1. Home

Opcenter

Opcenter Quality Failure Mode and Effects Analysis

Analýza způsobů a následků poruch v řešení Opcenter Quality zlepšuje a urychluje proces FMEA díky systematickému vyhodnocování možných konstrukčních a výrobkových poruch.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

produktový tým hodnotící rizika vyvíjeného výrobku

Zjistěte vady výrobků před zahájením výroby a předcházejte jim

Analýza způsobů a následků poruch v řešení Opcenter Quality (FMEA) efektivně spravuje analýzu způsobů a následků, aby bylo dosaženo pokročilého plánování kvality výrobků a snížení uplatnění záruk a nákladů.

Organizujte komplexní návrhy a procesy pro snadnou navigaci
Řešení Opcenter Quality FMEA usnadňuje organizaci komplexních návrhů a procesů do stromové struktury pro třídění dat na všech hierarchiích a úrovních. Software vytváří systematický přehled o vzájemných vztazích mezi různými díly v rámci systémů a subsystémů.

Dodržujte standardy kvality
Řešení Opcenter Quality FMEA umožňuje provádět hodnocení rizik podle osvědčených postupů a pokynů z norem několika průmyslových odvětví, včetně vyhodnocování čísla priority rizika (RPN) nebo úrovně priority opatření (AP) pro určení priorit a podporu rozhodovacího procesu. Integrovaný modul správy opatření v oblasti kvality vám pomůže koordinovat a kontrolovat nápravná a zlepšovací opatření.

Spravujte proces FMEA v průběhu celého životního cyklu výrobků
Řešení umožňuje organizovat pracovníky a úkoly v rámci procesu FMEA v projektu, hodnotit a snižovat identifikovaná rizika pomocí mechanismů sledování akcí a upozornění a následně využívat výsledky procesu FMEA pro definici kontrolního plánu a validaci procesů.

Uplatnění zkušenosti z projektů
Můžete shromažďovat data procesu FMEA v relační a komplexní databázi znalostí a uplatnit zkušenosti z projektů na nové úkoly. Tyto funkce umožňují zkrátit cyklus procesu vývoje a zároveň dodržet kvalitu výstupů a termíny projektů.

Integrace činnosti procesu FMEA
Softwarový modul je možné plně integrovat s dalšími softwarovými moduly řešení Opcenter Quality, včetně těch, které se zabývají pokročilým plánováním kvality výrobků (APQP), vývojovými diagramy, kontrolními plány, statistickou kontrolou procesů (SPC) a správou problémů a stížností (CCM).

Image - Opcenter Quality FMEA - 640x360
Případová studie

Pepperl+Fuchs

Industrial sensor manufacturer uses Opcenter Quality software for comprehensive continuous improvement
Case Study

Industrial sensor manufacturer uses Opcenter Quality software for comprehensive continuous improvement

Firma:Pepperl+Fuchs

Odvětví:Electronics, Semiconductor devices

Umístění:Mannheim, Germany

Opcenter APS, Opcenter Quality

Blog

Dosažení úplné analýzy rizik

Jak řešení Opcenter Quality podporuje proces FMEA

Schopnost posoudit rizika spojená s možným selháním výrobku je zásadní. Proces FMEA je důležitým nástrojem, který umožňuje efektivní hodnocení rizik.

Skupina mužů diskutujících o procesu FMEA.

Další informace

Prohloubení znalostí o řešení Opcenter

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení Opcenter a všechny své produkty.

Blog řešení Opcenter

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o řešení Opcenter na našem blogu.

Komunita řešení Opcenter

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se řešení Opcenter.