Opcenter

Opcenter Quality Audit Management

Řešení Opcenter Quality Audit Management zlepšuje systematické sledování a hodnocení vašich procesů kvality v souladu s normami v odvětví.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Two smiling people have a discussion with a third person, all sitting at a desk in an office

Zefektivněte audity kvality pro neustálé zvyšování kvality

Řešení Opcenter Quality Audit Management poskytuje výkonné nástroje, které vám umožní zavést jednoduchý a přehledný proces správy auditů a zároveň zajistit soulad s předpisy.

Podporujeme více typů auditů
Se softwarem Opcenter Quality Audit Management můžete provádět externí a interní výrobní audity v oblasti správy kvality a životního prostředí. Toto řešení podporuje více úrovní auditu interních a externích (dodavatelských) systémů, procesů a služeb a environmentálních programů.

Automatizujte auditní procesy
Automatizovaný přístup řešení Opcenter Quality Audit Management umožňuje výrazně snížit nároky na dokumentaci a archivaci. Systémové nástroje umožňují nastavit obecná kritéria hodnocení nebo jednotlivé standardy s automatickým systémem hodnocení a automaticky vytvářet hodnocení na základě výsledků auditu.

Dodržujte regulační normy
Software podporuje plánování a provádění výrobních auditů v souladu s průmyslovými normami, včetně norem Německého sdružení automobilového průmyslu (VDA), Mezinárodní pracovní skupiny pro automobilový průmysl (IATF) 16949:2016 a Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) ISO 9001 a ISO 14001. Podporována je také identifikace a správa používání různých norem v rámci jednoho auditu.

Využijte možnosti komplexních auditů
Řešení Opcenter Quality Audit Management vám pomůže plánovat audity výroby na základě kmenových dat spolu s výsledky předchozích auditů. Během provádění auditu můžete dokumentovat stav skutečných i cílových dat. Pomocí softwaru můžete také iniciovat akce na základě zjištěných odchylek.

Vytvářejte analýzy auditu a zprávy
Tento software umožňuje vytvářet zprávy o auditu s přiloženými dokumenty podle potřeby ve fázi hodnocení. Nabízí také různé analytické funkce, které ukazují míru splnění analýzy a také sledují a dokumentují otevřené akce. Pomocí analýzy můžete sledovat účinnost systému správy kvality a zjišťovat trendy.

Zaměstnanci zabývající se hodnocením kvality při správě auditu.
Případová studie

Miba

Drive train component manufacturer uses Siemens Opcenter Quality software to minimize tolerances while reducing machining time
Case Study

Drive train component manufacturer uses Siemens Opcenter Quality software to minimize tolerances while reducing machining time

Firma:Miba

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Laakirchen, Austria

Opcenter APS, Opcenter Quality, Teamcenter

Další informace

Prohloubení znalostí o řešení Opcenter

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení Opcenter a všechny své produkty.

Blog řešení Opcenter

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o řešení Opcenter na našem blogu.

Komunita řešení Opcenter

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se řešení Opcenter.