Simcenter System Simulation

Simcenter Amesim software

Simcenter Amesim to platforma symulacyjna, która pozwala projektantom wirtualnie oceniać i optymalizować działanie systemów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Widok oprogramowania Simcenter Amesim do symulacji systemów.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Amesim?

Zwiększ produktywność symulacji systemów dzięki rozwiązaniu Simcenter Amesim, najlepszej w klasie zintegrowanej, skalowalnej platformie do symulacji systemów. To rozwiązanie pozwala projektantom wirtualnie oceniać i optymalizować działanie systemu.

Zwiększ produktywność symulacji systemów
Simcenter Amesim to najlepsza w klasie, zintegrowana, skalowalna platforma do symulacji systemów, umożliwiająca inżynierom symulacji systemów wirtualne ocenianie i optymalizowanie działania systemów mechatronicznych. Rozwiązania Simcenter do symulacji systemów zwiększają ogólną wydajność inżynierii już od wczesnych etapów procesu rozwoju produktu aż po ostateczną walidację działania i kalibrację elementów sterujących.

Zarządzaj złożonością innowacji bez uszczerbku dla czasu wprowadzenia produktu na rynek i jakości
Oprogramowanie Simcenter Amesim umożliwia zaoszczędzenie czasu poświęcanego na tworzenie modeli dzięki połączeniu gotowych do użycia bibliotek wielodomenowych z aplikacjami i rozwiązaniami uwzględniającymi specyfikę branży, wspomaganych przez wysoce efektywne funkcje platformy. Umożliwia to błyskawiczne tworzenie modeli i dokładne przeprowadzanie analiz.

Zachowaj integrację
Oprogramowanie Simcenter Amesim to otwarte środowisko, które można zintegrować z procesami przedsiębiorstwa. Użytkownicy mogą łatwo połączyć je z najpopularniejszymi rozwiązaniami inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i pakietami oprogramowania sterującego, uzyskać jego zgodność operacyjną z interfejsami FMI (Functional Mockup Interface) oraz łączyć je z innymi rozwiązaniami Simcenter i oprogramowaniem Teamcenter. Oprogramowanie Simcenter Amesim jest częścią kompleksowego i zintegrowanego portfolio rozwiązań i usług Xcelerator firmy Siemens Digital Industries Software.

Rozwijaj innowacje dzięki symulacji systemów

Oprogramowanie Simcenter Amesim pomaga zwiększyć efektywność ww całym cyklu życia produktu.

Customers hands-on experience

What do our users think about Simcenter Amesim?

Simcenter Amesim customers explain how they virtually assess and optimize systems’ performance while solving some of the most difficult problems that industries have to offer.

Learn about Simcenter Amesim's strengths on G2.

Funkcje oprogramowania Simcenter Amesim

Symulacja instalacji elektrycznej

Można symulować i integrować układy elektryczne i elektromechaniczne od projektu koncepcji aż po walidację elementów sterowania. Oprogramowanie Simcenter Systems pomoże zoptymalizować dynamiczne działanie systemów mechatronicznych, przeanalizować zużycie energii oraz zaprojektować i zweryfikować strategie sterowania urządzeniami elektrycznymi w branży motoryzacyjnej, lotniczej, maszynowej oraz sprzętu ciężkiego.

Dowiedz się więcej o symulacji instalacji elektrycznych

Symulacja układu hydraulicznego/pneumatycznego

Zoptymalizuj charakterystykę dynamiczną elementów hydraulicznych i pneumatycznych, jednocześnie ograniczając tworzenie fizycznych prototypów do tych absolutnie niezbędnych. Szeroka gama komponentów, funkcji i specjalistycznych narzędzi dostępnych w rozwiązaniach Simcenter pozwala modelować systemy dla dużej liczby zastosowań, na przykład mobilne hydrauliczne systemy wykonawcze, układy przeniesienia napędu oraz układy paliwowe i klimatyzację w samolotach.

Obszerne biblioteki komponentów wspierają bardziej i mniej doświadczonych użytkowników w procesach ogólnego i szczegółowego modelowania układów. Bezproblemowa komunikacja między bibliotekami daje szansę na zaprojektowanie dowolnego układu hydraulicznego/pneumatycznego i połączenie go z układem sterowania i innymi powiązanymi elementami w ramach jednej platformy.

Dowiedz się więcej o symulacji układu hydraulicznego/pneumatycznego

Symulacja systemu mechanicznego

Zarządzaj rosnącą złożonością inżynieryjną zintegrowanych systemów mechanicznych. Oprogramowanie Simcenter Systems udostępnia najnowocześniejsze techniki modelowania, które pozwalają prowadzić wielowymiarowe (1D, 2D i 3D) symulacje dynamiczne. Umożliwia badanie sztywnych lub elastycznych brył i złożonych tarć nieliniowych poprzez analizę zjawisk o niskiej lub wysokiej częstotliwości oraz uwzględnienie sprzężenia między konstrukcjami mechanicznymi i ruchem spowodowanym przez źródła elektryczne lub hydrauliczne.

Dowiedz się więcej o symulacji systemu mechanicznego

Schemat symulacji systemu mechanicznego w rozwiązaniu Simcenter.

Symulacja układów napędowych

Wielodomenowe podejście do symulacji systemów umożliwia badanie wielu różnych architektur i technologii. Technologie obsługiwane przez funkcje modelowania w oprogramowaniu Simcenter to na przykład elektryfikacja układów napędowych dla branży motoryzacyjnej, systemy startowe wielokrotnego użytku dla branży kosmicznej oraz wykorzystanie gazu LNG na statkach. Możesz projektować układy napędowe i oceniać ich wpływ na różne wskaźniki, takie jak poziom energii generowanej na pokładzie lub emisja zanieczyszczeń, wykonując pełną analizę zależności systemowych w ramach jednej platformy.

Dowiedz się więcej o symulacji układów napędowych

Tworzenie modeli zredukowanego rzędu

Rozwiązania Simcenter obsługują tworzenie modeli zredukowanego rzędu (ROM) w intuicyjnym interfejsie zapewniającym najlepsze techniki redukcji na podstawie uczenia maszynowego, algebry liniowej i statystyki. Model ROM zajmuje niewiele miejsca, jest neutralny pod względem używanych narzędzi i może być obsługiwany w czasie rzeczywistym, co pozwala na wykorzystanie go jako wykonywalnego cyfrowego bliźniaka we wszystkich fazach cyklu życia produktu, aby podejmować lepsze decyzje i uzyskać lepsze działanie.

Dowiedz się więcej o narzędziu do tworzenia modeli ROM

Zarządzanie modelami symulacji systemów

Klient aplikacji Simcenter do symulacji systemów dla Git pomaga wszystkim członkom społeczności symulacji systemów współpracować ze sobą w sposób ułatwiający codzienne zarządzanie zasobami symulacji, w tym rozdzielanie, wersjonowanie i kontrolę dostępu opartą na rolach. Korzystanie z klienta dla Git pozwala również śledzić zależności, powiązaną zawartość i wszystkie inne dane zawarte w modelu, pozwalając uzyskać dokładną reprezentację domeny symulacji systemu. Za pomocą zoptymalizowanych algorytmów przesyłania danych i wyszukiwania w połączeniu z wydajnym i w pełni zintegrowanym środowiskiem użytkownika można wdrażać tworzenie modeli współpracy w najbardziej efektywny sposób.

Dowiedz się więcej o kliencie dla Git

Pulpit modeli w oprogramowaniu Simcenter Amesim

Platforma symulacji systemów

Oprogramowanie Simcenter Systems oferuje najnowocześniejszą, otwartą i przyjazną dla użytkownika platformę wielodomenowej symulacji systemów, która pozwala modelować, uruchamiać i analizować złożone systemy oraz ich komponenty. Wysoce efektywne funkcje, narzędzia do analizy i optymalizacji są wbudowane w zaawansowane i łatwe w użyciu środowiska, aby zapewnić wydajną, wielodomenową symulację systemów 1D, pozwalającą uzyskać niezawodny projekt. Platforma skutecznie łączy się z wieloma rozwiązaniami CAE 1D i 3D oraz pomaga szybko pobierać i eksportować modele w czasie rzeczywistym. Zapewnia również spójne i ciągłe ramy obsługi modelu w pętli (MiL), oprogramowania w pętli (SiL) oraz sprzętu w pętli (HiL).

Dowiedz się więcej o platformie symulacji systemów

Integracja systemów

Rozwiązanie Simcenter Systems oferuje integrację różnych narzędzi symulacji w całym cyklu życia systemu, od wczesnego projektowania do fazy operacyjnej. Pozwala to zapewnić ciągłość cyfrową i zwiększyć wydajność przepływów informacji oraz współpracy między różnymi działami. Rozwiązanie Simcenter Systems obsługuje połączenia z systemem zarządzania cyklem życia produktu (PLM) i danymi geometrycznymi, współsymulacje między narzędziami CAE 1D i 3D, badanie przestrzeni projektu, proces rozwoju funkcji sterowania oparty na modelu i interakcje między różnymi systemami przy użyciu interfejsu FMI (Functional Mockup Interface).

Dowiedz się więcej o integracji systemów

Grafika przedstawiająca ścieżkę obwodu z mapą cieplną Simcenter FLOEFD określonego złącza w tym obwodzie.

Symulacja systemu termicznego

Rozwiązanie Simcenter Systems pomaga zmaksymalizować wydajność termiczną w kontekście systemów HVAC i komfortu w kabinie, zarządzania termicznego pojazdu, systemów kontroli środowiska lub innych systemów termicznych. Zaawansowane funkcje postprocessingu, które pozwalają graficznie zwizualizować przepływy energii w systemie, pomagają skutecznie optymalizować efektywność energetyczną i badać integrację systemów odzyskiwania energii oraz ich wpływ na osiągi i zużycie energii. Możesz wykorzystać oprogramowanie, aby odzwierciedlić rzeczywiste środowisko operacyjne swojego systemu, z uwzględnieniem interakcji z otoczeniem podczas projektowania i walidacji strategii kontroli temperatury.

Dowiedz się więcej o symulacji systemu termicznego