Opcenter

Opcenter Quality Control

Řešení Opcenter Quality Control podporuje všechny procesy související s kvalitou v dílně, od výrobních a kontrolních procesů až po nápravná opatření v případě odchylek.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Uzavřete smyčku v oblasti kvality v rámci správy životního cyklu výrobků

Řešení Opcenter Quality Control nabízí integrované funkce kvality, které umožňují přístup ke kvalitě v uzavřené smyčce v kombinaci s řešením Teamcenter Quality.

Dosáhněte kompletní kontroly kvality výroby
Řešení Opcenter Quality Control vám umožní propojit komplexní digitální dvojče s funkcemi řešení Teamcenter Quality v reálné výrobě. Řešení Opcenter Quality Control podporuje všechny procesy související s kvalitou v dílně.

Definujte a provádějte plány kontroly
Řešení Opcenter Quality Control zajišťuje kvalitu výrobků a procesů, definuje kritéria kontroly ve spojení s plánem kontroly pro celý soubor činností souvisejících s kvalitou ve vaší společnosti. Řešení Teamcenter Quality definuje plány kontrol a inspekcí a následně začne řešení Opcenter Quality Control shromažďovat data, dokumentovat výsledky kontrol a kontrolovat výrobní procesy.

Spravujte kontroly a pokryjte hlavní procesy kvality
Řešení Opcenter Quality Control pokrývá proces první kontroly vzorku (FSI) a schvalování výrobního dílu (PPAP). Můžete definovat kritéria kontroly relevantní pro výrobek a proces a mapovat kontroly pro první odběr vzorků / první uvolnění kusu, nakupované díly/suroviny, výrobu/sestavení a konečnou kontrolu, včetně namátkových kontrol na základě množství.

Měřte kvalitu pomocí statistické kontroly procesů
Řešení Opcenter Quality Control obsahuje nástroje statistické kontroly procesů (SPC) a vyhodnocování pro měření a kontrolu kvality v průběhu celého životního cyklu výrobků. Můžete vytvářet grafy správy kvality výroby, které graficky znázorňují a rozlišují mezi náhodnými a systémovými faktory kvality, které mohou ovlivňovat výrobní úkony.

Mějte pod kontrolou správu kvality dodavatelů
Klíčové nástroje pro správu kvality dodavatelů můžete využít také díky dostupným možnostem hodnocení dodavatelů. Řešení Opcenter Quality Control poskytuje záruky, že každý z vašich dodavatelů splňuje vaše standardy a je vhodným obchodním partnerem.

Zefektivněte správu neshod
Řešení Opcenter Quality Control podporuje nezbytné procesy, které se provádějí v případě odchylek, včetně zjišťování tolerančních odchylek během měření. To může zahrnovat i přizpůsobení kontrolních specifikací výrobním podmínkám. Veškeré informace je možné načíst pomocí řešení Teamcenter Quality pro správnou analýzu řešení problémů.

Zaměstnanec, který pomocí tabletu sleduje kontrolu kvality výrobků.
Případová studie

Meccanotecnica Umbra

Siemens solutions enable seal manufacturer to improve production quality and efficiency, reduce costs
Case Study

Meccanotecnica Umbra

Firma:Meccanotecnica Umbra S.p.A.

Odvětví:Průmyslové stroje

Umístění:Campello sul Clitunno, Perugia, Italy

Opcenter APS, Opcenter Execution Discrete, Opcenter Quality, Teamcenter

Prozkoumat produkty týkající se kvality

Řešení Teamcenter Quality a dodržování předpisů

Využijte integrovanou správu kvality a dodržování předpisů v systému pro správu životního cyklu výrobků (PLM), abyste překonali očekávání zákazníků a dodávali výrobky špičkové kvality.

Skupina spolupracovníků sedící u stolu diskutující o kontrole kvality.

Další informace

Prohloubení znalostí o řešení Opcenter

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení Opcenter a všechny své produkty.

Blog řešení Opcenter

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o řešení Opcenter na našem blogu.

Komunita řešení Opcenter

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se řešení Opcenter.