1. Home

Kontrola jakości części

programowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM)

Skróć czas programowania, zwiększ dostępność sprzętu do pomiarów i zapewnij szybką reakcję na zmiany projektowe dzięki zautomatyzowanemu programowaniu współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) w pętli zamkniętej.

Automatyzacja procesów programowania maszyn pomiarowych

Skróć czas tradycyjnego programowania o 90% dzięki zautomatyzowanym funkcjom programowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych w rozwiązaniu NX:

  • Odczytywanie geometrii 3D części oraz powiązanych informacji o produkcie i produkcji (PMI)
  • Identyfikowanie zdefiniowanych cech i tolerancji
  • Tworzenie zoptymalizowanych operacji w celu skontrolowania części
Widok oprogramowania do programowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM).

Integracja programowania i współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) i wykonywania tych programów

Generuj programy na maszyny pomiarowe do sterowania współrzędnościowymi maszynami pomiarowymi (CMM) przy użyciu przyjętego w branży formatu DMIS (Dimensional Measuring Interface Standard) lub języka programowania dla konkretnej maszyny.

Przeprowadzaj symulacje procesów pomiarów i sprawdzaj je pod kątem kolizji wysłaniem programu do hali produkcyjnej, eliminując w ten sposób błędy w produkcji.

Widok programowania współrzędnościowej maszyny pomiarowej (CMM).