1. Home

Capital

Capital Wiring Designer Essentials

Intuicyjne narzędzie do tworzenia schematów instalacji elektrycznych, obsługujące projektowanie i analizę okablowania pod kątem poprawności pod względem konstrukcji.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

tworzenie prostego projektu okablowania

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Capital Wiring Designer Essentials?

Oprogramowanie Capital Wiring Designer Essentials zapewnia graficzne środowisko do tworzenia schematów okablowania. Kompleksowe tworzenie projektów układów elektrycznych jest łatwe dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i inteligentnym symbolom elektrycznym. Wbudowane inteligentne funkcje projektowania układów elektrycznych automatyzują wiele zadań.

Sprawdzanie poprawności projektów z wykorzystaniem integracji zachowania instalacji elektrycznej i automatyzacji

Symulacja przyspiesza projektowanie
Użyj symulacji, aby sprawdzać poprawność projektów w trakcie ich tworzenia. Pozwala to wyeliminować błędy szybciej i na wcześniejszym etapie procesu projektowania.

Bezproblemowe projektowanie
Nasze uproszczone, ale w pełni funkcjonalne narzędzie umożliwia bezproblemowe projektowanie. Korzystaj z konfigurowalnych stylów rysowania oraz wbudowanych inteligentnych bibliotek komponentów, symboli i modeli symulacyjnych. Integracja z systemami MCAD umożliwia trasowanie wiązek 3D i wykonywanie wstecznych adnotacji długości przewodów.

Automatyzacja raportów i dokumentacji
Automatycznie generuj raporty dotyczące przewodów, złączy i urządzeń użytych w projekcie. Opracowywanie schematów urządzeń i tabel indeksów przewodów Dodawaj do rysunków odniesienia do pełnych arkuszy i stref, a następnie aktualizuj je automatycznie w miarę wprowadzania zmian.

Monitorowanie wskaźników w celu wprowadzania korekt na wczesnym etapie
Używaj funkcji analiz, aby zidentyfikować problemy na wczesnym etapie procesu projektowania, na którym ich usuwanie jest najmniej czasochłonne i kosztowne.

Zapobieganie błędom i oszczędność czas
Wyeliminuj uciążliwe zadania i wykorzystaj automatyzację do porównywania części i przewodów z wielu arkuszy. Intuicyjne i wydajne projektowanie obwodów oraz środowisko rozwoju wiązek przewodów ułatwiają obsługę rozwiązania.

Zwiększenie przychodów
Z łatwością wdrażaj narzędzia w istniejących procesach i środowiskach. Zwrotu z inwestycji można zazwyczaj osiągnąć w niespełna 12 miesięcy.

Łatwe skalowanie w razie potrzeby
Wykorzystaj pakiet Capital Essentials, opracowany z myślą o szybkim wdrożeniu i łatwej instalacji, aby osiągnąć ogromny zwrot z inwestycji dzięki zawartym w nim efektywnym funkcjom. Używaj narzędzi do projektowania i opracowywania okablowania pojedynczo lub wdrażaj je razem. Zapewnij płynne przekazywanie danych projektowych okablowania do powiązanych konstrukcji wiązek przewodów, aby zmniejszyć nakłady pracy i zminimalizować ryzyko błędów. W razie potrzeby pakiet oprogramowania Capital można bezproblemowo aktualizować. 

Dowiedz się więcej