1. Home

Capital

Capital Harness Designer Essentials

Podstawowe narzędzie do projektowania okablowania, ułatwiające opracowywanie szczegółowych projektów wiązek przewodów kompozytowych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Capital Harness Designer Essentials?

Oprogramowanie Capital Harness Designer Essentials zapewnia środowisko graficzne do tworzenia rysunków wiązek przewodów i schematów. Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia tworzenie projektów wiązek przewodów.

Przyspieszenie projektowania wiązek przewodów i wyeliminowanie opóźnień występujących w tradycyjnych procesach

Szybkie wdrażanie w celu osiągnięcia celów
Oprogramowania można używać samodzielnie lub wraz z Capital Wiring Designer Essentials, aby usprawnić przepływ danych do powiązanych projektów, zmniejszyć nakłady pracy i wyeliminować błędy. Sprawdź poprawność projektów, wykorzystując integrację działania układów elektrycznych oraz automatyzację projektowania z wyborem części

Bezproblemowe projektowanie
Zintegruj okablowanie, wiązki przewodów i projekty CAD konstrukcji mechanicznych, aby wspomagać ponowne wykorzystanie i spójność danych oraz współpracę między domenami. Zautomatyzuj generowanie złączy, przewodów i tabel szyn. Obliczaj długości przewodów oraz uwzględniaj wartości długości dodatkowych / luzów zacisków i złączy. Zintegruj okablowanie i konstrukcję wiązki przewodów, złączy i szyn. Wsteczne wykonywanie adnotacji długości przewodów. Używaj wbudowanych inteligentnych biblioteki komponentów i symboli.

Automatyzacja raportów
Automatycznie generuj raporty dotyczące produkcji okablowania, obejmujące listy materiałowe (BOM) i listy cięcia.

Monitorowanie wskaźników w celu ich korygowania na wczesnym etapie
Używaj analiz, aby wychwycić problemy na wczesnym etapie procesu projektowania, na którym ich usuwanie jest najmniej czasochłonne i kosztowne.

Automatyzacja zadań
Automatycznie wypełniaj tabele podczas dodawania przewodów, wybierania zacisków i generowania tabel przewodów.

Przyspieszenie procesu projektowania okablowania
Stosuj wydajny i automatyczny selektor części, który automatycznie konfiguruje i wybiera zaciski, uszczelki i przewody dla każdego złącza, uwzględniając długości dodatkowe i luzy. Pozwala to wyeliminować główne źródło problemów występujących w tradycyjnym procesie projektowania.

Szybkie generowanie dokumentacji
Po zakończeniu tworzenia wiązki przewodów użyj zaawansowanych funkcji raportowania, aby wygenerować dokumentację na potrzeby produkcji. Raporty są generowane bezpośrednio na podstawie rysunków projektowych, co pozwala szybko uzyskiwać dokładne dane. Może to znacząco skrócić całkowity czas produkcji i zapobiec błędom podczas wytwarzania.

Elastyczne opcje układu schematów
Używaj szybkich funkcji określania układu graficznego oraz inżynierii projektowania wiązek przewodów i schematów. Wiązki przewodów można rysować bez skalowania lub w rzeczywistym rozmiarze przy użyciu funkcji układu schematów

Zwiększenie przychodów
Z łatwością wdrażaj narzędzia w istniejących procesach i środowiskach. Umożliwia to osiągnięcie zwrotu z inwestycji w niespełna 12 miesięcy

Łatwe skalowanie w razie potrzeby
Wykorzystaj pakiet Capital Essentials, opracowany z myślą o szybkim wdrożeniu i łatwej instalacji, aby osiągnąć ogromny zwrot z inwestycji dzięki zawartym w nim efektywnym funkcjom. Używaj narzędzi do projektowania i opracowywania okablowania pojedynczo lub wdrażaj je razem. Zapewnij płynne przekazywanie danych projektowych okablowania do powiązanych konstrukcji wiązek przewodów, aby zmniejszyć nakłady pracy i zminimalizować ryzyko błędów. W razie potrzeby pakiet oprogramowania Capital można bezproblemowo aktualizować.

Dowiedz się więcej