Grupa pracowników biznesowych zebranych wokół stołu konferencyjnego omawia funkcje zarządzania jakością i zgodnością z wymogami w rozwiązaniu Teamcenter. Sala konferencyjna znajduje się w fabryce.

Teamcenter

Zarządzanie jakością i zgodnością z wymogami

Wykorzystaj zintegrowane funkcje zarządzania jakością i zgodnością z wymogami w rozwiązaniu PLM, aby wykraczać poza oczekiwania klientów i dostarczać im produkty najwyższej jakości.

Zarządzanie jakością umożliwia odniesienie sukcesu

Wdrożenie procesów zapewniania jakości i zgodności z wymogami w całym cyklu życia produktu przekształca złożoność w atut i minimalizuje zasadnicze ryzyko biznesowe.

Usprawnij stosowanie najlepszych praktyk planowania jakości

Zintegrowanie planowania jakości w fazie projektowania ma kluczowe znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dane inżynieryjne dostarczają informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania projektami wysokiej jakości i pomagają ograniczyć ryzyko zarówno w odniesieniu do produktów wirtualnych, jak i rzeczywistych. Wykorzystanie systemów CAD i informacji PMI pomaga tworzyć plany kontroli w celu sprawdzania kluczowych elementów podczas produkcji. Sztuczna inteligencja zwiększa efektywność inżynierii jakości i planowania.

Kobieta pracująca przy komputerze i zajmująca się zarządzaniem jakością i zgodnością z wymogami w procesie projektowania.

Osiągnij wymaganą jakość zaopatrzenia i produkcji

Dostarczaj produkty wysokiej jakości dzięki dostosowaniu procesów zaopatrzenia i produkcji. Monitoruj dostawców surowców i komponentów, aby weryfikować przestrzeganie umów i zapewnić dostępność zasobów wysokiej jakości. Ułatwiaj realizację produkcji dzięki stosowaniu standardów jakości i najlepszych praktyk. Pobieraj dane z hali produkcyjnej, aby uzyskać historię produktu, zarejestrować odchylenia i poprawić jakość.

Ilustracja przedstawiająca pracownika fabryki trzymającego tablet i przeglądającego dane z oprogramowania Teamcenter Quality, które umożliwia zarządzanie jakością w pętli zamkniętej, od projektu do produkcji w hali produkcyjnej.

Ciągłe ulepszanie jakości produktów i procesów

Rejestruj reklamacje i niezgodności zgłaszane zarówno przez źródła wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Usprawnij proces ciągłego ulepszania dzięki analizie i rozwiązywaniu problemów związanych z jakością z wykorzystaniem centralnego procesu rozwiązywania problemów. Skróć czas reagowania i zmniejsz koszty zapewniania jakości, bezpośrednio łącząc procesy zarządzania jakością i zmianami.

Obraz przedstawiający ciągłe ulepszanie jakości produktów i procesów

Usprawnienie zapewniania zgodności ze standardami jakości

Wprowadź ustrukturyzowany system, zintegrowany z procesami zarządzania jakością i dostępny dla wszystkich użytkowników, w celu usprawnienia audytów zewnętrznych i wewnętrznych. Staw czoła trudnym wyzwaniom wynikającym z przepisów z pomocą zautomatyzowanych procedur zapewniania jakości i natywnej sieci szkieletowej PLM. Ogranicz ryzyko niezgodności, aby zapewnić wysoką satysfakcję klientów i chronić reputację marki.

Ilustracja przedstawiająca mężczyznę stojącego przed ikonami, reprezentująca system zarządzania jakością.

Maksymalizacja jakości w cyklu życia produktu

Połącz system zarządzania jakością (QMS) i proces zarządzania cyklem życia produktu (PLM), aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie zarządzania jakością z wykorzystaniem rozwiązania Teamcenter. Firma Siemens rozszerza zarządzanie jakością na dziedziny inżynierii i produkcji. Wykorzystując dodatkowe elementy portfolio firmy Siemens, oprogramowanie Teamcenter Quality umożliwia zarządzanie jakością w pętli zamkniętej, od projektu przez wytwarzanie po halę produkcyjną i z powrotem.

Ilustracja przedstawiająca maksymalizację jakości w całym cyklu życia produktu

Zarządzanie procesami jakości w chmurze

Teamcenter X Quality to nasze rozwiązanie w chmurze, które pomaga rozpocząć pracę z wbudowanymi i wstępnie skonfigurowanymi najlepszymi praktykami zarządzania jakością w celu natychmiastowego uzyskiwania korzyści. Automatyczne aktualizacje ulepszeń produktów obejmują najnowsze ulepszenia procesów zarządzania jakością z różnych branż. Nasz przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia zarządzanie procesami jakości i zgodności z wymogami

Kobieta zarządza procesami jakości za pomocą rozwiązania Teamcenter X Quality.

Dowiedz się więcej

30-day quality management for medical devices trial

Improve quality while lowering costs with digital quality management solutions for Medical Devices

The ability to improve quality while lowering costs across the entire product lifecycle is key to succeeding in today's competitive market. The unique value of our solution is the ability to leverage quality management best practices seamlessly in a collaborative environment. Start your free trial today!

Inżynierowie z różnych dziedzin wymieniający się danymi MCAD, ECAD i innymi powiązanymi informacjami na komputerze.