Žena používající software Simcenter Amesim na několika obrazovkách.

Simcenter

Simulace elektrifikovaných vozidel

Hlavní výhodou řešení Simcenter je, že vám poskytuje veškeré potřebné nástroje pro předehnání konkurence v inovacích a prozkoumání různých architektur hnacích ústrojí.

Simulace inovativních elektrických pohonných jednotek

Dodržujte přísné emisní předpisy a zajistěte vysokou výkonnost a pohodlí vozidla. Řešení Simcenter vám pomůže vyhrát závod v elektrifikaci a nabízí vhodné nástroje, které vám pomohou přijmout tuto technickou evoluci.

Díky Simcenteru najdete odpovědi na různé otázky týkající se vozidla, motoru, převodového systému a tepelné integrace. Simcenter navíc nabízí modelovací přístupy pro simulace všech důležitých elektrických podsystémů. Ať už se zabýváte dimenzováním baterií nebo návrhem elektroniky, díky efektivním modelovacím pracovním postupům budete snadněji vytvářet a integrovat architektury a podrobné návrhy.

Návrh optimálního tepelné správy baterií pomocí simulace systému

Systém baterií je zásadním prvkem pro úspěch elektrifikovaných vozidel a jejich širší demokratizaci.

Funkce simulací elektrifikovaných vozidel

Prakticky vyhodnocujte energetickou výkonnost elektrochemických akumulačních systémů při jejich integraci do hybridních nebo bateriových elektrických vozidel. Řešení Simcenter Amesim nabízí škálovatelnou a flexibilní platformu v kombinaci s nástrojem pro identifikaci baterií, která umožňuje přesně charakterizovat a simulovat elektrotepelné chování akumulačních zařízení. Snadno můžete zvolit velikost balení, navrhnout chladicí subsystém, optimalizovat strategii správy, snížit spotřebu paliva nebo maximalizovat dojezd.

Schéma ze softwaru Simcenter Amesim.

Zvládněte složitost, která je spojená se zavedením nového zdroje energie do vozidla. Řešení Simcenter Amesim nabízí nejmodernější víceúrovňové modelování všech důležitých subsystémů (spalovací motor, elektrický motor, baterie nebo převodovka). Kromě toho podporuje vaše integrační procesy, abyste dosáhli co nejvyváženějšího návrhu z hlediska energetické účinnosti, výkonu a jízdních vlastností pro jakýkoli typ architektury hnacího ústrojí.

Vývojový diagram a grafy ze softwaru Simcenter Amesim.
Případová studie

Hyundai Motor Corporation

Společnost Software Siemens Digital Industries pomáhá společnosti Hyundai Motor Company snížit počet fyzických testů vozidel o 40 %.

Vozidlo společnosti Hyundai jedoucí po silnici.

Řešení Simcenter pomáhá optimalizovat výkon hybridních vozidel

Firma:Hyundai Motor Corporation

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Soul, Korea

Simcenter Amesim