Capital

Capital Harness Designer

Zaawansowane narzędzie do projektowania okablowania ułatwia dodawanie szczegółowych elementów i przeprowadzanie niezawodnej walidacji każdego projektu pochodnego.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Two women look at a computer monitor displaying a dashboard in Capital Harness Designer

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Capital Harness Designer?

Capital Harness Designer umożliwia inżynierom tworzenie szczegółowych, zweryfikowanych i gotowych do produkcji projektów okablowania. Narzędzie można dostosować do określonych potrzeb. Oparte na regułach funkcje scalania projektów zespołowych zapewniają automatyczną integrację danych wejściowych projektu z wielu źródeł na szczegółowym poziomie.

Twórz dokładne, gotowe do produkcji projekty okablowania

Automatyzacja weryfikacji
Użyj procedur wyboru części, aby automatycznie dodawać przewody, kable wielordzeniowe, zaciski, uszczelki, korki wnękowe, taśmy, rury, tuleje termokurczliwe oraz inne elementy wiązek przewodów i utworzyć pełne zestawienie materiałów do produkcji.

Testowanie na bieżąco
Upewnij się, że ostateczny projekt jest zgodny z najlepszymi praktykami zdefiniowanymi w organizacji, korzystając z wielu konfigurowalnych sprawdzeń reguł projektowych.

Obliczenie zapotrzebowania na materiały
Wykorzystaj zautomatyzowane funkcje inżynierskie do obliczania długości drutów produkcyjnych, średnic wiązek, zoptymalizowanych pozycji spawów, ilości taśm, masy okablowania i innych wielkości opisujących gotowy projekt.

Współpraca przy scalaniu projektów
Scalaj zmiany projektowe z projektowania mechanicznego wspomaganego komputerowo (MCAD) i innych narzędzi w sposób ciągły z istniejącymi projektami okablowania — bez nadpisywania lokalnie dopracowanych szczegółów i atrybutów projektu. „Zasady zmian” określają, w jaki sposób Capital Harness Designer powinien reagować na zmiany projektowe z wielu źródeł; system automatycznie ocenia wpływ zmian projektowych i stosuje zmiany do projektu okablowania.

Zapewnienie spójności z graficznymi szablonami stylów
Renderuj wiele graficznych reprezentacji z tego samego projektu w sposób unikalny za pomocą konfigurowalnych graficznych szablonów stylów. Korzystając z tej funkcji, można tworzyć projekty referencyjne, które są zgodne ze spójnymi wewnętrznymi standardami i stylami oraz automatycznie ponownie renderować projekt na żądanie w stylach wymaganych przez organizację klientów/dostawców.

Zarządzanie wieloma wiązkami za pomocą opcji i wariantów (OV)
Zarządzaj wieloma wariantami okablowania z jednej konstrukcji 150%. Narzędzie automatycznie identyfikuje, które komponenty są przypisane do którego wariantu i kompiluje listy produkcyjne dla każdego z nich.

Bezpośrednie zmiany w projekcie
Ułatw procesy wprowadzania zmian dzięki architekturze rozwiązania Capital skoncentrowanej na danych. Korzystaj z wielu funkcji zarządzania zmianami, takich jak tabelaryczne i graficzne raporty różnic, zarządzanie wersjami i kontrola zgodności (listy produkcji).

Definiowanie zarządzania projektami i procesami
Definiuj i stosuj normy projektu, takie jak konwencje nazewnictwa, sprawdzanie reguł projektowych, opcje klienta i warianty. Mogą być wymagane ograniczenia procesu, takie jak sekwencja zarządzania wersjami, blokowanie projektu, uprawnienia użytkowników i nazewnictwo komponentów.

Dowiedz się więcej