KOMPONENTY ŘEŠENÍ D-CUBED

D-Cubed 3D DCM

Řešte omezení sestavy, simulujte kinematiku a kreslete ve 3D pomocí řešení 3D Dimensional Constraint Manager (DCM) – nejrozšířenějšího 3D řešiče geometrických omezení pro aplikace CAD/CAM/CAE.

Snímek obrazovky softwaru 3D DCM zobrazující 3D komponentu stroje a uživatelské rozhraní softwaru.

Proč využívat řešení D-Cubed 3D DCM?

Vyvíjejte vlastní aplikace v oblasti modelování komponent a sestav pomocí řešení D-Cubed 3D Dimensional Constraint Manager (DCM) pro snížení rizika a zkrácení doby potřebné k uvedení výrobků na trh. Řešení D-Cubed 3D DCM je řešič geometrických omezení, který zvyšuje produktivitu návrhu a inženýrství v následujících oblastech:

  • Umístění komponent v modelu sestavy pomocí dimenzí a omezení sestavy
  • Kinematická simulace omezených sestav a mechanismů
  • Správa tvaru komponent bez závislosti na historii návrhu – někdy známé jako přímé úpravy nebo přímé modelování
  • Konfigurace 3D náčrtů pro podporu 3D prvků, 3D tras potrubí/vodičů

Podívejte se na zahrnuté prvky

Řešte 3D geometrická omezení aplikovaná na širokou škálu entit, včetně bodů, přímek, rovin, kružnic, elips, válců, torů a parametrických křivek/ploch.

Dimenze a omezení zahrnují vzdálenost, úhel, poloměr, rovnoběžku, kolmici, tečnu, soustřednost, souměrnost, normálu, středový bod a pole. Proměnné dimenze lze propojit rovnicemi, například propojením rotace nebo translace jedné komponenty s druhou, což umožňuje kinematickou simulaci. Dimenze lze ohraničit a určit tak rozsah hodnot, kterých může rozměr dimenze nebo úhlu při řešení modelu nabývat.

Používejte geometrická omezení pro umístění tuhých těles vzhledem ke křivkám a plochám volných tvarů. Ovládejte tvar volných křivek pomocí parametrů včetně tečny, zakřivení a délky křivky.

Vyberte si z různých režimů rešičů, abyste získali preferovaná řešení, jako je například posunutí minimálního počtu geometrií nebo posunutí geometrií o minimální množství vzhledem k sobě navzájem.

Získejte komplexní zpětnou vazbu o stavu modelu, včetně toho, co je dobře, nedostatečně a příliš definováno.

Zůstaňte ve spojení díky řešení PLM Components

Přečtěte si blog

Získejte novou perspektivu o řešení PLM Components a trhu se systémy PLM v obecné rovině.