Kontrola jakości części

Wykonywanie programu na maszyny pomiarowe

Wykonuj programy na maszyny pomiarowe. aby efektywniej korzystać ze współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) podczas monitorowania i analizowania wyników pomiarów.

Obsługa maszyn pomiarowych przy użyciu z programów opartych na modelu

Używaj oprogramowania Tecnomatix CMM Inspection Execution, aby usprawnić proces kontroli jakości:

  • Pobieranie i wykonywanie zadań kontrolnych DMIS (Dimensional Measuring Interface Standard)
  • Wykonywanie zadań na współrzędnościowych maszynach pomiarowych lub maszynach CNC z funkcjami pomiarów
  • Zapisywanie danych pomiarowych w standardowym języku znaczników wymiarowych (DML)

Wykorzystaj łatwy dostęp do zapisanych danych pomiarowych w celu przeprowadzenia błyskawicznej analizy przyczyn źródłowych po wykonaniu pomiarów.

Zrzut ekranu przedstawiający obsługę maszyn pomiarowych.

Łatwe przeglądanie i analizowanie wyników pomiarów

Przeprowadzaj szybką analizę, porównując dane pomiarów z określonymi tolerancjami projektowymi bezpośrednio przy maszynie po wykonaniu programu na maszyny pomiarowe.

Interpretuj dane pomiarów zgodnie ze standardami branżowymi ANSI, ASME i ISO, aby szybko ocenić, jak poprawić jakość produkowanych części.

Zrzut ekranu przedstawiający analizę pomiarów.