Opcenter

Opcenter Quality APQP Project Management

Řešení Opcenter Quality APQP Project Management podporuje pokročilé plánování kvality výrobků (APQP), strukturovaný přístup k plánování kvality výrobků a definování procesů.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Three people in an office compare notes between a laptop and a tablet

Vytvořte plán kvality, který vám zajistí robustní výrobky

Správa projektů, která je součástí modulu APQP, podporuje všechny aspekty vývoje výrobků ve všech oblastech společnosti a zefektivňuje kvalitu od prototypu až po výrobu.

Organizujte plánování projektů
Integrované Ganttovy diagramy podporují efektivní plánování a přehledně zobrazují nevyřízené úkoly, zadání a nadcházející události, čímž poskytují standardní rámec pro sledování průběhu projektů. Řešení Opcenter Quality APQP Project Management vám poskytne nástroje, které vám pomohou dodržet lhůty a termíny splatnosti, rozpoznat možná zpoždění projektu a poskytnout možnosti, jak se jim vyhnout.

Vyřešte problémy včas
Problémy, které se obvykle objevují v počátečních fázích plánování, návrhu nebo analýzy procesů, je možné zachytit včas, což výrazně snižuje náklady na návrh a výrobu a zkracuje dobu vývoje výrobků. Software pro plánování kvality umožňuje eskalovat a rozesílat oznámení o projektech příslušným manažerům a pomáhá jim tak dodržovat termíny projektů.

Urychlete tvorbu kontrolních plánů
Řešení Opcenter Quality APQP Project Management obsahuje definici kontrolního plánu, který komplexně popisuje kvalitu výrobků a procesů od surovin a nezbytných kroků procesu až po expedici. Dokumentace, včetně spolehlivých informací o revizích, zůstává souběžně s postupem vývoje ve všech fázích procesu a poskytuje vazby na činnosti procesu a charakteristiky kontroly kvality.

Prokažte použití osvědčených postupů v oblasti kvality
Řešení Opcenter Quality APQP Project Management poskytuje jasné důkazy o strukturovaném plánování kvality výrobků a návrhu procesů, což je osvědčený postup přijatý pro inženýrství a vývoj nových výrobků. Software podporuje kroky navržené Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) 9001 a specifické průmyslové směrnice, jako je například norma 16949 Mezinárodní pracovní skupiny pro automobilový průmysl (IATF).

Integrujte procesy kvality
Plánujte v řešení Opcenter Quality první kontroly vzorku (FSI) a přímo je propojujte s analýzou způsobů a následků poruch v řešení Opcenter Quality (FMEA), která doplňuje nabídku plánování. V rámci řešení Opcenter Quality můžete využít také efektivní propojení k řešením pro plánování inspekcí a správu měřidel.

opcenter-quality-apqp-feature-640x360
Případová studie

Merit Automotive

Siemens solutions enable Merit to implement full quality, closed-loop cycle and continuous improvement methodology
Case Study

Siemens solutions enable Merit to implement full quality, closed-loop cycle and continuous improvement methodology

Firma:Merit Automotive Electronics Systems

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Barcelona , Spain

Opcenter APS, Opcenter Quality

Další informace

Prohloubení znalostí o řešení Opcenter

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení Opcenter a všechny své produkty.

Blog řešení Opcenter

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o řešení Opcenter na našem blogu.

Komunita řešení Opcenter

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se řešení Opcenter.