Projektant pracujący przy komputerze i wykonujący rendering za pomocą narzędzi NX CAD.

Oprogramowanie NX do obsługi produkcji

Funkcje CAD na potrzeby programowania NC

Przy użyciu zintegrowanych narzędzi do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) można szybko przygotowywać modele 3D i definiować ustawienia zadań do programowania sterowania numerycznego (NC).

Zintegruj produkcję części z zastosowaniem oprogramowania NX CAD/CAM

Oprogramowanie NX oferuje zaawansowane funkcje CAD/CAM, które umożliwiają bezproblemową produkcję części przy użyciu jednego systemu oprogramowania, od tworzenia cyfrowych modeli części po programowanie NC i gotowe precyzyjne komponenty.

Dowiedz się więcej o naszych zaawansowanych narzędziach CAD do programowania NC:

Przyspieszenie przygotowywania modelu części

Przy użyciu technologii synchronicznej można bezpośrednio edytować modele części 3D, aby przygotować je do programowania NC, wykonując m.in. następujące działania:

  • zamykanie otworów i szczelin,
  • kopiowanie lub przenoszenie obiektów,
  • przesuwanie ścian,
  • zmiana rozmiaru części.

Te zaawansowane narzędzia do projektowania pomagają tworzyć wydajne ścieżki narzędzi do obróbki części wysokiej jakości.

Pełna asocjatywność z oryginalnymi danymi CAD pomaga łatwo wdrażać zlecenia zmian projektowych i procesowych.

Obraz wygiętej części maszyny Synctech renderowany w oprogramowaniu NX CAD

Usprawnij procesy produkcji z wykorzystaniem danych PMI

Rejestruj wymagania dotyczące produkcji części, korzystając z informacji o produkcie i produkcji (PMI), takich jak wymiarowanie i tolerowanie geometryczne (GD&T), wykańczanie powierzchni i specyfikacje materiałowe.

Zaoszczędź do 90% czasu programowania dzięki danym PMI, które umożliwiają automatyczne programowanie NC. Dane PMI pomagają spełnić wymagania produkcyjne, ułatwiając wybór procesów, narzędzi i tolerancji obróbki.

Model bloku silnika renderowany za pomocą narzędzi NX CAD

Wykorzystaj w pełni zintegrowane narzędzia CAD

Używając najnowszej technologii CAD dostępnej w oprogramowaniu NX możesz szybko przygotowywać i programować części, w tym:

  • odczytywać, naprawiać i modyfikować dane CAD;
  • projektować detale, półfabrykaty i uchwyty z wykorzystaniem modelowania bryłowego i powierzchniowego;
  • tworzyć biblioteki standardowych komponentów do ponownego użycia;
  • tworzyć asocjatywne rysunki techniczne przy użyciu funkcji kreślenia;
  • definiować ustawienia zadań przy użyciu funkcji złożeń i kinematyki.
Komponent maszyny renderowany przy użyciu narzędzi NX CAD

Połącz produkcję z procesami opartymi na modelu

Ułatwiaj produkcję współbieżną, łącząc wszystkie funkcje z definicją modelu jednoczęściowego: od CAD i CAM po obróbkę CNC i kontrolę jakości.

Asocjatywność umożliwia łatwą obsługę zleceń zmian inżynieryjnych (ECO), zapewniając wykorzystanie prawidłowych danych w produkcji.

Połącz w środowisku cyfrowym kompleksowe procesy produkcji części za pomocą zintegrowanego systemu CAD/CAD, aby zwiększyć produktywność.

Mężczyzna patrzący na ekran komputera z wyświetlanym oprogramowaniem NX CAD
historia klienta

Cosmos Industrial

Siemens Digital Industries Software solution drives innovation for leading automotive component manufacturer
Case Study

Siemens Digital Industries Software solution drives innovation for leading automotive component manufacturer

Firma:Cosmos Industrial

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Vinh Yen and Vinh Phuc, Vietnam

Siemens Software:NX