1. Home

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Cyfrowe rozwiązania logistyczne

Przeprowadź transformację cyfrową łańcucha dostaw, korzystając z kompleksowego oprogramowania i usług konsultacyjnych, aby efektywnie planować, realizować i optymalizować działanie sieci logistycznej.

Wzmacnianie inteligentnych łańcuchów wartości

Sprostaj globalnym wyzwaniom, które zakłócają procesy dostaw i produkcji, i poznaj strategie, które zapewnią ciągłość przepływów informacji w przedsiębiorstwie. Odkryj sposoby na zapewnienie zrównoważonego rozwoju łańcuchów dostaw przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiej jakości usług.

Logistyka jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu globalnej gospodarki, a zarazem branżą dostarczającą efektywne rozwiązania. Dzięki przewadze technologicznej na miarę przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu jesteśmy w stanie zwiększyć Twoje możliwości zarządzania łańcuchem dostaw.

Sięgnij po skalowalne portfolio narzędzi wieży kontrolnej, które można dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa i klientów.

94%

problemy związane z łańcuchem dostaw

94% ankietowanych producentów zgłasza obawy dotyczące istniejących łańcuchów dostaw.

45%

roczne zyski

Zakłócenia w łańcuchu dostaw kosztują przeciętne przedsiębiorstwo 45% ich rocznych zysków w skali dekady.

80%

oddziaływanie na środowisko

Gdy 80% wpływu produktu na środowisko jest określane na etapie opracowywania koncepcji, wirtualizacja całego cyklu życia produktu ma kluczowe znaczenie.

Odkryj rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw dostosowane do specyfiki branży

Osiągnij wydajny przepływ towarów, niższe koszty, większe zadowolenie klientów i terminową realizację produkcji dzięki inteligentnej logistyce. Dowiedz się, jak nasze rozwiązania sprawdzają się w konkretnych branżach.

Odkryj kluczowe czynniki warunkujące sprawne działanie łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej

Zapewnienie bezproblemowego działania łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej wymaga:

 • aktywnego planowania zasobów,
 • optymalizacji sieci,
 • zautomatyzowanego zarządzania zamówieniami i transportem,
 • synchronizacji procesów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wyzwania

Przemysł motoryzacyjny mierzy się z licznymi wyzwaniami związanymi z łańcuchem dostaw: wąskie gardła łańcuchów dostaw wywierają presję na procesy produkcji, łańcuchy transportowe zatrzymują się, a technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Wiele elementów: sieci dostawców, multimodalne łańcuchy dostaw, cykle dostaw JIT (ang. just-in-time, na czas) i JIS (ang. just-in-sequence, we właściwej kolejności) dotyczące tysięcy części i komponentów pojazdów, wymaga idealnej synchronizacji, aby produkcja przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Istnieje pilna potrzeba wdrożenia rozwiązań, które zwiększą odporność łańcuchów dostaw w tej branży – rozwiązań, które zapewnią producentom inteligentną kontrolę nad procesami logistycznymi i produkcyjnymi, a także szybkość i elastyczność działania niezbędne do równoważenia fluktuacji.

Rozwiązania

Technologia cyfrowa umożliwia aktywne planowanie zasobów, optymalizację sieci, zautomatyzowanie zarządzania zamówieniami i transportem oraz synchronizację procesów wewnętrznych i zewnętrznych

Zwiększenie wydajności łańcucha dostaw dzięki narzędziom wieży kontrolnej
Nasze rozwiązanie oferuje kompleksowe funkcje planowania i organizacji wszystkich aspektów: od zaopatrzenia, przez magazynowanie, po wysyłkę do klienta. Można to osiągnąć, udostępniając globalnie dane dotyczące zamówień i transportu, integrując dostawców i partnerów logistycznych oraz zarządzając logistyką przychodzącą i wychodzącą w zakładach produkcyjnych.

Wieża kontrolna łańcucha dostaw to centrum dowodzenia i centrala konsolidacyjna w jednym. Nasze rozwiązania pozwalają uzyskać niezbędną przejrzystość niezależnie od używanego środowiska systemu IT i kompleksowe monitorowanie łańcucha dostaw. W rezultacie można znacznie obniżyć koszty procesu i koszty administracyjne oraz zwiększyć niezawodność.


Cyfrowy bliźniak umożliwia bezproblemowe przeprowadzanie adaptacji strukturalnych
Wprowadzanie zmian strukturalnych nieodmiennie wiąże się z koniecznością adaptacji do nich. Rosnący popyt na mobilność elektryczną i nieunikniona reorganizacja produkcji wymagają ponownego przemyślenia funkcjonowania łańcucha dostaw. Jak nowe strategie zaopatrzenia wpływają na sieć logistyczną? Jak zmniejszenie liczby części i komponentów wpływa na zaopatrzenie i produkcję? Jak można osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju?

Odpowiedzi na te pytania dostarcza cyfrowy bliźniak, wspomagający opracowywanie innowacyjnych pomysłów i koncepcji. To rozwiązanie oferuje producentom samochodów i ekspertom ds. logistyki niezwykle efektywne narzędzie do analiz i symulacji, pomaga też zidentyfikować przyczyny i skutki w różnych scenariuszach, jak np. alternatywne interwały dostaw. Wszelkie zmiany w systemie zarządzania procesami można bez ryzyka sprawdzić drogą symulacji, aby ocenić ich wpływ na cały proces przy użyciu rzeczywistych danych. W ten sposób cyfrowy bliźniak zapewnia solidne podstawy pod kluczowe decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne dotyczące sieci logistycznych.

Linia montażowa samochodów w fabryce.

Zapewnienie silnych wiązań w łańcuchu dostaw w branży chemicznej

To związek o dużym potencjalne: połączenie technologii cyfrowej i logistyki otwiera przed branżą chemiczną liczne możliwości.

Wyzwania

Przedsiębiorstwa z branży chemicznej mierzą się z szeregiem krytycznych zagrożeń biznesowych, które mogą potencjalnie bardzo rozległy wpływ: wzrost cen w zaopatrzeniu, wąskie gardła w logistyce i przestoje w produkcji spowodowane niedoborem surowców. Ponieważ produkty chemiczne są często stosowane jako surowce do wytwarzania innych produktów, wiele różnych branży, w tym motoryzacyjna, produkcji maszyn itp., jest uzależnionych od niezawodnego funkcjonowania łańcucha dostaw w przemyśle chemicznym.

Inteligentne rozwiązania w postaci oprogramowania zwiększają odporność łańcuchów dostaw chemikaliów i zapewniają ochronę przed zdarzeniami mogącymi zagrozić przetrwaniu przedsiębiorstw na rynku. Jakie składniki należy połączyć, aby uzyskać efektywnie działający łańcuch dostaw w branży chemicznej?

Rozwiązania

Wykorzystaj elementy większej przejrzystości i wydajności
Cyfrowe modele i narzędzia do skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw wykorzystują potoki danych do zapewnienia płynnego przebiegu procesów, zwiększając tym samym odporność łańcucha dostaw i lepszą obsługę zarówno przychodzących, jak i wychodzących.

Wirtualne wieże kontrolne oparte na chmurze mają kluczowe znaczenie dla sprawnej komunikacji z różnymi przewoźnikami i dostawcami usług transportowych. Wykonują również różne zadania w zakresie monitorowania i kontroli, zapewniając kompleksowy wgląd w złożone sieci logistyczne w branży chemicznej.

Rozwiązania zwiększające efektywność produkcji i logistyki
Nowoczesne zaawansowane narzędzia do planowania i symulacji pomagają firmom z branży chemicznej uzyskać szybkie odpowiedzi na następujące pytania: Czy dostawcy są optymalnie przydzieleni do zakładów produkcyjnych? W jaki sposób można zoptymalizować transport chemikaliów? Jaki jest idealny interwał między dostawami?

Dzięki zastosowaniu cyfrowego bliźniaka nowoczesne oprogramowanie może zaoferować korzyści wykraczające poza efektywne planowanie łańcucha dostaw. Cyfrowy bliźniak to wirtualny klon sieci logistycznej, przy użyciu którego można dokładnie analizować i oceniać wszelkie możliwe scenariusze pod kątem ich wpływu na cały proces:

 • W jaki sposób można zoptymalizować transport surowców i półproduktów do różnych zakładów produkcyjnych?
 • Jak w maksymalnie efektywny sposób zarządzać opakowaniami zbiorczymi, cysternami i beczkami?
 • Jak uniknąć zagrożeń w łańcuchu dostaw lub przynajmniej zminimalizować ich wpływ na procesy produkcji?

Cyfrowy bliźniak pomaga podejmować właściwe decyzje, aby zapewnić płynność procesów transportowych oraz doskonała synchronizację logistyki wewnętrznej i zewnętrznej. Dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw z branży chemicznych oznacza to zwiększenie rentowności produkcji i logistyki.

Połączenie technologii cyfrowej i logistyki otwiera przed przemysłem chemicznym liczne możliwości. Nasze rozwiązania umożliwiają dostęp do praktycznej wiedzy, która pozwoli wdrożyć rozwiązanie optymalnie dostosowane do potrzeb firmy.

Rafineria ropy naftowej o zmierzchu, będąca przykładem przemysłowego zakładu przetwórstwa chemicznego.

Transformacja cyfrowa zapewnia konkurencyjny łańcuch dostaw w handlu detalicznym

W dynamicznym świecie produktów konsumpcyjnych logistyka stanowi czynnik decydujący o przewadze konkurencyjnej.

Wyzwania

Jak sprzedawcy detaliczni mogą radzić sobie ze zmieniającymi się warunkami środowiskowymi, problemami z dostawami i niepewnym przepływem towarów? W jaki sposób można zaspokoić popyt na produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla produkty i pochodzące ze sprawiedliwego handlu w sposób zrównoważony ekonomicznie?

Sprzedawcy detaliczni muszą zapewnić dostępność towarów w punkcie sprzedaży zgodnie z zapotrzebowaniem, nawet w obliczu nieprzewidywalnych ograniczeń i nowych wyzwań, takich jak:

 • kreowanie nowych doświadczeń zakupowych,
 • ciągle zmieniający się popyt i przelotne trendy,
 • sezonowe szczyty, które wymagają precyzji działania, aby zachować przewagę konkurencyjną.

Branża handlu detalicznego i produktów konsumpcyjnych stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami, których pokonanie będzie wymagało zrewidowania dotychczasowego podejścia. Dotyczy to ogólnie sprzedaży i marketingu, a szczególnie zaopatrzenia i logistyki.

Rozwiązania

Inteligentne rozwiązania cyfrowe umożliwiają efektywne zarządzanie ekspansywnymi międzynarodowymi sieciami sprzedaży detalicznej i dostawców. Pozwala to precyzyjnie dostosować połączenia między produkcją i transportem, aby perspektywicznie zapewnić zwinne działanie i konkurencyjność producentów oraz sprzedawców detalicznych, zarówno online, jak i offline.

Wielokanałowe zaopatrzenie
Sprawne działanie wymaga kontrolowania i optymalizacji wszystkich etapów, od zamówienia, przez transport po przyjęcie towaru, zarówno przychodzących, jak i wychodzących. W tym celu należy umożliwić współpracę i komunikację między różnymi podmiotami w łańcuchu dostaw. Producenci, dostawcy usług logistycznych, sklepy i rynki potrzebują szeroko dostępnej i neutralnej pod względem systemowym platformy, która skonsoliduje wszystkie potoki danych.

Wdrożenie rozwiązania opartego na chmurze, takiego jak wieża kontrolna łańcucha dostaw, pozwala urzeczywistnić ten rodzaj współpracy. Umożliwia też uzyskanie kompleksowego wglądu w sieć logistyczną obejmującą wszystkich dostawców, magazyny i sklepy, a także pełne monitorowanie dostaw towarów.

Kontrola nad procesami wysyłkowymi uwzględnia wszystkie czynniki, które mogą prowadzić do opóźnień, niepotrzebnych transportów specjalnych, a nawet całkowitego anulowania dostaw. W ten sposób można ograniczyć czynniki ryzyka, takie jak ekstremalne warunki pogodowe, zatory drogowe lub kryzysowe sytuacje, dzięki czemu procesy zaopatrzenia stają się bardziej odporne i wręcz tańsze.

Zarządzanie online działaniami offline
Przy użyciu inteligentnych systemów do planowania i optymalizacji można efektywnie optymalizować koszty i zachować elastyczność działania. Presja wywierana przez handel elektroniczny na sprzedawców stacjonarnych, może być niepożądana, jest jednak znakiem czasów i wyznacznikiem na przyszłość: nawet stacjonarne sklepy detaliczne nie zachowają przewagi konkurencyjnej w dłuższej perspektywie bez rozwiązań cyfrowych.

Przykładem narzędzia, które pomaga podejmować świadome decyzje, jest cyfrowy bliźniak, który umożliwia wirtualne odwzorowanie i analizowanie łańcuchów dostaw lub sieci sklepów. Cyfrowy bliźniak wykorzystuje rzeczywiste, zweryfikowane dane do przeprowadzenia precyzyjnej symulacji scenariuszy rozwoju, prognozowania rezerw przepustowości i optymalizacji sieci zaopatrzenia. Dzięki temu można obliczać i oceniać konsekwencje wprowadzanych zmian.

Dogłębna znajomość branży i doświadczenie w dziedzinie logistyki pozwalają nam zaoferować pomoc we wdrożeniu spersonalizowanego rozwiązania IT.

Mężczyzna i dziewczynka oglądający produkty konsumpcyjne w supermarkecie.

Zapobieganie zwarciom

Sytuacja dotycząca zaopatrzenia w branży elektroniki i półprzewodników wymaga usprawnienia łańcucha dostaw poprzez wdrożenie rozwiązania z narzędziami wieży kontrolnej.

Wyzwania

Producenci elektroniki widzą rosnącą potrzebę resetu: komponenty, których pilnie potrzebują, są uwięzione w zatłoczonych łańcuchach dostaw, przez co nie można realizować zamówień klientów. Wąskie gardła w łańcuchu dostaw są obecnie normą. Producentom coraz trudniej jest pozyskać mikroczipy z Azji Wschodniej i USA, co powoduje kryzys na rynku półprzewodników.

Te trendy są wywoływane przez wiele czynników: klęski żywiołowe, napięcia geopolityczne, wojny handlowe i inne zakłócenia funkcjonowania globalnej i powiązanej wzajemnymi zależnościami sieci zaopatrzenia wywracają do góry nogami tę strukturę o delikatnej równowadze.

W czasach napięć gospodarczych producenci i inni gracze na rynku zadają trudne pytania: Czy dostawy na czas (JIT, just-in-time) są nadal możliwe? Ile będzie kosztować zwiększenie poziomu zapasów? Czy jest sens kontynuować produkcję za granicą? W jaki sposób można niezawodnie zaspokoić zapotrzebowanie na komponenty elektroniczne?

Rozwiązania

Wykorzystanie technologii do zasilania sieci logistycznych
Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw w branży elektronicznej i półprzewodników wymaga wirtualnych modeli i odpowiednich narzędzi, które dostarczają potoki danych pozwalające zachować kontrolę nad procesami. Pomagają też zwiększyć przejrzystość i odporność łańcuchów dostaw przychodzących i wychodzących, zwiększając w ten sposób rentowności.

Rozwiązania na platformie cyfrowej, takie jak narzędzia wieży kontrolnej w chmurze, pełnią funkcję płyty głównej logistyki, oferując scentralizowany interfejs dla wszystkich uczestników procesu, niezbędny do zapewnienia płynnego łańcucha dostaw. Działania wszystkich uczestników zaangażowanych w proces produkcji i dostaw: dostawców, producentów oryginalnego sprzętu (OEM), producentów, dostawców usług logistycznych, spedytorów, organów celnych i partnerów świadczących usługi serwisowe, są zintegrowane i zsynchronizowane, niezależnie od systemów informatycznych, z których korzystają. Przepływy informacji są ustandaryzowane, a współpraca między procesami przebiega bezproblemowo. Dzięki temu nawet wrażliwe komponenty niezawodnie docierają do klientów.
Im szybciej producenci zwrócą większą uwagę na zaopatrzenie i zwiększenie przejrzystości wzajemnych powiązań i zależności w łańcuchu dostaw, tym szybciej będą w stanie wzmocnić swoją obecność na rynku i osiągnąć opłacalność produkcji.

Zielone światło dla rynkowych sukcesu
Przy użyciu narzędzi, które ułatwią sprawdzenie wszelkich możliwych scenariuszy i czynników ryzyka w łańcuchu dostaw, można dokładnie ocenić ich wpływ na cały proces i zapewnić bezproblemowy przepływ towarów. Narzędzia do planowania i symulacji, takie jak cyfrowy bliźniak, są obecnie tak zaawansowane, że przedsiębiorstwa mogą z wyprzedzeniem analizować alternatywne kierunki działania. Oznacza to, że można zaplanować efektywne działania logistyczne w branży elektroniki i półprzewodników oraz odpowiedzieć na następujące pytania: Jakie zmiany należy wprowadzić w sieci dostawców, aby osiągnąć udane wejście na rynek? Jak obejść problemy powodowane przez jednego dostawcę? W jaki sposób można zoptymalizować procesy transportowe i logistyczne pod kątem wydajności i zrównoważonego rozwoju?

Branża elektroniki i półprzewodników potrzebuje zrównoważonego i odpornego łańcucha dostaw. Dysponujemy odpowiednim połączeniem specjalistycznej wiedzy na temat branży i technologii, aby dostarczać efektywne cyfrowe rozwiązania logistyczne dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw.

Mężczyzna w fartuchu laboratoryjnym trzymający półprzewodnik.

Wykorzystanie złożoność maszyn

Cyfrowe rozwiązania logistyczne są niezbędne w produkcji maszyn i urządzeń przemysłowych.

Inteligentne narzędzia i rozwiązania platformy cyfrowej zapewniają przejrzystość, przewidywalność i największą możliwą kontrolę kosztów procesów produkcji maszyn i wyposażenia. Planowanie przepływów procesów w produkcji i logistyce oraz sterowanie nimi można idealnie zsynchronizować i skoordynować, aby umożliwić sprawne zarządzanie wszelkimi nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Zapewnia to większą widoczność łańcucha dostaw i procesy produkcyjne, które są odchudzone, bardziej niezawodne i bardziej opłacalne we wszystkich obszarach.

Wyzwania

Złożoność maszyn stale rośnie, skutkują większą złożonością łańcuchów dostaw, które zaopatrują linie produkcyjne w różne części i komponenty dostarczane w cyklu na czas (just-in-time) lub zgodnie z sekwencją (just-in-sequence). Niedobory surowców i gwałtownie rosnące koszty energii również mają duży wpływ na rentowność istniejących struktur zaopatrzenia.

Rozwiązania

Nowoczesne rozwiązania cyfrowe mogą zrobić wszystko: od automatycznego przydzielania przewoźników i cyfrowego zarządzania stawkami frachtowymi po śledzenie transportów w czasie rzeczywistym.

Wyeliminowanie procesów wykonywanych ręcznie
przy użyciu narzędzi w chmurze, takich jak wieże kontrolne łańcucha dostaw, można wyeliminować podatne na błędy procesy ręczne, konsolidując dane w inteligentny sposób oraz integrując wszystkich zaangażowanych partnerów w całym łańcuchu procesów. Zintegrowane aplikacje, obsługujące na przykład śledzenie przesyłek, oraz system automatycznych alertów zapewniają widoczność i maksymalną niezawodność łańcucha dostaw. Dzięki temu można nie tylko wcześnie zidentyfikować wąskie gardła łańcucha zaopatrzenia, lecz także wyeliminować je, obniżając w ten sposób koszty.

Wdrażanie rozwiązań do zarządzania cyfrowymi wycenami
Zapewnij efektywność kosztową i usprawnij transport części zamiennych i komponentów, obliczając różne opcje wysyłki za pomocą cyfrowych rozwiązań do zarządzania wycenami Pozwala to wyeliminować uciążliwe porównywanie niezliczonych opcji wysyłki i łatwo identyfikować najkorzystniejsze opcje transportu, niezależnie od tego, czy chodzi o najniższe koszty, najkrótszy czasy czy najmniejszy ślad węglowy.

Odkryj narzędzia do planowania
Zaplanuj przyszłość: Czy czynnik zmienności zamówień na maszyny i wyposażenie przemysłowe jest czymś, z czym trzeba się będzie stale liczyć? Jak najlepiej poradzić sobie z problemami związanymi z dostawcami? Jak zachować rentowność produkcja w różnych scenariuszach rynkowych?

Narzędzia do planowania, takie jak cyfrowy bliźniak, są już znane producentom maszyn i wyposażenia przemysłowego. Zdolność cyfrowego bliźniaka do wirtualnego odwzorowania rzeczywistości można rozszerzyć o logistykę, umożliwiając przeprowadzanie analiz, symulacji oraz ocen różnych koncepcji i scenariuszy łańcucha dostaw bez żadnego ryzyka. Na podstawie wyciągniętych z nich wniosków można następnie podejmować decyzje dotyczące strategicznej i zrównoważonej optymalizacji sieci oraz opracowywać rozwiązania idealnie dostosowanych do rzeczywistych warunków rynkowych.

Żółty robot obsługujący maszyny przemysłowe w fabryce.

Bezpośrednie połączenie z erą cyfrową

Usługi logistyczne stają się coraz bardziej złożone, ponieważ muszą się dostosowywać do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i częstszych terminów dostaw.

Wyzwania

W świecie logistyki jest obecnie wiele niewiadomych: ilości transportowanych towarów ulegają wahaniom, występują niedobory zasobów magazynowych i transportowych, a koszty niebotycznie rosną. Te przeszkody uwydatniają znaczenie szybkiego i elastycznego reagowania na zmiany, a także maksymalnego wykorzystania sieci i procesów.

Arkusze kalkulacyjne Excel nie wystarczą w takiej sytuacji. Współczesna logistyka jest zwirtualizowana i pole na zdigitalizowanej komunikacji, interakcjach i automatyzacji. Przepływy liczb, danych i informacji umożliwiają tworzenie rozwiązań, które umożliwiają większą zwinność działania i bardziej niezawodne planowanie. To sposób na uzyskiwanie lepszych wyników przy mniejszym stresie.

Rozwiązania

Kontrola nad potokami danych
Wieża kontrolna jest kluczowym narzędziem do optymalizacji zarządzania procesami logistycznymi. To centrum dowodzenia i centrala konsolidacyjna w jednym, łączące wszystkich uczestników procesu, niezależnie od używanego przez nich systemu informatycznego; zapewnia przy tym niezbędną przejrzystość i umożliwia kompleksowe monitorowanie łańcucha dostaw. Rezultat: znacznie niższe koszty procesów, mniejsze koszty administracyjne i większa niezawodność.

Rozwiązania cyfrowe pozwalają integrować nowych partnerów z siecią, obliczać koszty frachtu i śledzić transport w czasie rzeczywistym, zapewniając w ten sposób pełną kontrolę nad towarami i danymi.

Wieżę kontrolną w chmurze, używaną do zarządzania dystrybucją lub sterowania siecią zaopatrzenia, można bezproblemowo zintegrować ze środowiskami istniejących systemów w celu zastąpienia samodzielnych rozwiązań i ustandaryzowania procesów logistycznych.

Łatwa identyfikacja optymalnego rozwiązania, bez żadnego ryzyka
Jaki wpływ na procesy logistyczne ma zmiana ilości przesyłanych towarów, dodanie nowych lokalizacji lub partnerów sieciowych bądź konieczność reorganizacji tras? Jak zoptymalizować transport w przypadku łączenia ładunków lub konsolidacji wysyłek w centrali? Jak wykorzystać przechodzenie na inne rodzaje transportu oraz inne podejścia, aby łatwiej osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju? Gdzie należy szukać oszczędności?

Cyfrowy bliźniak zapewnia niezbędne możliwości analizy i symulacji, aby planować z wyprzedzeniem i dostosowywać procesy logistyczne na podstawie rzeczywistych danych. Możliwość zoptymalizowania strategii sieci przez rozgrywanie różnych scenariuszy aż do ich logicznego zakończenia, w sposób całkowicie pozbawiony ryzyka, można śmiało porównać do patrzenia w szklaną kulę. W ten sposób można udoskonalić zarządzanie łańcuchem dostaw oraz zoptymalizować sieć logistyczną i transportową z uwzględnieniem długoterminowej perspektywy.

Niebieski samochód ciężarowy przewożący towary, na tle gór.

Utworzenie łańcucha dostaw zapewniającego stabilny obieg towarów

Wiele przedsiębiorstw z branży jest blisko osiągnięcia stabilności łańcuchów dostaw. Dane niezbędne do optymalizacji często są już gromadzone i potrzeba tylko skonsolidować je w inteligentny sposób, aby uzyskać lepsze wyniki.

Wyzwania

Presja na branżę ochrony zdrowia nie zaczęła się nagle wraz z pandemią. Wąskie gardła w łańcuchu dostaw surowców zagrażają procesom produkcji, globalne przepisy wymagają przestrzegania najwyższych standardów przejrzystości i zapewniania jakości, a do tego dochodzą jeszcze podróbki utrudniają życie producentom. Krótko mówiąc, producenci wyrobów medycznych i farmaceutyków stoją w obliczu poważnych zagrożeń.

Sytuacja wymaga:

 • technologii i zoptymalizowanych procesów w celu wzmocnienia odporności łańcuchów dostaw,
 • narzędzia do monitorowania zgodności z najnowszymi specyfikacjami powiązanymi z niepowtarzalnymi identyfikatorami wyrobów,
 • reakcji na rosnącą presję cenową

Rozwiązania

Narzędzia wieży kontrolnej do zarządzania łańcuchem dostaw zapewniają stabilny obieg towarów
Technologia cyfrowa to najlepszy sposób na zwiększenie wydajności w branży ochrony zdrowia. Nowoczesne rozwiązania cyfrowe umożliwiają dopięcie wszystkich elementów łańcucha procesów logistycznych: od zaopatrzenia, przez produkcję, po dystrybucję, łącznie ze wszystkimi wycofaniami produktów z rynku. Dane dotyczące zamówień i transportu od dostawców towarów i usług logistycznych na całym świecie są powiązane z wewnętrznymi informacjami produkcyjnymi w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami i rozporządzeniami.

Platformy informatyczne oparte na chmurze stanowią często serce zwirtualizowanego łańcucha dostaw. Pełnią funkcję wieży kontrolnej i integrują wszystkie aplikacje niezbędne do umożliwienia bezproblemowej współpracy w sieciach logistycznych oraz stabilizacji obiegu w łańcuchu dostaw.

Wieża kontrolna łączy wszystkich uczestników łańcucha dostaw, dostarcza wszystkie niezbędne informacje, umożliwia kontrolę nad transportami newralgicznymi pod względem czasu i aktywnie uruchamia alarmy w przypadku niedotrzymania terminów dostaw. Zapewnia także kompleksowe monitorowanie łańcuchów chłodniczych, dat ważności i innych parametrów.

Efektywny wgląd w dane: prześwietlenie łańcucha dostaw
Widoczność danych łańcucha dostaw jest jednym z najskuteczniejszych metod zagwarantowania niezawodności dostaw do klienta. Prześwietlenie całej struktury i wszystkich powiązań łańcucha dostaw umożliwia wczesne rozpoznanie zagrożeń i zdarzeń niepożądanych.

Modele symulacyjne, takie jak cyfrowy bliźniak, idą o krok dalej i wykorzystują istniejące dane, aby uwidocznić skutki zmian w łańcuchu procesów z uwzględnieniem wszystkich czynników i obowiązujących przepisów, jak np. wymogów amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

Zarządzanie cyfrowymi wycenami to idealne narzędzie do analizowania umów ramowych z różnymi dostawcami. Stanowi podstawę do określania i kalkulowania cen, pozwala porównywać usługi logistyczne i przyspiesza przetwarzanie zapytań ofertowych.

Precyzyjna diagnoza: przejrzyste i stabilne łańcuchy dostaw są aktywnym elementem rynkowego sukcesu producentów wyrobów medycznych i farmaceutyków.

Biały aparat do rezonansu magnetycznego.

Dowiedz się więcej