Simcenter Mechanical

Simcenter Tire software

Použijte přesné modelování pneumatik pro simulaci výkonu vozidla. Simcenter Tire vám pomůže použít modely pneumatik na aplikace, jako je manipulace s vozidlem a odolnost.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Grafické znázornění směrové stability vozidla pomocí softwaru Simcenter Tire.

Proč využívat řešení Simcenter Tire?

Modelujte přesně výkonnost pneumatik a předvídejte tak směrovou stabilitu, brzdnou vzdálenost a jízdní komfort. Řešení Simcenter Tire vám pomůže efektivně a přesně modelovat vysoce nelineární charakteristiky pneumatik, abyste mohli lépe a dříve analyzovat chování vozidla.

Porozumějte silám a momentům v pneumatikách
Modelování výkonu pneumatik vyžaduje značné odborné znalosti a specializaci. Řešení Simcenter Tire vám nabízí sadu nástrojů pro přesnou reprezentaci sil a momentů v pneumatikách, které lze přenášet do různých oblíbených nástrojů pro simulaci výkonu vozidla.

Implementujte globální standard pro Pacejka Magic Formula
Řešení Simcenter Tire MF-Tyre přesně simuluje ustálené a přechodné chování až do 8 Hz pro manipulaci, prototypování řízení a analýzy ADAS. Řešení Simcenter Tire MF-Tyre je jediný model pneumatiky založený na modelu Magic-Formula, který je dostupný ve všech balíčcích pro dynamické simulace vozidel a umožňuje tak implementovat mezipodnikové standardy.

Analyzujte veškerou dynamiku vozidla pomocí univerzálního modelu pneumatik
Řešení Simcenter Tire MF-Swift rozšiřuje řešení Simcenter Tire MF-Tyre o modelování prokluzu v zatáčkách, dynamiku pásů pneumatik a obecné 3D obtékání překážek pro parkování, jízdní komfort, předpověď zatížení vozovky a analýzu vibrací. Modulární nastavení vám pomůže přizpůsobit složitost modelu technickému problému. Řešení Simcenter Tire MF-Swift umožňuje nejrychlejší modelování pneumatik pro 3D simulace nerovných vozovek.

Uživatelsky přívětivé identifikování parametrů modelu pneumatik z naměřených dat
Snadno převádějte naměřená data na parametry pro použití v modelech řešení Simcenter Tire pomocí nástroje pro identifikaci parametrů modelu pneumatik, který nabízí také funkce pro vizualizaci dat, práci s databází a pokročilé vyhodnocování. Řešení Simcenter MF-Tool pomáhá vizualizovat, upravovat a modifikovat modely pneumatik a také studovat účinky různých vlastností pneumatik, jako jsou například tlak vzduchu, tuhost nebo úroveň tření, pomocí automatického škálování vlastností pneumatik.

Měření výkonu pneumatik pro mnoho typů povrchů vozovek
Kromě softwaru vám společnost Siemens pomůže změřit také fyzický výkon pneumatik. Testovací sada v řešení Simcenter je laboratoř pro testování podmínek na vozovce a je speciálně navržená pro měření sil a momentů pneumatik na vozovce za různých podmínek, jako je sucho, vlhko, sníh nebo led.

Získejte snadný přístup k sadám parametrů vysoce kvalitních modelů pneumatik pro dynamické simulace vozidel

Podívejte se na službu Tire Model Marketplace, online obchod, kde můžete najít hotové, neexkluzivní sady parametrů modelů pneumatik (soubory TIR) pro použití v simulacích dynamiky vozidel.

Funkce řešení Simcenter Tire

Převádějte modely řešení Simcenter MF-Tyre/MF-Swift na varianty v reálném čase bez ztráty detailů a získávejte rovnoměrné číselné údaje ve všech fázích měření. Během vývoje výrobku inženýři využívají různá simulační prostředí, desktopové aplikace, hardware ve smyčce a simulace řízení.

Díky řešení Simcenter je možné ve všech simulacích využívat standardizovaný model pneumatiky a ten přizpůsobovat požadovaným výpočtům bez ztráty kvality a přesnosti. Model řešení Simcenter MF-Tyre/MF-Swift je navíc podporován většinou standardních operačních systémů pro modelování v reálném čase.

Model oranžového vozu v řešení Simcenter MF-Tyre/MF-Swift

Převádějte naměřená data na parametry pro modely řešení Simcenter MF-Tyre/MF-Swift pomocí nástroje pro identifikaci parametrů modelu pneumatik, který nabízí také funkce pro vizualizaci dat, práci s databází a pokročilé vyhodnocování.

Řešení Simcenter MF-Tool navíc umožňuje modely pneumatik vizualizovat a upravovat. Inženýři mohou snadno studovat účinky různých vlastností pneumatik, jako je například tlak vzduchu, tuhost nebo úroveň tření, pomocí automatického škálování vlastností pneumatik. Uživatelé si mohou vytvářet své vlastní virtuální pneumatiky úpravou standardních parametrů nebo naměřených dat.

Dva grafy zobrazující naměřená data převedená na uživatelsky přívětivé parametry pro modely řešení Simcenter MF-Tyre/MF-Swift

Získejte přehled o chování pneumatik na různých vozovkách a za různých podmínek (sucho, mokro, led nebo sníh). Testovací sada v řešení Simcenter je speciálně navržena pro měření sil a momentů pneumatik na vozovce za různých podmínek. Měřit lze pneumatiky osobních automobilů i motocyklů.

Pneumatiky motocyklů lze měřit s náklonem až 70 stupňů. Kromě sběru vstupních dat pro nástroj pro identifikaci parametrů v řešení Simcenter MF-Tool a následné modely pneumatik v řešení Simcenter MF-Tyre/MF-Swift se testovací sada používá také v rámci ověřování a analytických studií.

Pneumatika přívěsu na zasněženém chodníku

Spolupracujte s našimi inženýry a modelujte pneumatiky přesně a efektivně. Odborníci na inženýrské služby řešení Simcenter nabízejí škálovatelnou pomoc, od testování na místě až po nastavování dedikovaných protokolů pro testování pneumatik. Výsledky projektu lze zcela integrovat do existujících procesů a ty doplnit o školení v práci s modely řešení Simcenter MF-Tyre/MF-Swift. Mezi další inženýrské služby patří protokol pro testování pneumatik a zlepšování či automatizaci identifikace parametrů, zkvalitňování testovací sady, provádění studií hledajících souvislosti mezi vlastnostmi pneumatik a dynamickými jevy vozidla a hloubkový přenos znalostí a dat pneumatik.

3D obraz pneumatiky