Capital

Capital Systems Architect

Narzędzie do alokacji funkcjonalnej na poziomie platformy, pomagające optymalizować projekty architektury w domenie elektrycznej i elektronicznej (E/E).

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Inżynier przeglądający szczegóły projektu.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Capital Systems Architect?

Capital Systems Architect to łatwe do opanowania narzędzie do modelowania systemów, które można wykorzystać do analizy projektów architektury E/E i optymalizacji alokacji funkcjonalnych. Umożliwia szybką redystrybucję funkcji i sygnałów oraz generowanie danych wynikowych poprawności konstrukcji dla narzędzi do projektowania szczegółowego.

Konsolidowanie i wdrażanie modeli funkcjonalnych na platformie logicznej

Integrowanie modeli funkcjonalnych z informacjami z wielu dziedzin
Połącz modele funkcjonalne z rozbudowanymi informacjami o konfiguracji i dotyczących wielu dziedzin. Modele są wdrażane w kontekście platformy elektrotechnicznej w celu dostarczenia zweryfikowanych propozycji wdrożenia do narzędzi specyficznych dla danej dziedziny.

Przydzielanie funkcji i sygnałów do zasobów i nośników
Automatycznie lub ręcznie przydzielaj funkcje i sygnały do zasobów oraz nośników przy użyciu logiki opartej na regułach. Stosuj reguły i ograniczenia zdefiniowane przez użytkownika w celu kontrolowania oraz generowania poprawnej zawartości logicznej i fizycznej według konstrukcji.

Poprawa jakości
Sprawdź założenia projektowe za pomocą wewnętrznego sprawdzania poprawności projektu (DRC).

Potwierdzanie celów
Ustal możliwość osiągnięcia celów na etapie architektury poprzez szybkie iteracje, umożliwiając bezproblemowy przepływ do projektów produkcyjnych. Łatwo generuj propozycje wdrożeń na dalszym etapie dla sprzętu, oprogramowania, sieci i projektów układów elektrycznych.

Dowiedz się więcej