Trzech członków zespołu inżynieryjnego projektującego instalacje elektryczne, pracujących w biurze

Funkcje rozwiązania Capital

Inżynieria instalacji elektrycznych

Optymalizuj projekty instalacji elektrycznych, poprawiaj jakość i twórz zintegrowane wdrożenia platform przy użyciu funkcji rozwiązania Capital do inżynierii instalacji elektrycznych. Rozwiązanie Capital obsługuje zarówno tradycyjne, interaktywne, jak i najnowocześniejsze procesy projektowania generatywnego.

Symulacja projektu instalacji elektrycznej statku powietrznego

Optymalizacja i weryfikacja projektu instalacji elektrycznej

Inżynierowie muszą szybko i łatwo tworzyć gotowe do produkcji projekty okablowania. Przeprowadzaj analizy i weryfikację projektów przy użyciu narzędzi z zastosowaniem zaawansowanych metryk oraz wbudowanych kontroli reguł projektowych.

Projektowanie i symulacja instalacji elektrycznych

Potrzebujesz rozwiązania, które zapewnia wydajne środowisko edycji graficznej w połączeniu z zaawansowanymi możliwościami zarządzania projektem. Rozwiązanie Capital pozwala tworzyć projekty schematów interaktywnie lub przy użyciu funkcji automatycznego generowania schematów.

Integracja instalacji elektrycznych

Wyeliminuj znaczną część nakładów pracy związanych z integracją systemów przy użyciu projektowania generatywnego, stanowiącemu przełom w automatyzacji integracji instalacji elektrycznych. Oszczędzaj czas i popraw jakość, zachowując jednocześnie swobodę opracowywania innowacji.

Twórz i oceniaj projekty instalacji elektrycznych pod kątem wydajności

Rozwiązania Capital do inżynierii instalacji elektrycznych umożliwiają inżynierom tworzenie logicznych i fizycznych połączeń w jednym środowisku. Rozszerz tradycyjny interaktywny projekt o zintegrowany widok platformy i użyj projektu generatywnego, aby automatycznie syntetyzować i weryfikować konfiguracje okablowania.

Projektowanie i symulacja instalacji elektrycznych

Inżynierowie potrzebują rozwiązania oferującego wysoce efektywne środowisko edycji graficznej w połączeniu z zaawansowanymi możliwościami zarządzania projektem. Umożliwia to użytkownikom tworzenie inteligentnie połączonych systemów logicznych (sygnały lub łączność autostradowa) bądź budowanie kompletnych fizycznych systemów okablowania (przewody, szyny, kable wielożyłowe itp.).

Przy użyciu rozwiązania Capital można tworzyć projekty logiczne i schematy okablowania w sposób interaktywny lub z zastosowaniem funkcji automatycznego generowania schematów. Można również używać go do projektowania i integrowania podrzędnych instalacji elektrycznych, na przykład do łączenia wielu instalacji podrzędnych w jedną strukturę fizyczną. Jest również używany do syntetyzowania wdrożeń platform elektrycznych i elektronicznych (E/E) w celu zoptymalizowania kosztów, wagi i złożoności. Wszystkie projekty są obsługiwane przez wiodące w branży funkcje sprawdzania reguł projektowych, analiz metryk i raportowania.

Integracja i wdrażanie instalacji elektrycznych

Nowoczesne instalacje elektryczne są niezwykle złożone, zarówno pod względem samego produktu, jak i jego wariantów. Aby nad tym zapanować, inżynierowie potrzebują wysoce zautomatyzowanych rozwiązań, które pomogą im zrozumieć implikacje wyborów projektowych i uzyskać pewność odnośnie do trafności tych wyborów. Kluczowe znaczenie ma tu projektowanie generatywne, stanowiące przełom w automatyzacji integracji instalacji elektrycznych.

Rozwiązanie Capital automatycznie łączy kwestie łączności sygnału instalacji podrzędnej z topologią fizyczną w celu wygenerowania szczegółowych projektów okablowania pojazdu. Pozwala to wyeliminować znaczną część nakładów pracy na integrację systemu, oszczędzając czas, poprawiając jakość i pozostawiając inżynierom swobodę wprowadzania innowacji i badania szerokiej gamy architektur fizycznych w celu określenia optymalnego układu.

Optymalizacja i weryfikacja projektu instalacji elektrycznej

Inżynierowie muszą szybko i łatwo tworzyć szczegółowe, zweryfikowane i gotowe do produkcji projekty okablowania. Zanim projekty trafią do zakładów produkcyjnych, należy upewnić się, że są one poprawne pod względem konstrukcji, aby zminimalizować problemy z jakością i możliwościami produkcyjnymi. Usterki instalacji elektrycznej mogą zadecydować o rynkowym sukcesie lub porażce produktu. Symulacje i analizy odgrywają kluczową rolę w walidacji instalacji elektrycznej na wczesnym etapie, gdy ewentualne przeprojektowanie jest tańsze i łatwiejsze.

Prostota i łatwość obsługi to kluczowe cechy naszych rozwiązań do symulacji i analiz, dzięki czemu każdy projektant instalacji elektrycznej może bez problemu przeprowadzić weryfikację swojego projektu. Rozwiązanie Capital umożliwia inżynierom analizowanie i weryfikowanie projektów w narzędziach używanych do projektowania przy użyciu zaawansowanych metryk i wbudowanych kontroli reguł projektowych. Narzędzia do weryfikacji i analizy pozwalają potwierdzić poprawność projektu przed fizycznym zbudowaniem wiązek. W ten sposób można sprawdzić poprawność całej instalacji elektrycznej w połączeniu z automatyczną certyfikacją i raportowaniem.

Poznaj powiązane produkty Capital