1. Home
Inżynier zarządzający danymi układów e/e pracujący z pulpitem.

Funkcje rozwiązania Capital

Integracja narzędzi do projektowania układów E/E i danych

Zarządzanie danymi układów elektrycznych i elektronicznych (E/E), integracja z sąsiednimi domenami i sterowanie procesami to zasadnicze funkcje pakietu Capital. Uzyskaj zarządzanie wymianą danych z dostawcami, możliwość zmiany przeznaczenia danych, kontrolę procesu, a także zarządzanie użytkownikami, bibliotekami i wydaniami.

Integrowanie danych układów E/E i zarządzanie nimi

Integracje z wiodącymi systemami MCAD

Uzyskaj integrację z popularnymi platformami MCAD i PLM, tworząc wątek cyfrowy z udziałem przyległych aplikacji.

Funkcja API obejmuje również sterowanie procesem

Interfejs API umożliwia tworzenie rozszerzeń zgodnych z przyszłymi wersjami, takich jak kontrole niestandardowe lub sprawdzanie reguł, przy użyciu wtyczek Java.

Zgodność operacyjna z innymi systemami

Dane bibliotek i projektowe można automatycznie synchronizować między wieloma bazami danych, a monitorowanie stanu infrastruktury IT zapewnia integralność danych.

Zarządzaj danymi i zapewnij pełny przepływ procesu rozwoju

Dzisiejsze zaawansowane rozwiązania do rozwoju układów E/E muszą zapewniać korzyści takie jak zarządzanie wymianą danych z dostawcami, możliwości zmiany przeznaczenia danych i kontrola procesu. Te i dodatkowe możliwości, takie jak zarządzanie użytkownikami, bibliotekami i wydaniami, są nieodłącznym elementem pakietu Capital.

Integracja narzędzi do projektowania układów E/E i danych

Funkcja interfejsu programowania aplikacji (API) Capital obejmuje kontrolę nad projektem interfejsu użytkownika, tworzenie działań niestandardowych, sprawdzanie niestandardowych reguł projektowych, niestandardowe raportowanie i wiele innych elementów procesu. Technologia usług sieciowych architektury ukierunkowanej na usługi (SOA) zapewnia interfejsy na wielu kluczowych bramach do narzędzi do projektowania układów elektrycznych w pakiecie Capital, zapewniając tym samym zgodność operacyjną pakietu Capital w charakterze elementu sterującego lub podążającego z innymi systemami, takimi jak PLM, MCAD, biblioteki komponentów, systemy zaopatrzeniowe i kosztorysowe.

Narzędzia integracyjne do systemów MCAD

Capital to pakiet aplikacji ukierunkowanych na dane, zapewniający liczne korzyści, takie jak zarządzanie wymiana danych z dostawcami, możliwość zmiany przeznaczenia danych i kontrola procesu. Funkcje takie jak zarządzanie użytkownikami, bibliotekami i wersjami stanowią nieodłączny element wszystkich produktów wchodzących w skład pakietu Capital. Ich uzupełnieniem są narzędzia integracyjne dostępne w pakiecie Capital.

Istnieje możliwość uzyskania integracji z popularnymi platformami MCAD i PLM w celu utworzenia wątku cyfrowego z udziałem przyległych aplikacji. Pakiet Capital może publikować i korzystać z usług sieci Web (SOA) oraz używać usług OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration) do integracji z narzędziami do rejestrowania wymagań i zarządzania przypadkami testowymi. Niezawodny interfejs API umożliwia tworzenie rozszerzeń zgodnych z przyszłymi wersjami, takich jak kontrole niestandardowe lub sprawdzanie reguł, przy użyciu wtyczek Java lub JavaStript.

Narzędzia integracyjne do systemów PLM

Pakiet Capital oferuje rozbudowany zestaw funkcji zarządzania danymi do samodzielnego środowiska projektowania instalacji elektrycznych. Integrację z dowolnym systemem PLM można osiągnąć za pomocą dostępnych usług internetowych i niestandardowych interfejsów API. Jednak w przypadku zintegrowania z rozwiązaniem Teamcenter wiele z tych natywnych funkcji zarządzania danymi jest wykonywanych w tym środowisku, aby zapewnić spójną ogólną strukturę i cykl rozwoju produktu.

Pakiet Capital osadza przestrzeń roboczą Active Workspace rozwiązania Teamcenter w środowisku narzędzi do projektowania instalacji elektrycznych, aby zapewnić ich projektantom bezpośredni dostęp do struktury produktu, definicji funkcji i innych danych multidyscyplinarnych. Projekty Capital można przesyłać do przepływu informacji w rozwiązaniu Teamcenter, aby kontrolować cykl życia i proces zatwierdzania za pomocą natywnych mechanizmów śledzenia i powiadamiania. Ta ścisła integracja pozwala skoncentrować się na efektywnym projektowaniu modeli instalacji elektrycznych opartym na modelu przy jednoczesnej integracji z ogólnym procesem rozwoju produktu.

Inteligentne, zautomatyzowane funkcje stylistyki

Inteligentne funkcje stylistyki mogą tworzyć bibliotekę różnych stylów rysowania dostosowanych do preferencji konkretnych użytkowników końcowych. Style można zmieniać za naciśnięciem jednego przycisku i przetwarzać dane projektowe w celu ich dostosowania lub inteligentnej rekonfiguracji. Można na przykład zmienić kolor wszystkich przewodów integralnych dla urządzenia lub wygenerować i wyświetlić tabelę sygnałów obok każdego urządzenia w przypadku elektronicznej jednostki sterującej (ECU).

Synchronizacja projektów i bibliotek komponentów między wieloma lokalizacjami

Nasze oprogramowanie zapewnia automatyczną synchronizację projektów i danych biblioteki komponentów dla przedsiębiorstw używających geograficznie rozproszonych instalacji pakietu Capital. Funkcje zarządzania procesami zapewniają pełną obsługę planowania i śledzenia zmian na poziomie poszczególnych atrybutów, w tym czasu, lokalizacji i tożsamości bibliotekarza.

Dostęp do projektów i danych przez Internet

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z dostępu internetowego do danych projektowych pakietu Capital, w tym schematów, danych i raportów, uzyskując tym samym szeroki dostęp do danych projektu instalacji elektrycznej bez konieczności zaawansowanej znajomości narzędzi Capital. Standardowe funkcje obejmują przeglądanie zadań i projektów, inteligentne schematy z hiperłączami referencyjnymi i dostępem do wszystkich danych atrybutów, tworzenie niestandardowych schematów oraz generowanie raportów, takich jak listy komponentów, listy materiałowe (BOM) i raporty porównawcze projektów. Przeglądarka internetowa oraz wszystkie funkcje i raporty dotyczące danych pakietu Capital danych można dostosować za pomocą interfejsu API, co pozwala przedsiębiorstwom zintegrować obiekt z używanymi przez nie narzędziami internetowymi klasy korporacyjnej.