Teamcenter

Analytika systému pro správu životního cyklu výrobků (PLM)

Vyhledávejte data, získávejte přehledy a rychleji se rozhodujte o chytrých výrobcích.
Transparentnost nákladů během celého životního cyklu výrobku.

Dohledejte potřebná data rychleji pomocí vyhledávání a analytiky

Dohledejte potřebné informace bez velkého úsilí: Dnešní výrobky vyžadují obrovské množství dat. Řídicí panely, zprávy a chytrá propojená data vám pomohou rychle najít informace, které potřebujete.

Užijte si správu dat, která s vámi spolupracuje

Pracujte s transparentními a propojenými daty ve snadno použitelném prostředí s chytrou interakcí s uživatelem v řešení Teamcenter. Propojená data a procesy znamenají, že relevantní informace máte na dosah ruky – není nutné žádné vyhledávání! Uživatelské rozhraní vás přirozeně vede k potřebným datům, a to s minimálním úsilím.

Ikony na grafu znázorňující analytiku systému PLM

Pochopte celkový obraz a přijměte příslušná opatření

Zbavte se nepořádku a proměňte data ve znalosti. Vyberte si z více než 100 předem nakonfigurovaných zpráv nebo si vytvořte vlastní. Samoobslužné analýzy umožňují používat přirozený jazyk k vytváření zpráv na vyžádání s informacemi, které potřebujete. Tyto zprávy vám budou rozumět a připojují se k obchodnímu modelu v řešení Teamcenter, takže platí všechna pravidla, platí nutnost zabezpečení a vy můžete na základě těchto informací přímo jednat.

Ilustrace obrazovky stolního počítače a položek představujících analytiku systému PLM.

Najděte vše potřebné s informacemi, které máte

Vyhledávejte s jakýmikoli informacemi, které máte, v jakémkoli formátu, který máte – intuitivně a přirozeně. Funkce vyhledávání v řešení Teamcenter skutečně rozumí vašim výrobkům – od jejich atributů a vztahů až po geometrii. Takže hledání informací je snadnější – pořád!

Ilustrace ikon představujících analytiku systému PLM.

Klasifikace a opakované použití

Uspořádejte jakákoli data o výrobcích, od dílů a dokumentů až po marketingová data a data o značce pomocí klasifikace řešení Teamcenter. Je snadné filtrovat podle charakteristik nebo procházet klasifikační strukturu a najít to, co potřebujete. Definujte svou vlastní hierarchii a charakteristiky nebo využijte společné klasifikační standardy ECLASS. Tyto standardy usnadňují výměnu dat mezi společnostmi pomocí jednoznačné sémantiky dat.

Ilustrace dvou hovořících dospělých s ikonami vznášejícími se za nimi, které představují analytiku systému PLM.
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Urychlete zavádění inovací pomocí digitalizace

JCB Tractor

Firma:JCB

Teamcenter

Velikost:Small

Další informace