Capital

Capital Harness Designer

Pokročilý nástroj pro návrh svazků, který usnadňuje přidávání podrobných vylepšení a provádění robustního ověření každého odvozeného návrhu svazku.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Proč Capital Harness Designer?

Aplikace Capital Harness Designer umožňuje inženýrům vytvářet podrobné, ověřené a k výrobě připravené návrhy kabeláže. Nástroj můžete přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašim konkrétním potřebám. Funkce spolupráce a slučování návrhů založené na pravidlech poskytují automatizovanou integraci návrhových vstupů na podrobné úrovni z více zdrojů.

Vytvářejte přesné návrhy kabeláže připravené k výrobě

Automatizace ověřování
Pomocí postupů výběru dílů můžete automaticky přidávat vodiče, vícežilové vodiče, svorky, těsnění, zátky dutin, pásky, trubky, teplem smrštitelné izolace a další jednotlivé součásti kabelového svazku a vytvořit tak úplný výrobní kusovník.

Testujte již v průběhu návrhu
Ujistěte se, že konečný návrh splňuje definované osvědčené postupy vaší organizace, a to pomocí několika konfigurovatelných kontrol pravidel návrhu.

Spočítejte si potřebný materiál
Využijte automatizované technické funkce k výpočtu výrobních délek vodičů, průměrů svazků, optimalizovaného umístění spojů, množství pásek, hmotnosti svazku a dalších veličin popisujících hotový konstrukční návrh.

Spolupráce pomocí sloučení návrhů
Průběžně slučujte změny návrhu z MCAD softwaru (Mechanical Computer-Aided Design) a dalších nástrojů do stávajících návrhů kabeláže – bez přepisování lokálně zvládnutých detailů a atributů návrhu. „Zásady změn“ určují, jak by měla aplikace Capital Harness Designer reagovat na změny designu z více zdrojů; systém automaticky vyhodnotí dopad změny návrhu a aplikuje změny na návrh kabeláže.

Zajistěte konzistenci pomocí šablon grafických stylů
Jedinečným způsobem vykreslujte více grafických reprezentací ze stejného návrhu pomocí konfigurovatelných šablon grafických stylů. Pomocí této funkce můžete vytvářet referenční návrhy, které odpovídají konzistentním interním standardům a stylům, a automaticky znovu vykreslit návrh – na vyžádání – do požadovaných stylů vašich zákaznických / dodavatelských organizací.

Správa několika svazků pomocí možností a variant (OV)
Spravujte několik variant kabeláže z jednoho 150% konstrukčního návrhu. Nástroj automaticky identifikuje, které komponenty jsou přiřazeny ke které variantě, a sestaví výrobní kusovníky pro každou z nich.

Přímé změny konstrukčního návrhu
Usnadněte procesy změn pomocí architektury softwaru Capital zaměřené na data. Používejte více možností správy změn, jako jsou tabulkové a grafické zprávy rozdílů, správa verzí a řízení kompatibility (seznamy sestavení).

Definování řízení projektů a procesů
Definujte a aplikujte normy projektu, jako jsou konvence pojmenování, kontroly pravidel návrhu, zákaznické možnosti a varianty. Mohou být nařízena omezení procesu, jako je sekvence správy verzí, zamykání návrhu, uživatelská oprávnění a pojmenování komponent.

Další informace