1. Home
Trzech pracowników w biurze stojących wokół komputera.

Doradztwo w zakresie rozwiązania Integration Services Practice

Projektuj procesy między systemem zarządzania cyklem życia produktu (PLM), zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM) i innymi systemami przedsiębiorstwa, które generują wymierną wartość. Upewnij się, że procesy te są gotowe do uruchomienia, odporne, elastyczne i łatwe w obsłudze.

Dlaczego warto skorzystać z rozwiązania Integration Services Practice?

Nasi konsultanci ds. rozwiązania Integration Services Practice (ISP) wsłuchują się w potrzeby naszych klientów, proponują standardowe rozwiązania i dostosowują narzędzia integracyjne do indywidualnych systemów. Jako grupa zadaniowa ds. integracji zapewniamy doradztwo dotyczące kwestii biznesowych, procesów i wdrożeń.

Korzyści wynikające ze spersonalizowanych usług doradczych

Spójność procesów referencyjnych

Zapewnij wszystkim uczestnikom procesów dostęp do tych samych informacji. Nasi konsultanci pomogą:

 • Zidentyfikować uczestników procesów
 • Zidentyfikować cele projektu
 • Przeanalizować obecną sytuację i sprawdzić, co funkcjonuje, a co nie
 • Wypracować wspólny język między uczestnikami procesów
 • Zdefiniować kryteria dojrzałości
 • Szczegółowo określić stan żądany: co powinno się zmienić i jak, czego nie należy zmieniać

Definicja zintegrowanych procesów

Uzyskaj kompletny zbiór procesów, reprezentowanych przez zadania epiki i historyjki użytkowników. Nasi konsultanci pomogą:

 • Zdefiniować szczegółowe, kompleksowe przebiegi procesów reprezentujących przyszły stan końcowy
 • Opisać i zweryfikować historyjki użytkowników
 • Uzyskać zatwierdzeń od wszystkich uczestników procesów
 • Utworzyć plan wymagań do realizacji
 • Dostosować plan do zmieniających się potrzeb

Realizacja zintegrowanych procesów

Poznaj zintegrowane rozwiązania, gotowe do użycia. Współpracuj z naszymi ekspertami, aby:

 • Opracowywać optymalne rozwiązania techniczne na podstawie zweryfikowanych historyjek użytkowników
 • Dopasować rozwiązania integracyjne do innych domen aplikacji
 • Zaplanować iteracyjne kamienie milowe realizacji
 • Skonfigurować, przetestować i dostarczyć kompletne rozwiązanie do wdrożenia produkcyjnego

Architektura integracyjna

Dostosuj definicję integracji do istniejącej i przyszłej architektury informatycznej. Uzyskaj stałe wsparcie dotyczące następujących kwestii:

 • Architektura – lokalna, oparta na chmurze lub hybrydowa
 • Definicja architektury integracji
 • Implikacje ITAR dotyczące integracji
 • Przewidywane obciążenie transakcjami i potrzeby w zakresie dostępności systemu
 • Wdrażanie i obsługa rozwiązań dostosowanych do wymagań dotyczących zabezpieczeń

Poszerz swoją wiedzę na temat rozwiązania Active Integration

Skontaktuj się z działem obsługi klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy usługi wsparcia dotyczące wszystkich naszych produktów Active Integration.

Weź udział w szkoleniu

Siemens Xcelerator Academy oferuje opcje szkoleń na żądanie lub prowadzone przez instruktora w zakresie rozwiązań Active Integration.

Przeczytaj blog

Zyskaj nowe spojrzenie na oprogramowanie Teamcenter i rynek rozwiązań PLM.