Simcenter Mechanical

Simcenter Femap software

Twórz, edytuj i oceniaj modele oparte na metodzie elementów skończonych złożonych produktów/systemów przy użyciu zaawansowanych pre- i postprocesorów CAE do modelowania komponentów, złożeń lub systemów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Symulacja wykonana przy użyciu oprogramowania Simcenter Femap.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Femap?

Zminimalizuj kosztowne prototypowanie, korzystając z najlepszych w klasie procesów symulacji. Simcenter Femap to zaawansowany pre- i postprocesor symulacyjny do tworzenia i edycji modeli złożonych produktów metodą elementów skończonych. Zaawansowana wizualizacja wyników oparta na danych pomaga ocenić i poprawić działanie produktu.

Modelowanie złożonych modeli metodą elementów skończonych, z podejściem skoncentrowanym na siatce
Simcenter Femap oferuje wszystko: od modeli belek 1D, przez modelowanie cienkościennych elementów powłokowych, po siatkę tetrahedralną lub heksagonalną 3D. Zaawansowane przepływy informacji w Simcenter Femap pozwalają modelować komponenty, złożenia lub układy w celu określenia reakcji zachowania modelu w reakcji na rzeczywiste warunki przy użyciu najpopularniejszych solwerów MES używanych w przemyśle.

Zaufaj rozwiązaniu opartemu na ponad 30-letniemu doświadczeniu
Simcenter Femap to wiodące w branży rozwiązanie do dokładnego modelowania i symulacji strukturalnych, dynamicznych i termicznych parametrów złożonych układów inżynieryjnych. Możesz mieć pewność, że oprogramowanie Simcenter Femap używane od dziesiątków lat przez klientów z branży lotniczej, motoryzacyjnej i wielu innych pomoże Ci wykonać zadanie.

Zobacz, jakie funkcje są dostępne w nowej wersji

Nowe funkcje i ulepszenia w oprogramowaniu Simcenter Femap 2022 obejmują udoskonalony interfejs użytkownika, funkcje siatki i laminatu, nowe jednostki symulacyjne i zupełnie nowe sposoby współpracy ze współpracownikami, dostawcami i klientami.

Funkcje oprogramowania Simcenter Femap

Pre-/postprocessing

Skróć czas tworzenia modeli analitycznych metodą elementów skończonych i poświęć go w większym stopniu na analizę wyników. Szybko przechodź od danych geometrycznych z różnych systemów CAD do modelu analitycznego z narzędziami do edycji geometrii CAE, kompleksowego tworzenia siatek, zarządzania złożeniami MES, różnych solwerów CAE, postprocessingu wyników oraz raportowania.

Pre-/postprocessing MES

Wygenerowany komputerowo model samochodu w tunelu aerodynamicznym, z mapami cieplnymi powietrza wokół samochodu

Analiza konstrukcji

Dowiedz się, jak złożone komponenty, produkty i układy reagują pod wpływem naprężeń lub drgań dzięki zaawansowanym narzędziom do analizy konstrukcji które wykraczają poza analizy liniowe dla statyki. Oprogramowanie Simcenter Femap oferuje rozwiązanie do analizy konstrukcji niezbędne do symulowania szerokiej gamy zastosowań w jednym środowisku użytkownika.

Zrzut ekranu przedstawiający oprogramowanie Simcenter Nastran do analizy konstrukcji.

Analiza termiczna

Poznaj charakterystykę termiczną swoich produktów dzięki kompleksowym, najlepszym w klasie funkcjom symulacji termicznej, które umożliwiają dostosowanie rozwiązania do zarządzania ciepłem w celu uzyskania optymalnych osiągów.

Monitory komputerowe przedstawiające analizę termiczną w oprogramowaniu Simcenter Flotherm