1. Home
Inženýr věnující se správě dat systémů E/E pracující na stolním počítači.

Funkce řešení Capital

Integrace nástrojů a dat systémů E/E

Hlavními funkcemi portfolia Capital je správa dat elektrických a elektronických systémů (systémů E/E), integrace do příbuzných oblastí a správa procesů. Získejte spravovanou výměnu dat dodavatelů, změnu využití dat a správu procesů, uživatelů, knihoven a verzí.

Správa a integrace dat systémů E/E

Integrace s předními systémy MCAD

Zajistěte si integraci s běžnými platformami systémů MCAD a PLM a vytvořte digitální vlákno s příbuznými aplikacemi.

Rozhraní API zahrnuje správu procesů

Rozhraní API umožňuje vytvářet dopředu kompatibilní rozšíření, jako jsou vlastní kontroly nebo kontroly pravidel, pomocí pluginů jazyka Java.

Interoperabilita s jinými systémy

Data z knihoven a návrhů je možné automaticky synchronizovat mezi různými databázemi a monitorování stavu IT zajišťuje integritu dat.

Spravujte data a zajistěte si kompletní vývojový tok

Dnešní pokročilá řešení pro vývoj systémů E/E musí přinášet výhody, jako je spravovaná výměna dat s dodavateli, změna využití dat a správa procesů. Tyto a další funkce, jako je správa uživatelů, knihoven a verzí, jsou nedílnou součástí řešení Capital.

Integrace nástrojů a dat systémů E/E

Rozhraní API (Application Program Interface) řešení Capital zahrnuje kontrolu nad návrhem uživatelského rozhraní, poskytováním vlastních akcí, vlastními kontrolami pravidel návrhu, vlastní tvorbou výkazů a mnoha dalšími částmi procesu. Technologie webových služeb SOA (Service-oriented Architecture) poskytuje v řešení Capital rozhraní na mnoha klíčových vstupních branách do nástrojů pro elektrický návrh, což tomuto řešení umožňuje spolupracovat jako řídicí nebo následný systém s dalšími systémy, jako jsou PLM, MCAD, knihovny komponent, nákupní systémy a systémy kalkulace nákladů.

Integrační nástroje pro systémy MCAD

Řešení Capital je datově orientovaná sada, která přináší výhody, jako je spravovaná výměna dat dodavatelů, změna využití a správa procesů. Funkce, jako je správa uživatelů, knihoven a verzí, jsou nedílnou součástí všech produktů řešení Capital. Integrační nástroje řešení Capital je dále rozšiřují.

V rámci běžných platforem systémů MCAD a PLM jsou k dispozici sofistikované integrace, které umožňují vytvořit digitální vlákno s příbuznými aplikacemi. Řešení Capital dokáže publikovat a využívat webové služby (SOA) a využívá otevřené služby pro spolupráci v rámci životního cyklu (OSLC) pro integraci s nástroji pro sběr požadavků a správu testovacích případů. K dispozici je robustní rozhraní API, které umožňuje vytvářet dopředu kompatibilní rozšíření, jako jsou vlastní kontroly nebo kontroly pravidel, pomocí pluginů jazyků Java nebo JavaScript.

Integrační nástroje pro systémy PLM

Řešení Capital disponuje bohatou sadou funkcí pro správu dat v samostatném prostředí pro elektrický návrh. Integrace lze dosáhnout pomocí dostupných webových služeb a přizpůsobení rozhraní API s jakýmkoli systémem PLM. Ve spojení s řešením Teamcenter se však řada těchto nativních funkcí správy dat provádí v tomto prostředí, aby byla zajištěna konzistentní celková struktura produktu a životní cyklus vývoje.

Řešení Capital vkládá prvek Teamcenter Active Workspace do prostředí elektrických nástrojů a poskytuje tak elektrokonstruktérům přímý přístup ke struktuře výrobku, definicím prvků a dalším víceoborovým datům. Návrhy v řešení Capital je možné odeslat do pracovního postupu řešení Teamcenter a řídit tak životní cyklus a proces schvalování pomocí nativních mechanismů sledování a oznamování. Tato úzká integrace umožňuje řešení Capital soustředit se na efektivní návrh elektrických modelů na základě modelů a zároveň se integrovat do celkového procesu vývoje výrobků.

Chytrá automatizovaná stylizace

Chytrá stylizace umožňuje vytvořit knihovnu různých stylů kreslení, které vyhovují konkrétním koncovým uživatelům. Styly lze měnit pouhým stisknutím tlačítka a následně je možné zpracovávat data návrhu, která se chytře přizpůsobí nebo přenastaví. Například přebarvěte všechny vodiče, které jsou součástí zařízení, nebo vytvořte a zobrazte tabulku signálů u každého zařízení, pokud se jedná o elektronickou řídicí jednotku (ECU).

Synchronizujte návrhy a knihovny komponent na více místech

Náš software zajišťuje automatizovanou synchronizaci návrhů a dat knihovny komponent pro společnosti s geograficky rozptýlenými instalacemi řešení Capital. Zařízení pro správu procesů poskytují plnou podporu pro plánování a sledování změn na úrovni jednotlivých atributů, včetně času, místa a identity pracovníka zodpovědného za správu knihovny.

Webový přístup k návrhům a datům

Společnosti mohou využívat webový přístup k datům návrhu řešení Capital, včetně diagramů, dat a sestav, což jim dává široký přístup k datům elektrického návrhu bez nutnosti specializovaných znalostí nástrojů řešení Capital. Standardní funkce zahrnují procházení projektů a návrhů, inteligentní diagramy s hypertextovými odkazy a přístupem ke všem atributovým datům, generování diagramů pro vytváření vlastních diagramů a generování sestav, jako jsou seznamy součástí, kusovníky a výkazy pro porovnávání návrhů. Webový prohlížeč a všechny datové funkce a výkazy řešení Capital je možné přizpůsobit pomocí rozhraní API, což umožňuje společnostem integrovat funkce do svých podnikových webových nástrojů.