Plánování výrobních linek

Elektrický návrh v oblasti průmyslu

Umožněte elektrotechnikům spolupracovat se svými kolegy z oboru mechaniky a softwaru, což šetří čas, eliminuje chyby při navrhování průmyslových elektrických zařízení a umožňuje dokončovat návrhy rychleji a ve vyšší kvalitě.

Vytváření 2D schémat

Využijte integrované prostředí k provedení hlavního úkonu v průmyslovém elektrickém návrhu, kterým je tvorba 2D elektrických schémat.

Vytvářejte 2D schematické výkresy a body přerušení, zobrazujte a používejte křížové odkazy, vybírejte katalogové komponenty a využívejte inženýrství založené na pravidlech k automatizaci úkonů průmyslového elektrického navrhování.

Obrázek návrhu elektrického schématu vytvořeného pomocí softwaru pro průmyslový elektrický návrh v řešení NX.

Vytvořte návrh skříně ve 3D

Využijte komplexní sadu nástrojů pro integrovaný, rychlý a efektivní návrh rozložení skříně ve 3D.

Vybírejte, umisťujte a přesouvejte komponenty, měřte vzdálenosti a přímo přecházejte do 2D schémat a zpět v rámci svých 3D průmyslových elektrických návrhů.

Obrázek návrhu skříně ve 3D vytvořený pomocí softwaru pro průmyslový elektrický návrh v řešení NX.

Provádějte funkční inženýrství

Umožňuje elektrotechnikům vytvářet funkční průmyslové elektrické návrhy založené na modelech.

Definujte funkce, umístění a struktury výrobků, vytvářejte vztahy mezi objekty a opakovaně používejte a kombinujte data mezi objekty pro automatizaci procesů průmyslového elektrického návrhu.

Obrázek znázorňující proces funkčního inženýrství pomocí softwaru pro průmyslový elektrický návrh v řešení NX.

Začleňte data z předchozích procesů

Přistupujte k datům z předchozích procesů jako ke vstupním informacím pro návrh a pracujte efektivněji.

Zahrňte vstupní data v modelované podobě importem dat mechanických sestav, továrních rozložení, schémat potrubí a přístrojů (P&ID) a seznamů v tabulkách.

Obrázek návrhu skříně robotického zařízení v softwaru pro průmyslový elektrický návrh v řešení NX.

Poskytněte data pro navazující procesy

Předávejte dokončené průmyslové elektrické návrhy do oddělení automatizačního inženýrství, kde mohou jeho pracovníci napsat software pro daný stroj.

Využijte přímou integraci softwaru a hardwaru programovatelných automatů (PLC) do datového modelu a exportujte tato data bez nutnosti použití programu přímo do softwaru Siemens TIA Portal. Vytvářejte seznamy signálů a informací o hardwaru pro systémy třetích stran pomocí vlastních výkazů a exportu dat do tabulek.

Obrázek toku dat do navazujících procesů pomocí softwaru pro průmyslový elektrický návrh v řešení NX.

Podpořte inženýring založený na pravidlech

Eliminujte nehodnotné opakující se činnosti, jako je definice referenčních označení, symbolických názvů signálů nebo dokonce vytváření schémat, pomocí automatizace s pravidly návrhu.

Snižte počet chyb a poskytněte více času elektrotechnikům, aby se mohli soustředit na vytváření hodnot a inovace v oblasti průmyslového elektrického návrhu.

Obrázek inženýringu založeného na pravidlech využívajícího software pro průmyslový elektrický návrh v řešení NX.

Vytvářejte standardní výkazy

Po dokončení průmyslového elektrického návrhu poskytněte výrobnímu oddělení informace, které jeho pracovníci potřebují k sestavení výrobního systému.

Pro kompletní dokumentaci použijte standardní výkazy, které jsou integrovanou součástí řešení, včetně schémat svorek, kusovníků a kabelových schémat.

Obrázek zobrazující standardní výstupní sestavu pomocí softwaru pro průmyslový elektrický návrh v řešení NX.

Návrh pomocí šablon

Zlepšete kvalitu a konzistenci svých průmyslových elektrických návrhů jejich opakovaným použitím jako šablon návrhu.

Uložte obsah návrhu a vložte jej do nových návrhů jako kompletní funkce namísto jednotlivých zařízení nebo symbolů. Rozšiřte funkce na software PLC pomocí automatizovaných konstrukčních nástrojů.

Obrázek znázorňující použití šablon v softwaru pro průmyslový elektrický návrh v řešení NX.

Elektrotechnika nové generace

Elektrotechnika se vyvinula, a to poměrně převratným způsobem. Řešení NX vám pomůže zvládnout přechod od kreslení elektrických schémat k elektrotechnice jako integrované oblasti mechatronického inženýrství.

Obrázek demonstrující pracovní postup průmyslového elektrického návrhu v řešení NX od 3D návrhu přes 2D schémata až po návrh hotového zařízení.

Další informace o řešení NX pro výrobu

Rozšiřte své řešení NX o znalosti týkající se výroby

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení NX a všechny své produkty.

Blog o řešení NX pro výrobu

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o výrobním řešení NX na našem blogu.

Komunita řešení NX pro výrobu

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se výrobního řešení NX.