Widok z góry węzła drogowego w nocy.

Funkcje rozwiązania Capital

Oprogramowanie do projektowania sieci

Sieci są krytycznym aspektem wszystkich nowoczesnych pojazdów. Wykorzystaj rozwiązanie Capital, aby pomóc w projektowaniu „odpowiednich” sieci komunikacyjnych ze szczegółową analizą czasu, optymalizuj i weryfikuj projekty sieci, aby zapewnić jakość i przyspieszyć rozwój oraz zapewnić dokładne wdrożenie sieci komunikacyjnej.

Moment krytyczny dla bezpieczeństwa

Wykorzystaj zaawansowane metody, aby zmierzyć się z nowym wymiarem złożonych systemów czasu rzeczywistego przy użyciu rozproszonej komunikacji w odpowiednim czasie.

Skrócenie czasu projektowania sieci o 50%

Automatyzuj, przyspieszaj i upraszczaj projektowanie systemów, aby zaoszczędzić czas i skupić się na zadaniach o wysokiej wartości, które pomogą Ci wyróżnić się i wygrać na rynku.

Szybkie projektowanie zweryfikowanych i prawidłowych sieci

Zoptymalizuj komunikację dla całego rozproszonego systemu komunikacji — zmaksymalizuj wykorzystanie każdego klastra komunikacyjnego (magistrali).

Szybsze projektowanie sieci z gwarancją realizacji

Zintegrowane podejście do całego pojazdu

Sieci są krytycznym aspektem wszystkich nowoczesnych pojazdów, a ich konstrukcja jest powiązana z projektowaniem wbudowanego oprogramowania i systemu dystrybucji energii elektrycznej. Nowe technologie samochodowe wymagają bardziej złożonych topologii sieci, aby zarządzać znacznie wyższą przepustowością danych przy bardziej rygorystycznych ograniczeniach czasowych. Oferujemy zintegrowane podejście obejmujące cały pojazd.

Realizacja komunikacji

Wdrażanie sieci powinno być prawidłowe od etapu projektowania, aby przyczynić się do znacznego wzrostu wymogów jakości i bezpieczeństwa pojazdów. Zaawansowana automatyzacja projektowania w rozwiązaniu Capital Network Designer skraca czas cyklu projektowania wielu sieci znajdujących się obecnie w pojazdach. Sieci komunikacyjne nie są projektowane jako osobny element, dlatego ważne jest, aby móc importować i eksportować zgodnie z różnymi standardami branżowymi. Zaawansowane koncepcje są wspierane przez analizę czasu i walidację, a ponadto opierają się na nich.

Projektowanie sieci komunikacyjnych

Projektanci sieci muszą mieć możliwość odpowiedniego wyboru wielkości swoich sieci, aby określić najgorsze możliwe scenariusze. Stale rosnąca ilość danych wymaga automatyzacji projektowania w celu skrócenia harmonogramu i poprawy jakości. Zaawansowane narzędzia do projektowania mogą optymalizować sieci w celu zmniejszenia kosztów i wagi oraz zarządzania złożonością. Automatyzacja projektowania sieci umożliwia firmom, które projektują złożone pojazdy o wysoce rozproszonej architekturze elektrycznej i elektronicznej, opracowanie zweryfikowanych i poprawnie zdefiniowanych sieci.

Automatyzacja projektowania, optymalizacji i weryfikacji sieci w branży lotniczej

Producenci samolotów szukający dobrze zintegrowanych, opartych na modelach rozwiązań do inżynierii systemów (MBSE), które umożliwiają naturalny przepływ danych między domenami, inwestują w rozwiązanie Capital. Zaawansowana funkcja analizy harmonogramu w rozwiązaniu Capital zapewnia spójność i realizację, co obniża koszty rozwoju i zmniejsza ryzyko.

Optymalizacja i weryfikacja sieci

Ważne jest, aby sygnały sieciowe mogły być automatycznie umieszczanie w wiadomościach w ramach ograniczeń czasowych. Narzędzie do analizy harmonogramu w rozwiązaniu Capital ocenia całą sieć, aby ocenić dostarczanie wiadomości, w tym najgorsze możliwe scenariusze. Jest to ważne, aby umożliwić optymalizację i właściwe określenie wielkości sieci. Inżynierowie starają się zmniejszyć zależność od testowania fizycznych prototypów i uniknąć dodawania zbędnych funkcji. Analiza harmonogramu pozwala dokładnie obliczyć najgorszy scenariusz realizacji, zmniejszyć potrzebę testów fizycznych i wyeliminować niepotrzebne funkcje.

Dowiedz się więcej