Tři pracovníci v kanceláři stojící kolem počítače.

Poradenství v oblasti integrace služeb

Navrhujte procesy v rámci správy životního cyklu výrobků (PLM), správy výrobních úkonů (MOM) a dalších podnikových systémů, které vytvářejí hmatatelnou hodnotu. Zajistěte, aby tyto procesy byly připravené k provozu, robustní, flexibilní a snadno použitelné.

Proč využívat integraci služeb?

Naši konzultanti v oblasti integračních služeb (ISP) naslouchají potřebám zákazníků, navrhují standardní řešení a přizpůsobují naši integraci vašim individuálním systémům. Jako vaše integrační pracovní skupina poskytujeme obchodní poradenství, procesní poradenství a implementaci.

Výhody přizpůsobených poradenských služeb

Sladění procesů napříč oblastmi

Zajistěte si společné porozumění mezi všemi zúčastněnými stranami, aby byli všichni na stejné vlně. Naši konzultanti vám pomohou:

 • Identifikovat zúčastněné strany
 • Identifikovat cíle projektu
 • Pracovat za dané situace – zjistit, co funguje a co ne
 • Odvodit společný jazyk napříč všemi zúčastněnými stranami
 • Stanovit srovnávací kritéria vyspělosti
 • Vytvořit popis budoucího stavu – co a jak by se mělo změnit, co by se nemělo měnit

Integrovaná definice procesu

Získejte kompletní sadu komplexních procesů, které představují epické úkony a případové studie uživatelů. Naši konzultanti vám pomohou v následujících oblastech:

 • Definice podrobných a komplexních toků procesů, které představují konečný budoucí stav
 • Popis a ověření případových studií uživatelů
 • Získání souhlasu všech zúčastněných stran
 • Vytvoření plánu požadavků pro realizaci
 • Přizpůsobení plánu vyvíjejícím se potřebám

Integrovaná realizace procesů

Vyzkoušejte si integrované řešení, které je připravené k použití. Spolupracuje s našimi odborníky v následujících oblastech:

 • Odvození optimálních technických řešení z ověřených případových studií uživatelů
 • Sladění integračních řešení s ostatními aplikačními oblastmi
 • Plánování iterativních milníků realizace
 • Konfigurace, testování a dodání kompletního řešení pro zavedení výroby

Integrační architektura

Slaďte svou definici integrace se stávající a budoucí IT architekturou. Získejte průběžnou podporu v následujících oblastech:

 • Architektura – lokální model, řešení v cloudu a/nebo hybridní model
 • Definice integrační architektury
 • Důsledky ITAR pro integraci
 • Očekávané zatížení transakcí a potřeby dostupnosti systému
 • Zavedení a provoz řešení v souladu s vašimi požadavky na zabezpečení

Prohloubení znalostí o řešení Active Integration

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro všechny produkty řešení Active Integration.

Školení

Siemens Xcelerator Academy nabízí školení na vyžádání nebo pod vedením instruktora pro řešení Active Integration.

Přečíst blog

Získejte novou perspektivu o řešení Teamcenter a trhu se systémy PLM v obecné rovině.