Opcenter

Opcenter Quality Audit Management

Oprogramowanie Opcenter Quality Audit Management usprawnia systematyczne monitorowanie i ocenę procesów jakości zgodnie z normami branżowymi.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Sprawniejsze procesy audytu sprzyjają stałemu podnoszeniu jakości

Oprogramowanie Opcenter Quality Audit Management oferuje skuteczne narzędzia pozwalające wdrożyć prosty, przejrzysty proces zarządzania audytem, a jednocześnie zarządzać zapewnieniem zgodności z przepisami.

Obsługa wielu typów audytów
Dzięki oprogramowaniu Opcenter Quality Audit Management można wdrażać zewnętrzne i wewnętrzne audyty produkcyjne w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem. To rozwiązanie obsługuje wiele poziomów audytu dla wewnętrznych i zewnętrznych (zapewnianych przez dostawców) systemów, procesów i usług oraz programów środowiskowych.

Automatyzacja procesów audytu
Zautomatyzowane podejście zastosowane w oprogramowaniu Opcenter Quality Audit Management pozwala na znaczne zmniejszenie nakładów pracy związanych z tworzeniem i archiwizowaniem dokumentacji. Narzędzia systemowe umożliwiają ustalanie ogólnych kryteriów oceny lub indywidualnych standardów za pomocą automatycznego systemu oceniania, a także automatyczne tworzenie ocen na podstawie wyników audytu.

Zgodność z obowiązującymi normami
Oprogramowanie obsługuje planowanie i realizację audytów produkcji zgodnie z normami branżowymi, w tym standardami Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA), International Automotive Task Force (IATF) 16949:2016 oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) ISO 9001 i ISO 14001. Obsługuje również identyfikowanie różnych standardów w ramach jednego audytu zarządzanie ich stosowaniem.

Wykorzystanie kompleksowych funkcji audytu
Oprogramowanie Opcenter Quality Audit Management pomaga zaplanować audyty produkcji w oparciu o dane wzorcowe w połączeniu z wynikami poprzednich audytów. W trakcie audytu można udokumentować stan zarówno danych rzeczywistych, jak i docelowych. Można też użyć oprogramowania do inicjowania działań na podstawie zaobserwowanych odchyleń.

Tworzenie analiz i raportów z audytów
Oprogramowanie umożliwia tworzenie raportu z audytu wraz z załączonymi dokumentami wymaganymi na na etapie oceny. Oferuje również różne funkcje analityczne, aby pokazać stopień realizacji analizy, a także śledzić i dokumentować otwarte działania. Za pomocą analizy pozwalającej identyfikować trendy można monitorować efektywność systemu zarządzania jakością.

Pracownicy zespołu ds. oceny jakości zajmujący się zarządzaniem audytem.
Przykład wdrożenia

Miba

Drive train component manufacturer uses Siemens Opcenter Quality software to minimize tolerances while reducing machining time
Case Study

Drive train component manufacturer uses Siemens Opcenter Quality software to minimize tolerances while reducing machining time

Firma:Miba

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Laakirchen, Austria

Siemens Software:Opcenter APS, Opcenter Quality, Teamcenter

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.