Kontrola kvality komponent

Programování kontrol CMM

Zkraťte dobu programování, uvolněte kontrolní zařízení a zajistěte rychlou reakci na změny v návrhu pomocí automatizovaného programování kontrol souřadnicových měřicích strojů (CMM) v uzavřené smyčce.

Automatizujte procesy programování kontrol

Zkraťte obvyklou dobu programování o 90 % pomocí automatizovaných funkcí softwaru NX pro programování kontrol CMM:

  • Načtěte geometrii 3D komponent a souvisejících informací o výrobku a výrobě (PMI)
  • Identifikujte definované prvky a tolerance
  • Vytvářejte optimalizované úkony pro kontrolu komponent
Náhled softwaru pro programování kontrol.

Integrace programování a provádění kontrol CMM

Generujte kontrolní programy pro řízení souřadnicových měřicích strojů pomocí průmyslově uznávaného formátu DMIS (Dimensional Measuring Interface Standard) nebo programovacího jazyka pro konkrétní CMM.

Simulujte kontrolní proces a aplikujte prevenci kolizí před odesláním programu do dílny, čímž eliminujete chyby ve výrobě.

Náhled programování kontrol CMM.