1. Home

Funkcje oprogramowania Opcenter

System realizacji produkcji

Systemy realizacji produkcji (MES) monitorują procesy produkcji i nadzorują ich egzekwowanie w celu zapewnienia jakości i efektywności.

Maksymalizacja widoczności informacji i optymalizacja procesów

Przy użyciu systemów realizacji produkcji można zwiększyć wgląd w informacje produkcyjne i zoptymalizować procesy produkcji.

Monitorowanie i synchronizacja operacji produkcyjnych

Zapewnij pełną widoczność każdego zakładu produkcyjnego oraz kontroluj jakość produktów i wydajność produkcji. System realizacji produkcji obsługuje monitorowanie wielu linii produkcyjnych, zakładów produkcyjnych i sieci dostawców, przekazywanie informacji na temat kontroli jakości oraz monitorowanie wydajności i innych wskaźników KPI w czasie rzeczywistym.

Dwóch pracowników fabryki omawiających system realizacji produkcji (MES).

Produkcja wysokiej jakości bez papierowej dokumentacji

Komunikuj się i wykorzystuj cyfrowego bliźniaka produktu, listę materiałową (BOM), listę procesów (BOP) i inne informacje o kluczowym znaczeniu dla produkcji, aby realizować operacje w hali produkcyjnej bez użycia papierowej dokumentacji. Zapewnij efektywny przepływ surowców i dostarczonych komponentów oraz realizację procesów w toku. Przekazuj personelowi odpowiednie informacje i nadzoruj jego działania, aby były wykonywane we właściwym czasie i we właściwy sposób.

Dwóch pracowników laboratorium omawiających systemy realizacji produkcji.

Modelowanie i dostosowywanie złożonych procesów

Ogranicz złożoność nowoczesnych produktów i procesów produkcyjnych, aby mieć pewność, że produkty są wytwarzane zgodnie z planem, na czas i w sposób efektywny kosztowo. System realizacji produkcji obsługuje złożone przepływy pracy, masowe dostosowywanie, wysokie wymagania dotyczące identyfikowalności produkcji i zautomatyzowane gromadzenie danych na dużą skalę.

Dwóch pracowników w fabryce pracujących nad systemami realizacji produkcji.

Monitorowanie produkcji

Bądź na bieżąco ze szczegółami produktu i zamówień w hali produkcyjnej. Monitoruj powykonawczą zgodność partii, serii, urządzeń lub poszczególnych egzemplarzy produktów. Uzyskuj informacje na temat stanu wyposażenia i procesów produkcji w czasie rzeczywistym, rejestrując jednocześnie całą historię wykonywanych działań. Korzystaj z szybkiego i bezpiecznego dostępu do dokumentacji produkcyjnej, od planów po dokumentację powykonawczą, z uwzględnieniem przepisów i standardowych procedur operacyjnych.

Pracownik pracujący nad systemami realizacji produkcji w laboratorium.

Identyfikowanie i szybkie rozwiązywanie problemów z produkcją

Podejmuj świadome decyzje na podstawie bieżących danych dotyczących wydajności Rozwiązania w zakresie realizacji produkcji (MES) umożliwiają bieżące raportowanie faktycznych operacji produkcyjnych oraz porównywanie ich z wynikami historycznymi i oczekiwanymi. Wykorzystuj informacje zwrotne w czasie rzeczywistym do przeprowadzania analiz przyczyn źródłowych, aby sprawnie rozwiązywać problemy z produkcją.

Kobieta z zespołu ds. systemów realizacji produkcji pozuje do aparatu.

Poznaj produkty Opcenter MES

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.