1. Home
Detailní pohled na elektronickou ovládací skříň v továrně. Elektrická ovládací skříň má průhlednou horní část, z níže je vidět do krabice, ve které jsou interní součásti počítače.

TEAMCENTER

Správa elektrotechniky a elektronických systémů v systému CAD

Spolupráce a ověřování napříč obory

Spravujte celý cyklus elektrotechnického návrhu od schematického náčrtu až po výrobu – ve spolupráci s mechanickými a simulačními inženýry. Zvyšte produktivitu inženýringu pro ECAD. Vyhledávejte, sdílejte a opakovaně používejte elektrotechnická a elektronická data systému CAD v plně integrovaném víceoborovém prostředí systému PLM.

Správa schematických dat a dat desek plošných spojů (PCB)

Integrujte své globální týmy a dodavatele v oblasti elektroniky tím, že spojíte nativní data návrhu do jediného systému. Pracujte ve svém preferovaném nástroji ECAD se snadným přístupem do řešení Teamcenter. Najděte rychle potřebná data a eliminujte nesoulad pomocí celopodnikové knihovny dílů ECAD v systému PLM. Využijte integrace s řešeními Altium Designer, Cadence Allegro a OrCAD a Siemens Xpedition a PADS.

Nákres obrazovky notebooku, na níž se zobrazují data.

Správa kabelových svazků a elektrických rozvodů

Řešení Teamcenter podporuje vznik, tvorbu, analýzu, výrobu, servis a likvidaci elektrických rozvodů na konci životnosti pomocí integrací řešení Capital, Capital Essentials a AutoCAD Electrical. Využijte plný výkon systému PLM s integrovaným strojírenským návrhem, simulacemi, požadavky, pracovními postupy, konfigurací a správou změn, abyste zlepšili kvalitu, urychlili uvedení výrobků na trh a snížili náklady na vývoj.

Ilustrace notebooku zobrazujícího data pro posouzení kladů a záporů z hlediska času, peněz a výsledků.

Spolupracujte na kompletním návrhu napříč obory

Vytvořte jeden kusovník pro celý výrobek – od kabelových svazků, desek plošných spojů, součástí desek plošných spojů až po strojírenský návrh a software. Společná mezioborová knihovna znamená, že jedna součástka obsahuje jak elektrická/elektronická, tak i strojírenská data. Podrobnosti jsou k dispozici, když je potřebujete, a když se něco změní, zobrazí se tato změna v reálném čase, takže snadno pochopíte její dopad.

Ilustrace ženy dívající se na vnitřek počítače.

Propojení elektronického/elektrotechnického návrhu s výrobou

Zajistěte bezproblémovou komunikaci s výrobou díky plně integrované elektronické a elektrotechnické správě systému CAD v řešení Teamcenter. Automatizujte výrobní výstupy, ověřte vyrobitelnost návrhu, automatizujte spolupráci s dodavateli a plně propojujte správu změn. Sdílejte víceoborový kusovník, který vám pomůže přemostit mezeru mezi výrobou a inženýringem.

Ilustrace robotické paže pracující na počítači během jeho posouvání po sestavovací lince.
Případová studie

Teradyne

VIDEO

Teradyne takes charge of complex product development

Firma:Teradyne

Umístění:Massachusetts, USA

Další informace