1. Home

Capital

Capital Wiring Designer Essentials

Intuitivní nástroj pro tvorbu elektrických schémat, který podporuje návrh a analýzu zapojení typu připraveno k výrobě.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

vytvoření jednoduchého návrhu zapojení

Proč využívat řešení Capital Wiring Designer Essentials?

Software Capital Essentials pro návrh kabelů nabízí grafické prostředí pro vytváření schémat kabeláže. Kompletní tvorba návrhů elektrických systémů je snadná díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a chytrým elektrickým symbolům. Integrované analytické funkce umožňují automatizaci mnoha návrhových úkolů.

Ověřujte návrhy pomocí integrovaného elektrotechnického chování a automatizace

Simulujte a navrhujte rychleji
Využijte simulace ke kontrole a ověřování návrhů v průběhu jejich vytváření. Vyhněte se chybám rychleji a dříve v rámci procesu návrhu.

Navrhujte s jistotou
Náš zjednodušený, ale plně vybavený nástroj vám umožní navrhovat s jistotou. Využijte přizpůsobené styly výkresů a integrované chytré knihovny součástí, symbolů a simulačních modelů. Integrujte se systémy MCAD pro 3D trasování svazků a zpětnou anotaci délky vodičů.

Automatizujte výkazy a dokumentaci
Automaticky generujte výkazy pro vodiče, konektory a zařízení použitá v návrhu. Využijte tabulky schémat zařízení a indexů vodičů. Přidejte do výkresů odkazy na celé listy a zóny a automaticky je aktualizujte při provádění změn.

Sledujte metriky pro včasnou nápravu
Pomocí analýzy zachyťte problémy v rané fázi procesu návrhu, kdy je jejich náprava nejméně časově náročná a nákladná.

Předcházejte chybám a šetřete čas
Eliminujte rutinní úkony a využijte automatizaci pro křížové porovnávání dílů a vodičů na více listech. Intuitivní a produktivní prostředí pro návrh obvodů a vývoj svazků usnadňuje zavedení.

Zvyšte příjmy
Nástroje můžete snadno zavést do stávajících procesů a prostředí. Návratnost investice (ROI) je obvykle dosažena za méně než 12 měsíců.

Snadno škálujte v případě potřeby
Využijte sadu Capital Essentials, která je navržena pro rychlé zavedení a snadnou instalaci, a dosáhněte výrazné návratnosti investic pomocí výkonných funkcí. Nástroje pro návrh a kabelové svazky můžete používat samostatně nebo je zavést společně. Umožněte, aby návrhová data zapojení plynule proudila do souvisejících návrhů kabelových svazků, abyste snížili úsilí a minimalizovali riziko chyb. V případě potřeby mohou uživatelé využívat bezproblémové upgrady na celou sadu softwaru Capital. 

Další informace