů softwaru Process Simulate, včetně vytváření rozvržení, definic kinematiky, simulace a analýzy.

Software Process Simulate VC Lite slouží k ověření a optimalizaci sestavení, instalace a uvedení do provozu (mechanického a elektrického) výrobních zón nebo buněk obsahujících roboty a další automatizační zařízení. Simulujte skutečný kód programovatelného logického automatu (PLC) s hardwarem pomocí softwaru Siemens TIA Portal a PLCSIM Advanced nebo softwaru OPC UA a skutečných programů robota, což poskytuje nejrealističtější virtuální prostředí pro uvedení do provozu.

Zobrazení programového kódu PLC vlevo a 3D simulačního modelu robotické pracovní buňky softwaru Process Simulate vpravo, který se používá pro virtuální uvedení do provozu.

Continuous Manufacturing

Vyvíjejte robotické výrobní procesy s nástroji pro vytváření svarových švů a kontinuální generování dráhy pro úkony lepení, těsnění a stříkání, simulaci kompletní dráhy pohybu robota a optimalizaci umístění robota, dosahu a doby cyklu.

Pomocí softwaru Process Simulate Continuous Manufacturing můžete importovat svařovací švy a dráhy obráběcích nástrojů pro vytvoření dráhy robota, generovat svařovací švy a dráhy kontinuálního pohybu na základě křivek a rozpoznávání geometrie, zarovnávat umístění dráhy na základě normálních podmínek povrchu a simulovat pokrytí a tloušťku barvy a nástřiku.

3D simulační model robotického lakování v softwaru Process Simulate.

Human

Navrhujte, analyzujte a optimalizujte detailní lidské úkony pomocí škálování virtuálních lidských postav tak, aby odpovídaly libovolné populaci pracovníků pro simulaci libovolného úkonu.

Pomocí softwaru Process Simulate Human můžete ověřit návrh pracovní stanice a zajistit, aby bylo možné dosáhnout na komponenty výrobků, sestavit je a udržovat. Analyzujte a optimalizujte dobu cyklu a ergonomii lidské činnosti a pracovní stanice a zajistěte bezpečný proces v souladu s průmyslovými a podnikovými normami.

Virtuální ženská postava vykonávající pracovní úkony v softwaru Process Simulate Human.

VR Analyze – virtuální realita

Načítejte studie softwaru Process Simulate do prostředí virtuální reality (VR), kde můžete provádět revize návrhů a procesů, provádět analýzu scény a simulace a spolupracovat při plném ponoření do prostředí pomocí hardwaru VR, který poskytují společnosti HTC a HP.

Pomocí softwaru Process Simulate VR Analyze se můžete pohybovat ve virtuálním prostředí, přehrávat, pozastavovat a resetovat simulace vytvořené v softwaru Process Simulate, manipulovat s roboty ve scéně, provádět měření a zaznamenávat poznámky a značky.

Žena používající náhlavní soupravu VR a ovladače vedle 3D simulačního modelu továrny, který si prohlíží.
Case study

Estun Automation

Estun Automation uses Tecnomatix Process Simulate to reduce onsite virtual commissioning time by 30 percent and overall costs by 20 percent.

Case Study

Reducing onsite virtual commissioning time by 30 percent and overall costs by 20 percent

Firma:Estun Automation

Odvětví:Battery, Průmyslové stroje

Umístění:Nanjing, China

Tecnomatix

Video

Spolupráce pomocí řešení Siemens Xcelerator Share

Řešení Siemens Xcelerator Share nabízí bohatou sadu funkcí, které usnadňují každodenní spolupráci při používání softwaru Process Simulate. Přispívá k tomu, aby digitální transformace byla dostupnější, flexibilnější a škálovatelnější pro firmy všech velikostí.

Prohlubte své znalosti o řešení Tecnomatix

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro všechny produkty řešení Tecnomatix. Kontaktujte nás ještě dnes.

Blog o řešení Tecnomatix

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o řešení Tecnomatix.

Komunita Tecnomatix

Zapojte se do konverzace a získejte odpovědi na všechny své otázky týkající se řešení Tecnomatix.