Kobieta używająca oprogramowania Simcenter Amesim na kilku ekranach.

Simcenter

Symulacja pojazdów z napędem elektrycznym

Oprogramowanie Simcenter zapewnia znaczącą przewagę w tym wyścigu ku innowacjom, oferując wszystkie narzędzia niezbędne do analizy architektury napędu.

Wyprzedź konkurencję w wyścigu ku elektryfikacji układów napędowych

Spełnij wysokie wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń, jednocześnie dbając o wydajność pojazdu i wysoki poziom komfortu. Oprogramowanie Simcenter pomoże odnieść sukces w wyścigu ku elektryfikacji, zapewniając dostęp do odpowiednich narzędzi wspierających tę technologiczną ewolucję.

Oprogramowanie pozwala odpowiedzieć na istotne pytania dotyczące projektu pojazdu, silnika, skrzyni biegów oraz integracji termicznej. Umożliwia również modelowanie na odpowiednim poziomie, co pozwala symulować działanie wszystkich kluczowych podsystemów elektrycznych. Jeśli zajmujesz się określeniem rozmiaru baterii, czy na przykład projektem silnika elektrycznego, możesz skorzystać z wydajnych procesów modelowania, które wspierają wysiłki inżynierskie: od etapu tworzenia architektury i jej szczegółowego projektu aż po moment integracji.

Projektowanie optymalnego systemu zarządzania ciepłem akumulatora za pomocą symulacji układu

Układ akumulatorów jest niezbędnym elementem warunkującym odpowiednie osiągi pojazdów zelektryfikowanych i ich rozpowszechnienie na rynku.

Możliwości symulacji pojazdów zelektryfikowanych

Akumulatory i ogniwa paliwowe

Przeprowadzaj wirtualną ocenę wydajności energetycznej elektrochemicznych układów magazynowania energii zintegrowanych z pojazdami hybrydowymi lub akumulatorowymi. Oprogramowanie Simcenter Amesim w połączeniu z narzędziem do identyfikacji akumulatorów stanowi skalowalną i elastyczną platformę umożliwiającą dokładną charakteryzację i symulację aspektów elektrotermicznych urządzeń do magazynowania energii. Można łatwo dobrać rozmiar pakietu akumulatorów, zaprojektować podrzędny układ chłodzenia, zoptymalizować strategię sterowania, zmniejszyć zużycie paliwa lub zmaksymalizować zasięg pojazdu.

Schematu z oprogramowania Simcenter Amesim.

Pojazdy hybrydowe i elektryczne

Zarządzaj złożonością związaną z wprowadzeniem nowego źródła zasilania pojazdu. Oprogramowanie Simcenter Amesim oferuje najnowocześniejsze funkcje wielopoziomowego modelowania wszystkich kluczowych układów podrzędnych (silnika spalinowego, maszyn elektrycznych, akumulatora lub skrzyni biegów). Ponadto wspiera procesy integracji, pozwalające uzyskać projekt optymalnie zrównoważony pod względem efektywności energetycznej, osiągów i właściwości jezdnych dla każdego rodzaju architektury układu napędowego.

Schemat blokowy i wykresy z oprogramowania Simcenter Amesim.
Przykład wdrożenia

Hyundai Motor Corporation

Siemens Digital Industries Software pomaga firmie Hyundai Motor Company ograniczyć liczbę fizycznych testów pojazdów o 40%

Samochód marki Hyundai jadący po drodze.

Oprogramowanie Simcenter pomaga zoptymalizować osiągi pojazdów hybrydowych

Firma:Hyundai Motor Corporation

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Seul, Korea

Siemens Software:Simcenter Amesim