Capital

Capital Formboard Manager

Szybko i dokładnie scalaj podobne tablice, aby bardziej efektywnie wykorzystać przestrzeń produkcyjną i zasoby.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

System projektowania tablic pomaga optymalizować układ okablowania i parametry przewodów w celu uzyskania najbardziej efektywnego montażu

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Capital Formboard Manager?

Twórz i utrzymuj scalone schematy wiązek przewodów w środowisku opartym na ciągłych przepływach danych przy użyciu oprogramowania Capital Formboard Manager. Narzędzie ułatwia działom inżynierii produkcji maksymalizację wydajności linii produkcyjnych.

Tworzenie i obsługa scalonych schematów wiązek przewodów

Edycja z funkcją wielu widoków
Twórz różne widoki rysunków schematów i wiązek przewodów, takie jak widok hali produkcyjnej, widok inżynieryjny i widok klienta. Funkcja wielu widoków upraszcza tworzenie rysunków i automatycznie aktualizuje wszystkie powiązane rysunki w przypadku wprowadzenia zmian.

Prostsze zarządzanie wersjami dzięki funkcjom zarządzania danymi
Wyeliminuj błędy transkrypcji typowe dla tradycyjnych procesów opartych na plikach. Szkielet oparty na danych upraszcza zarządzanie projektami i procesami, wprowadzanie zmian projektowych, komunikację między działami przedsiębiorstwa oraz integrację z procesami na różnych etapach.

Zmniejszenie liczby błędów dzięki zintegrowanemu zarządzaniu zmianami
Ponowne wykorzystanie danych zmniejsza liczbę błędów dzięki aktualizowaniu danych w całym ich przepływie. Automatyczne sprawdzanie reguł projektowych pozwala identyfikować problemy i wymusza stosowanie najlepszych praktyk.

Oszczędność czasu
Skróć czas potrzebny na utworzenie scalonego schematu wiązki przewodów i wykorzystaj go na optymalizację linii produkcyjnej.

Dowiedz się więcej