A person holds a tablet displaying a bar chart

Opcenter Intelligence

Wykorzystaj rodzinę produktów Opcenter Intelligence, aby zwiększyć wydajność zakładu produkcyjnego dzięki agregacji danych produkcyjnych w postaci skontekstualizowanych, istotnych informacji w celu uzyskania natychmiastowych i praktycznych wskazówek.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Opcenter Intelligence?

Opcenter Intelligence wspiera szybsze podejmowanie lepszych decyzji dzięki analityce produkcyjnej i praktycznym informacjom, które zapewniają kontrolę nad procesami.

Widoczność na skalę globalną

Uzyskuj informacje o działaniu maszyn, linii i zakładu w czasie zbliżonym do rzeczywistego przy użyciu rozwiązania do zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM), Internetu rzeczy (IoT) i innych źródeł danych.

Optymalizacja jakości produktów

Zwiększ wydajność za pierwszym razem, zmniejsz ilość odpadów i zidentyfikuj główną przyczynę problemów z jakością, aby uzyskać wgląd w produkcję i zapewnić ciągłą poprawę jakości.

Większa efektywność

Popraw ogólną efektywność wyposażenia (OEE), zwiększ przepustowość i zoptymalizuj wykorzystanie zasobów
dzięki zaawansowanej analizie danych produkcyjnych.

Wizualizacja i poprawa wydajności produkcji

Łącz, organizuj i agreguj dane produkcyjne z całego przedsiębiorstwa w postaci spójnych, inteligentnych i skontekstualizowanych informacji zapewniających natychmiastowy wgląd w praktyczne wskazówki.

Harmonizacja danych
Opcenter Intelligence, zaawansowane narzędzie do analizy danych produkcyjnych, łączy się z niemal każdym źródłem danych, w tym z systemami firmy Siemens, rozwiązaniami innych producentów i wewnętrznymi systemami przedsiębiorstw. Generuje inteligentne dane, gromadząc i kontekstualizując zarówno duże zbiory danych z rozwiązań MOM i innych źródeł, jak i informacje uzyskiwane z szybkich analiz operacyjnych przeprowadzanych w hali produkcyjnej (OT) i przemysłowych platform IoT.

Uzyskiwanie wskazówek do dalszych działań
Dzięki funkcjom MOM oraz zintegrowanemu i opartemu na współpracy podejściu do danych IoT i OT z hali produkcyjnej Opcenter Intelligence oferuje funkcje analityczne zamieniające ogromne ilości surowych danych w praktyczne i wiarygodne informacje. System umożliwia podejmowanie decyzji operacyjnych, taktycznych i strategicznych na każdym poziomie przedsiębiorstwa. Analiza danych produkcyjnych pozwala identyfikować trendy i anomalie. Automatyczna analiza przyczyn źródłowych umożliwia identyfikację problemów z efektywnością. przepustowością i wydajnością, a analiza danych jakościowych szybko wykrywa negatywne trendy we wskaźnikach jakości lub zmiennych procesowych.

Wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym
Zaawansowane funkcje analityczne w oprogramowaniu Opcenter Intelligence ułatwiają użytkownikom uzyskiwanie właściwych informacji w krótkim czasie. System zapewnia pełną widoczność danych dzięki pulpitom nawigacyjnym kluczowych wskaźników wydajności (KPI) przy użyciu danych w czasie rzeczywistym oraz historycznych dotyczących zakładu, danych biznesowych i pochodzących z innych źródeł. Gotowe do użycia funkcje (OOTB) i standardowe pulpity nawigacyjne specyficzne dla branży umożliwiają tworzenie własnych interaktywnych pulpitów nawigacyjnych. Generuj karty wyników i pulpity nawigacyjne, aby przechodzić do szczegółów na poziomie automatyzacji/IoT w czasie rzeczywistym, a także uzyskiwać ujednolicony ogólny obraz w postaci jednego, łatwo dostępnego i analitycznego modelu danych.

Aktywne monitorowanie i powiadomienia
System analityki produkcji oferuje dostęp do pulpitów wskaźników KPI i wgląd w bieżące przyczyny przestojów w czasie rzeczywiste, umożliwiając podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych w oparciu o informacje ze źródeł IoT i MOM. Umożliwia również wykonywanie analiz porównawczych zarówno linii, jak i zakładów produkcyjnych, aby ustalić konieczność wdrożenia środków naprawczych oraz usprawnić i zorganizować możliwości produkcyjne zakładów. Szybsze rozwiązywanie problemów zmniejsza straty produkcyjne.

Wykonywanie zaawansowanych analiz i wprowadzanie ulepszeń
Dzięki standaryzacji ciągłych udoskonaleń i najlepszych praktyk z zastosowaniem zaawansowanych funkcji analiz danych produkcyjnych i raportowania oprogramowanie Opcenter Intelligence ujawnia ukryte możliwości poprawy i usprawnia współpracę. System umożliwia identyfikowanie relacji danych, które mogą nie być widoczne w różnych arkuszach kalkulacyjnych lub raportach. Pozwala to zwiększyć wydajność zasobów i zapewnić lepsze wyniki produkcji.

Optymalizacja produkcji na podstawie danych
Oprogramowanie Opcenter Intelligence umożliwia dostęp do inteligentnych danych dzięki magazynowi danych produkcyjnych (MDW) zgodnemu z międzynarodową normą branżową ISA-95. Koncepcja magazynu opartego na domenie pozwala oprogramowaniu innych producentów łączyć się z domeną i pobierać z dane z magazynu bez dodatkowej wiedzy na temat semantyki modelu domeny.

opcenter-quality-main-feature-640x360

Dowiedz się więcej