Two men on a shop floor discussing manufacturing operations in front of a monitor displaying an Opcenter machine plan

Opcenter – Správa výrobních úkonů

Řešení Opcenter je jednotné portfolio řešení pro správu výrobních úkonů (MOM), které umožňuje digitální softwarovou správu úkonů.

Proč využívat řešení Opcenter?

Umožněte digitálnímu podniku využívat oborově bohaté aplikace systému MOM, které vám pomohou nákladově efektivně vyrábět výrobky nejvyšší kvality rychleji než konkurence.

Zaveďte plně digitální dvojče do reálné výroby

Správa výrobních úkonů (MOM) je softwarová vrstva pracující v reálném čase, která propojuje správu životního cyklu výrobků (PLM) s automatizací, a spojuje tak virtuální svět vývoje výrobků s reálným světem výroby.

Zajistěte si nižší náklady a efektivnější výrobu

Digitálně plánujte a spravujte výrobní a kvalitativní úkony pro efektivnější výrobu, vyšší spolehlivost a lepší přehled o provozu.

Provádějte neustálá zlepšování v uzavřené smyčce

Porovnávejte plánovaná a současná data za účelem zlepšení inovací a rychlé implementace změn. Přeměňte velké objemy dat na využitelnou inteligenci pro předvídání a řešení problémů.

Podpořte chytrou výrobu pomocí systému MOM

Digitalizace již není budoucností. Dnes už je tu a my ji zavádíme společně s našimi zákazníky.

Případová studie

The Absolut Company

Opcenter helps The Absolut Company implement fully automated production lines
Case Study

World-class manufacturing with Siemens manufacturing operations management

Firma:The Absolut Company

Odvětví:Spotřební zboží a maloobchod

Umístění:Åhus, Sweden

Opcenter APS, Opcenter Execution Process

Prozkoumat produkty řešení Opcenter

Další informace