Dva spolupracovníci pracující společně na integraci dat na pracovním stole.

Řešení Capital

Integrace nástrojů a dat systémů E/E

Naše nástroje pro návrh elektrických a elektronických systémů (systémů E/E) integrují požadavky a modely systémů do komplexní architektury systémů E/E, která řídí návrh kabelových svazků, výrobu a publikace pro potřeby servisování. Automatizujte a spravujte hodnotový řetězec elektrických systémů.

Funkce

Správa a integrace dat systémů E/E

Nedávný nárůst složitosti způsobil, že systémy E/E jsou při inovacích závislé na integrovaných elektrických, elektronických a softwarových systémech a zároveň vyžadují robustní ověřování a sledovatelnost. Spravujte data a řídicí procesy a používejte integrační funkce při vývoji.

Další informace