SIMCENTER

Mechanická simulace

Předpovídejte mechanickou výkonnost detailních návrhů výrobků v různých fyzikálních oborech, jako jsou konstrukce, akustika, pohyb a další. Efektivně předběžně a následně zpracovávejte své simulační modely pro přesné a rychlé simulační řešení, abyste mohli věnovat více času inženýrským inovacím.

Mechanická simulace řešení Simcenter

Modelujte složitost, snižte počet prototypů

Použijte mechanické simulační nástroje k:

  • Předpovídání mechanických vlastností ve více fyzikálních oblastech, což snižuje závislost na fyzických prototypech
  • Urychlení procesu simulace pro rychlé vyhodnocení výkonnosti výrobku a iteraci návrhů
  • Rychlé a přesné simulaci pomocí špičkových řešičů pro výpočetní výkon a škálovatelnost
  • Zjednodušení komplexních multifyzikálních analýz pomocí integrovaných simulačních nástrojů

Seznamte se s produkty Simcenter pro mechanickou simulaci

Simcenter má nástroje, které potřebujete k předvídání mechanického výkonu vašich výrobků. Prohlédněte si kompletní řadu mechanických nástrojů Simcenter.

Schopnosti mechanické simulace řešení Simcenter

Proces simulace zahrnuje kroky přípravy modelu, často nazývané předběžné zpracování, a analýzy výsledků, často nazývané následné zpracování. Kroky předběžného zpracování zahrnují import, defragmentaci a vyčištění geometrie CAD, vytvoření sítě konečných prvků (FE), definování zatížení a okrajových podmínek a také parametrů řešení. Předběžné zpracování je často nejdelším a časově nejnáročnějším krokem v procesu simulace.

Řešení Simcenter nabízí nástroje potřebné ke zkrácení doby nutné k přípravě analytických modelů a umožňuje získat více času na vyhodnocení výsledků. Přejděte rychle od dat geometrie z více CAD systémů k úplnému analyzovatelnému modelu pomocí jedinečných nástrojů pro úpravy CAE geometrie, rozsáhlé síťování, správu sestav FE, prostředí řešičů z více CAE a rychlé zpracování a výpis výsledků simulací. Efektivně předběžně a následně zpracovávejte své simulační modely pro přesné a rychlé simulační řešení, abyste mohli věnovat více času inženýrským inovacím.

Další informace o předběžném a následném zpracování

3D model rámu auta s tepelným mapováním.

Pochopení toho, jakým způsobem sestava komponent nebo výrobků reaguje na různá zatížení a vibrace, je kritické v jakémkoliv průmyslu. S rostoucí složitostí výrobků a materiálů však inženýři potřebují nástroje, které přesahují rámec lineárně-statických analýz. Řešení Simcenter poskytuje software pro strukturální analýzu, který potřebujete k simulaci široké škály aplikací, a to vše v rámci jednoho uživatelského prostředí. Už nepotřebujete jeden nástroj pro lineární statiku, jiný pro studium únavy a další pro nelineární analýzu. Díky tomu mohou inženýrská oddělení konsolidovat nástroje pro strukturální analýzu a stačí znát pouze jedno uživatelské rozhraní.

Další informace o strukturální analýze

Snímek obrazovky softwaru Simcenter Nastran pro pevnostní analýzu.

U většiny strojů a vozidel dochází k vibracím a dalším otřesům, které mohou ovlivnit jejich konstrukční vlastnosti. Historicky se k pochopení dynamiky struktury různých výrobků používaly fyzikální metody zkoušení. Toto testování je však nákladné a časově náročné a u velkých konstrukcí, jako jsou například letadla nebo lodě, pravděpodobně není příliš proveditelné. Simulace se stala klíčovou technologií pro pochopení strukturální dynamiky automobilů, kosmických lodí, proudových motorů, lodí, elektronických zařízení a průmyslových strojů.

Řešení Simcenter nabízí komplexní řešení pro pochopení, analýzu a zlepšení odezvy systému vystaveného dynamickému zatížení. Simcenter vychází z více než 50 let zkušeností s analýzou dynamiky a nabízí vám možnost efektivně porozumět nadměrným vibracím a namáhání a vyhnout se jim. K dispozici jsou specializované funkce pro inženýrství hluku a vibrací (NVH), dynamiku rotorů a korelaci.

Další informace o simulaci strukturální dynamiky

CFD simulace mechanických zařízení realizovaná pomocí softwaru Simcenter 3D.

Očekávají vaši zákazníci tišší provoz vašich výrobků? Má vaše konkurence náskok kvůli menší hlučnosti svých výrobků? Budou mít přísnější předpisy hlukových limitů vliv na prodeje vašeho výrobku? Chcete zkrátit čas strávený předpovídáním zvukových polí nebo zkrátit týdny u složitých prací, jako je například záběh motoru?

Akustický software vám pomůže tyto výzvy překonat. Řešení Simcenter nabízí akustickou simulaci interiérů a exteriérů v rámci integrovaného řešení, které vám umožní konat informovaná rozhodnutí během raných fází procesu návrhu, abyste mohli optimalizovat akustický projev svého výrobku. Díky jedinečnému a škálovatelnému prostředí pro modelování spolu s efektivními řešiči a vizualizačními funkcemi můžete rychle odhalit akustické chování výrobku.

Další informace o akustické simulaci

3D model motoru s tepelnými mapami zobrazujícími zvukové vibrace.

Nejtěžším úkolem konstruktérů je nepochybně navržení bezpečných komponent a systémů co nejefektivnějším způsobem. Součásti systému s nedostatečnou odolností vůči únavě mohou způsobit trvalé poškození výrobku nebo dokonce ohrozit život uživatele. V případě chyby dojde k reklamaci výrobku, což nemá dobrý vliv nejen na výrobek ale i na celkovou pověst značky. Požadavky na kratší vývojové cykly a rostoucí kvalitu mnohdy přesahují možnosti testování životnosti výrobků. Jedinou možnou alternativou je vyhodnotit a upravit výkonnost v oblasti odolnosti použitím simulací a metod softwaru z oblasti odolnosti.

V řešení Simcenter máte k dispozici nejmodernější metody analýzy únavy, pomocí kterých můžete přesně a rychle analyzovat únavu materiálu i životnost v reálných podmínkách.

Další informace o analýze odolnosti a únavy

3D obrázek strojní součásti s vrstvami tepelných map pro zátěžové testy

Pochopení technických parametrů je náročné u složitých mechanických systémů, jako jsou klapky křídel nebo podvozky, posuvná střešní okna nebo závěsy, kopírovací stroje a další mechanismy. Simulace pohybů dokážou vypočítat reakční síly, točivé momenty, rychlosti, zrychlení a další parametry mechanických systémů. Můžete přímo převést geometrii CAD a montážní omezení na přesný pohybový model nebo vytvořit vlastní model více těles od začátku. Integrovaný řešič pohybu a robustní možnosti následného zpracování umožňují studovat širokou škálu chování mechanismů.

Další informace o simulaci pohybu

3D model buldozeru

Pneumatika je složitá a vysoce nelineární součást vozidla, která má významný vliv na jeho chování. S rostoucím počtem modelů vozidel na trhu roste i počet možných případů použití, které je třeba otestovat a ověřit. Tento fakt spolu s požadavkem na urychlování vývoje vyžaduje důkladnější simulace nahrazující fyzické testy.

K modelování vlastností pneumatik je potřeba mnoho odborných znalostí a zkušeností. Za tímto účelem nabízí společnost Simcenter inženýrům škálovatelná řešení na míru. Hlavním cílem je provádět simulace a přesně tak zohlednit síly a momenty působící na pneumatiku, aby mohly být zahrnuty do různých simulací výkonnosti vozidla.

Další informace o simulaci a testování pneumatik

3D obraz pneumatiky

Správa tepelných podmínek je důležitým faktorem pro celou řadu výrobků, včetně průmyslových strojů, automobilů a spotřební elektroniky. Cílem každého řešení pro správu tepelných podmínek je udržet teplotu výrobku v rozmezí, které je optimální pro jeho výkon. To může vyžadovat odvádění nebo přidávání tepla, ať už pasivním nebo aktivně řízeným způsobem, což lze vyhodnotit pomocí softwaru pro tepelnou simulaci.

Řešení Simcenter zahrnuje komplexní funkce pro správu tepelných podmínek, které jsou nejlepší ve své třídě a umožňují porozumět tepelným charakteristikám výrobků a následně upravit řešení pro správu tepelných podmínek a zajistit si tak patřičnou výkonnost.

Další informace o tepelné simulaci

Vizuál simulace pro správu tepelných podmínek řešení Simcenter.

Nepříjemnou pravdou o moderním inženýrství je, že už opravdu neexistují žádné snadné problémy, které by se daly vyřešit. Pro splnění požadavků průmyslu už nestačí jen udělat trochu CFD nebo analýzy napětí. Složité průmyslové problémy vyžadují řešení zahrnující množství fyzikálních jevů, které lze často řešit pouze pomocí simulačních technik, jež se prolínají několika inženýrskými obory.

Řešení Simcenter vám pomůže zefektivnit multifyzikální simulace, abyste mohli přesněji simulovat reálné podmínky.

Další informace o multifyzikální simulaci

3D model strojní součásti s tepelným mapováním

Aditivní výroba mění způsob výroby výrobků. Nové revoluční stroje a procesy rychle posouvají aditivní výrobu z prostředí prototypů do výroby. Možnosti aditivní výroby v řešení Simcenter pomáhají předvídat deformace a vady ještě před tiskem dílů, čímž se snižuje počet zkušebních tisků a zlepšuje kvalita finálního tisku.

Další informace o simulaci aditivní výroby

Ženy u počítače vytvářející 3D simulaci

Bezpečnost posádky a chodců jsou při návrhu velmi důležité. Tyto aspekty určují, zda lze vozidlo homologovat. Před uvedením vozidla na trh je tedy nutné provést celou řadu testů prototypu. To je však velmi nákladné a způsobuje to výrazné časové prodlevy, obzvláště když jsou zjištěny problémy. Z toho důvodu se výrobci vozidel snaží zkrátit čas potřebný ke tvorbě prototypů tím, že pomocí simulací provádí předběžný výzkum a analýzy.

Další informace o simulaci bezpečnosti posádky

Snímek obrazovky řešení Simcenter pro simulaci bezpečnosti posádky poskytuje přesné a účinné simulační techniky pro navrhování bezpečnějších vozidel.

Aby si inženýři udrželi náskok v závodě o inovace, musí být schopni rychle předvídat, jaký vliv budou mít změny v návrhu na skutečný výkon jejich výrobku. Inženýrská simulace představuje vynikající způsob, jak nákladově efektivně vyhodnotit, jak budou vaše výrobky fungovat za očekávaných provozních podmínek.

Řešení pro zkoumání a optimalizaci návrhu posouvají simulaci na vyšší úroveň a přinášejí nové, inovativní návrhy výrobků, které mají výjimečný výkon.

Další informace o průzkumu návrhového prostoru

Pět různých návrhů strojní součásti

Mnoho strojů má často hadice nebo elektrické kabely, které musí procházet pohybujícím se strojem, a je důležité vědět, jak se tyto kabely a hadice budou během provozu pohybovat. Bude se hadice kroutit? Dojde k ohýbání nebo zlomení elektrických kabelů?

Řešení Simcenter vám pomůže odpovědět na tyto a další otázky.

3D maketa brzdového systému pro automobil

Learn more