KINEO COMPONENTS

Kineo Flexible Cables

Dzięki zintegrowaniu komponentu Kineo Flexible Cables ze swoimi aplikacjami można w nich modelować zachowanie przewodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych.

Robot przemysłowy ze złożoną konfiguracją przewodów zasilających i sterujących. Oprogramowanie do symulacji pozwala uzyskać konfigurację zwiększającą efektywność działania robota.

Dlaczego warto skorzystać z rozwiązania Kineo Flexible Cables?

Symuluj zachowanie zgodnych przewodów, takich jak giętkie przewody pneumatyczne i kable elektryczne. Rozwiązanie Kineo Flexible Cables doskonale nadaje się do programowania i symulacji robotów w środowiskach złożonego ruchu wiążącego się z ryzykiem dużych odkształceń i naprężeń przewodów.

Wysokowydajny solwer symuluje pełne pakiety systemów prowadzenia przewodów, składające się z wielu przewodów z szeroką gamą systemów mocowania i zwijania.

Zintegrowana funkcja wykrywania kolizji zapewnia bezkolizyjny ruch. Obliczenia umożliwiają przewidywanie naprężeń, zginania i skręcania przewodów z automatycznym uwzględnieniem wpływu grawitacji, bezwładności i nieliniowości geometrycznej.

Sprawdź, co jest wliczone w cenę

Roboty przemysłowe, narzędzia obrabiarek i maszyny pomiarowe wykorzystują szeroką gamę przewodów zasilających i sterujących procesami produkcji i inspekcji, na przykład elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych.

Symulacja musi uwzględniać zmienne właściwości fizyczne przewodów. Rozwiązanie Kineo Flexible Cables umożliwia definiowanie szerokiej gamy przewodów w aplikacjach poprzez określenie powiązanych z nimi parametrów fizycznych, takich jak długość, promień, gęstość i sztywność. Można również zdefiniować dodatkowe zmienne, takie jak wzmocnione przekroje i wstępnie uformowane krzywizny.

Uzyskana symulacja uwzględnia te właściwości fizyczne w miarę przesuwania/odkształcania przewodów podczas ruchu maszyny. Jednocześnie są modelowane dodatkowe czynniki, w tym styczność z innymi obiektami, grawitacja i bezwładność. Informacje zwrotne dotyczące naprężania, zginania i skręcania przewodów umożliwiają aplikacjom przewidywanie działania w hali produkcyjnej.

Ruch maszyn przemysłowych powoduje ciągłe naprężenia przewodów zasilających i sterujących poprzez ich rozciąganie, skręcanie lub zginanie, co może skutkować pogorszeniem stanu i awarią.

Aby zminimalizować uszkodzenia, systemy prowadzenia przewodów w robotach zawierają szereg mocowań kablowych, które zapewniają odpowiednią swobodę ruchu, aby zmniejszyć naprężenia.

Rozwiązanie Kineo Flexible Cables oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do modelowania rosnącej gamy mocowań przewodów dostępnych na rynku, od zakończeń z przegubami kulowymi i prostych zacisków obrotowych po wyrafinowane systemy zwijania, które zarządzają podawaniem przewodów w celu wyeliminowania ryzyka związanego z luźnymi przewodami.

Bądź na bieżąco dzięki blogowi PLM Components

Przeczytaj blog

Zyskaj nowe spojrzenie na pakiet PLM Components i rynek rozwiązań PLM.