1. Home

Opcenter

Opcenter Quality Failure Mode and Effects Analysis

Funkcje analizy rodzajów i skutków awarii oprogramowania Opcenter Quality pozwalają poprawić i przyspieszyć proces FMEA dzięki zastosowaniu systematycznej oceny możliwych awarii projektu i produktu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

zespół oceniający ryzyko dla opracowywanego produktu

Wykrywanie i unikanie wad produktu przed rozpoczęciem produkcji

Funkcje analizy rodzajów i skutków awarii (FMEA) oprogramowania Opcenter Quality pozwalają skutecznie zarządzać analizą przyczynowo-skutkową w celu zapewnienia zaawansowanego planowania jakości produktu oraz zmniejszenia reklamacji gwarancyjnych i kosztów.

Organizowanie złożonych projektów i procesów pod kątem łatwiejszej nawigacji
Funkcje FMEA oprogramowania Opcenter Quality ułatwiają organizowanie złożonych projektów i procesów w postaci struktury drzewa, aby umożliwić sortowanie danych we wszystkich hierarchiach i poziomach. Oprogramowanie tworzy systematyczny obraz korelacji między różnymi komponentami w układach głównych i podrzędnych

Przestrzeganie standardów jakości
Funkcje FMEA oprogramowania Opcenter Quality umożliwiają wykonywanie ocen ryzyka dzięki stosowaniu najlepszych praktyk i wytycznych różnych norm branżowych, w tym oceny liczby priorytetowej ryzyka (RPN) lub poziomu priorytetu działania (AP), w celu zidentyfikowania priorytetów i wsparcia procesu decyzyjnego. Zintegrowany moduł zarządzania działaniami związanymi z jakością pomaga w koordynowaniu i kontrolowaniu działań korygujących oraz ulepszeń.

Zarządzanie analizą FMEA przez cały cykl życia produktu
Rozwiązanie pozwala organizować pracę i zadania wokół procesu FMEA w projekcie, oceniać i zmniejszać zidentyfikowane ryzyka za pomocą mechanizmów śledzenia działań i ostrzegania, a następnie wykorzystywać wyniki analizy FMEA do definiowania planu kontroli i walidacji procesu.

Wykorzystanie doświadczeń z innych projektów
Dane FMEA można gromadzić w relacyjnej, kompleksowej bazie wiedzy, aby wykorzystywać doświadczenia z innych projektów w nowych zadaniach. Umożliwia to skrócenie cyklu procesu rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości i przestrzeganiu terminów.

Zintegrowanie działań analiz FMEA
Narzędzie można w pełni zintegrować z innymi modułami oprogramowania Opcenter Quality, w tym obsługującymi zaawansowane planowanie jakości produktu (APQP), schematy blokowe, plany kontroli, statystyczną kontrolę procesu (SPC) oraz zarządzanie problemami i reklamacjami (CCM).

Obraz - Opcenter Quality FMEA - 640x360
Przykład wdrożenia

Pepperl+Fuchs

Industrial sensor manufacturer uses Opcenter Quality software for comprehensive continuous improvement
Case Study

Industrial sensor manufacturer uses Opcenter Quality software for comprehensive continuous improvement

Firma:Pepperl+Fuchs

Branża:Electronics, Semiconductor devices

Lokalizacja:Mannheim, Germany

Siemens Software:Opcenter APS, Opcenter Quality

Blog

Wykonanie pełnej analizy ryzyka

W jaki sposób oprogramowanie Opcenter Quality obsługuje proces FMEA?

Możliwość oceny ryzyka związanego z możliwą awarią produktu jest bardzo istotna. Analiza FMEA jest kluczowym narzędziem pozwalającym przeprowadzać tę ocenę w efektywny sposób.

Grupa mężczyzn rozmawiających o analizie FMEA.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.