1. Home
Mechanik v montérkách pracující na motoru letadla.

TEAMCENTER

Správa životního cyklu servisování

Integrujte svůj servisní kusovník s inženýringem, zlepšete kvalitu pomocí správy a plánování servisních aktiv a spravujte fyzické struktury, abyste zvýšili poměr oprav provedených správně hned napoprvé.

Správa životního cyklu servisování pomáhá vašemu podnikání

Efektivita analýzy servisování zlepší váš hospodářský výsledek. Proměňte iniciativy v oblasti servisování ve vyšší příjmy s plně integrovanou správou životního cyklu servisování.

Maximalizujte znalosti o službách pro větší zisky

Podpořte nové obchodní modely a zvyšte ziskovost a věrnost zákazníků pomocí moderní správy životního cyklu servisování (SLM). Vyznejte se v servisním kusovníku a konfiguracích fyzických aktiv, včetně záznamů skutečné podoby výrobků, stavu a servisní historie – to vše v rámci jediného zdroje s podrobnostmi o servisování. Můžete také spravovat činnosti služby s přehledem o službách a informacích souvisejících s výrobky.

Ilustrace muže shromažďujícího informace o správě životního cyklu servisování (SLM) z velkého zařízení. Celková ilustrace, aby bylo vidět, k jakým datům má přístup.

Zlepšete výkonnost aktiv pomocí efektivních servisních plánů

Vytvářejte efektivní servisní plány pro optimalizaci servisních úkonů a snížení prostojů aktiv. Získejte podrobné informace o výrobcích a službách pro týmy, které potřebují sledovat stav fyzických aktiv a patřičně mu porozumět. Poskytněte servisním technikům vše potřebné k pochopení servisních potřeb, aby byli připravení provádět modernizace, stejně jako reaktivní a proaktivní servisní činnosti – což zvyšuje poměr oprav provedených správně hned napoprvé.

Ilustrace muže a ženy shromažďujících podrobné informace o výrobcích a službách ze stolního počítače. Celková ilustrace, aby bylo vidět, k jakým datům mají přístup.

Optimalizujte servisní operace pomocí řešení IBM Maximo Integration

Sledujte podrobnosti údržby svých provozních aktiv prostřednictvím integrace se softwarem IBM Maximo Enterprise Asset Management. Tato integrace v uzavřené smyčce mezi oblastmi servisního inženýrství a provádění služeb poskytuje servisním technikům přehled o konfiguracích aktiv a konstruktérům zpětnou vazbu o servisních činnostech, což pomáhá snižovat náklady na údržbu, snižovat rizika a zlepšovat odolnost aktiv.

Ilustrace servisního technika shromažďujícího podrobnosti o údržbě z provozních aktiv prostřednictvím integrace se softwarem IBM Maximo Enterprise Asset Management pro správu životního cyklu servisování (SLM). Celková ilustrace, aby bylo vidět, k jakým datům má přístup.

Enable servitization with a Salesforce app for service

Service lifecycle management together with Salesforce service cloud brings the power of PLM and CRM to a seamless user experience that is sure to delight your customers. This customer-centric approach to service connects product engineering and service data from PLM to service operations, streamlining service activities and enabling new service-related revenue streams.

Illustration of two people, one with a tablet and a cloud with icons in them

Přístup k výkonu aktiv v reálném čase pomocí IoT

Získejte přehled o využití fyzických aktiv s využitím internetu věcí (IoT). Technologie IoT v kombinaci s řešením SLM může vést ke zlepšení návrhu, výroby a servisování. Prostřednictvím analýzy dat lze provést nápravná opatření před neočekávaným selháním aktiv. Technici v terénu mohou využívat technologii IoT pro okamžitý přístup k výkonu aktiv, což vede ke zlepšení celkové doby realizace údržby.

Ilustrace ženy sedící u stolu před počítačem, která využívá internet věcí (IoT) pro přístup k výkonu aktiv v reálném čase. Celková ilustrace, aby bylo vidět, k jakým datům má přístup.

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Optimize your production and service processes with Teamcenter Share, a cloud-based collaboration solution with a seamless connection to Teamcenter Service Lifecycle Management software. Extend the reach of service-related data and processes beyond your internal teams to work smarter and accelerate innovation.

Další informace