1. Home

Opcenter

Opcenter Quality Supplier Assessment and Portal

Řešení Opcenter Quality Supplier Assessment and Portal pomáhá hodnotit výkonnost dodavatelů v oblasti kvality a zajišťuje, že jejich dodávky splňují očekávané cíle kvality.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

A man in a warehouse looks over papers attached to a clipboard

Integrujte kvalitu dodavatelů do svého plánu kvality

Řešení Opcenter Quality Supplier Assessment and Portal umožňuje výrobcům spravovat své procesy kvality, které jsou závislé na dodávaném zboží.

Implementujte objektivní hodnocení dodavatelů
Řešení Opcenter Quality Supplier Assessment poskytuje kontrolní seznam a systém hodnocení pro získání informací o schopnostech dodavatele. Výsledkem je objektivní porovnání dodavatelů, které podporuje průběžnou optimalizaci dodavatelského řetězce. Kritéria hodnocení se aktualizují při každém dodání. Specifická kritéria pro dodavatele je možné také definovat a hodnotit po určitou dobu pomocí hodnotící matice.

Zlepšete vstupní kontrolu zboží
Software pro správu kvality dodavatelů pomáhá sledovat, zda dodavatelé předkládají správné výstupy, a pomáhá zajistit, aby splňovali vaše kritéria pro přijetí.

Můžete určit a vyjasnit role a očekávání dodavatelů a poté sledovat a dokumentovat shodu s těmito požadavky. Řešení Opcenter Quality Supplier Assessment vytváří zprávy o kontrole dodavatele a tiskne štítky pro identifikaci blokovaného nebo nepřijatého zboží.

Spravujte problémy s kvalitou dodavatelů
Řešení pro správu kvality dodavatelů umožňuje sledovat a zaznamenávat veškeré problémy s kvalitou související s dodavatelem, což podporuje průběžné sledování výkonnosti dodavatele a snižuje rizika spojená s poruchami výrobků. Dynamika dodávek, charakteristik nebo času a automatické generování stížností dodavatelů v případech správy kvality, které nejsou v pořádku (NOK), pomáhají snížit náklady na inspekce.

Komunikujte s dodavateli prostřednictvím portálu pro dodavatele
Portál pro dodavatele řešení Opcenter Quality umožňuje spravovat stížnosti vad výrobků v situacích, kdy je dodavatel považován za odpovědného. Dodavatel přistupuje ke stížnostem a řeší je pomocí metodiky řešení problémů v osmi oborech (8D). Komunikace s dodavateli ohledně vyřizování stavu stížnosti je díky portálu výrazně jednodušší.

Skupina spolupracovníků provádějící hodnocení dodavatele.
Případová studie

Scholte

Automotive firm uses Opcenter Quality to reduce costs in product development, acceptance, testing and manufacturing
Case Study

Automotive firm uses Opcenter Quality to reduce costs in product development, acceptance, testing and manufacturing

Firma:Schlote GmbH & Co. KG

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Harsum, Germany

Opcenter APS, Opcenter Quality, Teamcenter

Další informace

Prohloubení znalostí o řešení Opcenter

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení Opcenter a všechny své produkty.

Blog řešení Opcenter

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o řešení Opcenter na našem blogu.

Komunita řešení Opcenter

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se řešení Opcenter.