Projektowanie narzędzi i mocowań

Projektowanie form wtryskowych

Szybko opracowuj wysokiej jakości formy wytryskowe przy użyciu zaawansowanych i zautomatyzowanych funkcji, zachowując przy tym asocjatywność z projektami części.

Analiza produktu

Rozpocznij projektowanie formy wtryskowej od projektu produktu. Można otworzyć dowolne standardowe pliki CAD lub wybrać części zaprojektowane w oprogramowaniu NX.

Zapewnij spełnienie założeń projektowych i możliwość realizacji produkcji dzięki modelowaniu, wprowadzaniu zmian w projekcie i analizom geometrii.

Widok analizy części projektu formy wtryskowej.

Opracowywanie rdzenia i wnęki

Usprawnij proces projektowania geometrii rdzenia i wnęki dzięki zautomatyzowanym funkcjom, umożliwiającym następujące działania:

  • Stosowanie automatycznych wyłączeń i przecinania rdzenia/wnęki
  • Szybkie i asocjatywne projektowanie powierzchni rozcinania.
  • Dzielenia formy wtryskowej w celu przystosowania jej do złożonych projektów przesuwanych
  • Automatycznie sprawdzanie kolizji w projekcie rdzenia/wnęki
Widok rdzenia/wnęki w oprogramowaniu NX do projektowania form wtryskowych.

Struktura formy wtryskowej

Zdefiniuj całą strukturę formy wtryskowej, w tym rdzeń, wnękę układy komponentów i podstawę formy zarówno dla form prototypowych, jak i wielownękowych na skalę produkcyjną.

Skonfiguruj formę przy użyciu bibliotek standardowych części, układów komponentów i podstaw form. Szybko dodawaj i przycinaj wypychacze i umieszczaj kanały chłodzące za pomocą wzorów parametrycznych. Uwzględniaj prowadnice, bramki, śruby, sworznie i inne standardowe komponenty.

Widok struktury formy w oprogramowaniu NX do projektowania form wtryskowych.

Sprawdzanie poprawności projektu

Analizuj możliwości produkcyjne projektów części za pomocą narzędzi do sprawdzania grubości ścian, identyfikowania obszarów podcięcia i oceny promieni narożników.

Zatwierdzaj projekty form wtryskowych, sprawdzając odległości i podcięcia w różnych pozycjach oraz analizując wymagania dotyczące elektrod.

Używaj funkcji symulacji ruchu, aby zweryfikować cały zakres ruchów formy wtryskowej, łącznie z dynamicznym wykrywaniem kolizji.

Widok sprawdzania poprawności formy w oprogramowaniu NX do projektowania form wtryskowych.

Ponowne wykorzystanie ustandaryzowanych danych przedsiębiorstwa

Skróć czas opracowywania narzędzi, ponownie wykorzystując ustandaryzowane dane przedsiębiorstwa, w tym:

  • Ponownie używaj szablonów projektów i dostosowuj sprawdzone projekty do nowych form wtryskowych
  • Przyspiesz proces projektowania form dzięki standaryzacji komponentów
  • Zautomatyzuj generowanie ścieżek narzędzi NC i struktur danych projektu
  • Opracowuj konfiguracje podstaw form wielokrotnego użytku i zapisuj je w bibliotekach niestandardowych
Widok ponownego wykorzystania ustandaryzowanych danych przedsiębiorstwa w oprogramowaniu NX do projektowania form wtryskowych.

Zmiany projektowe i kontrola propagacji

Użyj asocjatywności z modelem części, aby ułatwić szybkie propagowanie zmian projektowych w całym procesie, od projektowania formy do operacji obróbki maszynowej.

Upewnij się, że cały zespół pracuje z poprawnymi danymi, dzięki integracji z oprogramowaniem Teamcenter, które udostępnia jedno źródło danych i wiedzy o procesach.

Widok przedstawiający zmianę w projekcie formy wtryskowej.
przykład wdrożenia

Matrix Tools and Solutions

Graphic of a machine part designed using nx matrix tools solutions
Case Study

Matrix Tools and Solutions improves quality and reduces design time with Siemens’ solutions

Firma:Matrix Tools and Solutions

Branża:Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Pune, India

Siemens Software:NX