Mechanik ubrany na niebiesko pracujący przy jednym z silników samolotu.

TEAMCENTER

Zarządzanie cyklem życia usług

Zintegruj serwisową listę materiałową (BOM) z działaniami inżynieryjnymi, popraw jakość dzięki zarządzaniu zasobami serwisowymi i ich planowaniu oraz zarządzaj strukturami fizycznymi, aby zwiększyć wskaźniki napraw wykonywanych za pierwszym razem.

Zarządzanie cyklem życia usług jest korzystne dla przedsiębiorstwa.

Zwiększenie efektywności inżynierii serwisu przyczynia się do wyższych zysków. Osiągaj większe przychody dzięki inicjatywom serwisowym przy użyciu w pełni zintegrowanego rozwiązania do zarządzania cyklem życia usług.

Maksymalizacja wiedzy na potrzeby serwisu zapewnia większe zyski

Umożliwiaj stosowanie nowych modeli biznesowych, zwiększaj rentowność i wzmacniaj lojalność klientów dzięki nowoczesnemu zarządzaniu cyklem życia usług (SLM). Dowiedz się wszystkiego o konfiguracjach serwisowej listy materiałowej BOM i zasobów fizycznych, w tym list BOM wytworzonych produktów, stanów i historii serwisu, dzięki jednemu źródłu informacji na temat usług. Możesz także zarządzać procesami serwisowymi na podstawie dostępnych informacji dotyczących serwisu i produktu.

Ilustracja przedstawiająca mężczyznę zbierającego informacje o zarządzaniu cyklem życia usług (SLM) z dużej maszyny. Ilustracja ogólna pokazująca, do jakich danych może uzyskać dostęp.

Zwiększ wydajność zasobów dzięki efektywnym planom serwisowym

Twórz efektywne plany serwisowe, aby zoptymalizować procesy serwisowe i skrócić czas przestoju zasobów. Uzyskuj szczegółowe informacje o produktach i serwisie dla zespołów, które muszą śledzić i rozumieć kondycję zasobów fizycznych. Zapewnij technikom serwisowym pełne zrozumienie potrzeb serwisowych, aby byli przygotowani do przeprowadzania modernizacji, a także reaktywnych i proaktywnych działań serwisowych, uzyskując przy tym lepsze wskaźniki napraw za pierwszym razem.

Ilustracja przedstawiająca mężczyznę i kobietę zbierających szczegółowe informacje o produktach i serwisie z komputera stacjonarnego. Ilustracja ogólna pokazująca, do jakich danych mają dostęp.

Optymalizacja procesów serwisowych dzięki integracji z rozwiązaniem IBM Maximo

Monitoruj szczegółowe dane konserwacji z zasobów lokalnych z wykorzystaniem integracji z oprogramowaniem IBM Maximo Enterprise Asset Management. Integracja między domenami inżynierii usług i realizacji usług w pętli zamkniętej zapewnia technikom serwisowym wgląd w konfiguracje zasobów, a projektantom dostarcza informacji zwrotnych na temat działań serwisowych, co pozwala obniżyć koszty konserwacji, zmniejszyć ryzyko i poprawić odporność zasobów.

Ilustracja przedstawiająca technika serwisowego zbierającego szczegółowe informacje dotyczące konserwacji z zasobów lokalnych z wykorzystaniem integracji z oprogramowaniem do zarządzania cyklem życia usług (SLM) IBM Maximo Enterprise Asset Management. Ilustracja ogólna pokazująca, do jakich danych może uzyskać dostęp.

Enable servitization with a Salesforce app for service

Service lifecycle management together with Salesforce service cloud brings the power of PLM and CRM to a seamless user experience that is sure to delight your customers. This customer-centric approach to service connects product engineering and service data from PLM to service operations, streamlining service activities and enabling new service-related revenue streams.

Illustration of two people, one with a tablet and a cloud with icons in them

Uzyskaj dostęp do danych na temat działania zasobów w czasie rzeczywistym przy użyciu IoT

Uzyskaj wgląd w dane na temat wykorzystania zasobów fizycznych przy użyciu Internetu rzeczy (IoT). IoT w połączeniu z rozwiązaniem SLM może skutkować ulepszeniem projektu, procesów wytwarzania i serwisu. Dzięki analizie danych można wdrożyć działania naprawcze przed wystąpieniem nieprzewidzianej awarii zasobów. Technicy pracujący u klienta mogą korzystać z technologii IoT w celu uzyskania natychmiastowego dostępu do danych na temat działania zasobów, co przekłada się na skrócenie ogólnego czasu konserwacji.

Ilustracja przedstawiająca kobietę siedzącą przy biurku przed komputerem i używającą rozwiązania opartego na Internecie rzeczy (IoT) w celu uzyskania dostępu do danych na temat działania zasobów w czasie rzeczywistym. Ilustracja ogólna pokazująca, do jakich danych może uzyskać dostęp.

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Optimize your production and service processes with Teamcenter Share, a cloud-based collaboration solution with a seamless connection to Teamcenter Service Lifecycle Management software. Extend the reach of service-related data and processes beyond your internal teams to work smarter and accelerate innovation.

Dowiedz się więcej