Příprava nástrojů a upínek

Návrh formy

Rychle vyvíjejte vysoce kvalitní formy pomocí pokročilé automatizace při zachování asociativity s návrhy dílů.

Analýza výrobku

Návrh formy začněte návrhem výrobku. Můžete otevřít libovolné standardní soubory CAD nebo vybrat díly navržené pomocí řešení NX.

Zajistěte požadovaný záměr návrhu a vyrobitelnost modelováním, prováděním změn návrhu a analýzou geometrie.

Vizuál analýzy návrhu formy dílu.

Automatizovaný vývoj jádra a dutiny

Zjednodušte proces návrhu geometrie jádra a dutiny pomocí automatizovaných funkcí, které vám umožní:

  • Použití automatických uzávěrů a rozdělení jádra/dutiny
  • Rychlý a asociativní návrh dělících ploch
  • Dělenou formu pro složité návrhy jezdců
  • Automatickou kontrolu konstrukce jádra/dutiny na rušivé vlivy
Vizuál řešení NX Mold Design pro jádra a dutiny.

Struktura formy

Definujte celou strukturu formy, včetně jádra, dutiny, systémů součástí a základny formy pro prototypové i výrobní formy s více dutinami.

Nakonfigurujte formu pomocí knihoven normalizovaných dílů, systémů komponent a základen forem. Rychle přidávejte a upravujte vyhazovací kolíky a vkládejte chladicí kanály pomocí parametrických vzorů. Zahrnuje pojezdy, šoupátka, šrouby, čepy a další standardní součásti.

Vizuál struktury formy v řešení NX Mold Design.

Ověření návrhu

Analyzujte vyrobitelnost návrhů dílů pomocí nástrojů pro kontrolu tloušťky stěn, identifikaci oblastí s podřezáním a vyhodnocení poloměrů rohů.

Ověřte návrh formy kontrolou vzdáleností a odlehčení v různých polohách a analýzou požadavků na elektrody.

Pomocí možností simulace pohybu můžete ověřit celý rozsah pohybů formy, včetně dynamické detekce kolizí.

Vizuál řešení NX Mold Design pro ověření formy.

Opětovné použití firemních standardů

Zkraťte dobu vývoje nástrojů opakovaným použitím standardů vaší společnosti, včetně:

  • Přepracování šablon projektů a přizpůsobení osvědčených návrhů novým formám
  • Urychlení procesu návrhu formy standardizací komponentů
  • Automatizace generování drah nástrojů NC a datových struktur projektu
  • Vývoje opakovaně použitelných základních konfigurací forem a jejich ukládání do vlastních knihoven
Vizuál řešení NX-Mold Design pro opětovné použití firemních standardů.

Změna návrhu a řízení propagace

Využijte asociativitu s modelem dílu k usnadnění rychlého šíření změn návrhu v rámci procesu, od návrhu formy až po obráběcí operace.

Zajistěte, aby celý tým pracoval se správnými daty díky integraci softwaru Teamcenter, který poskytuje jediný zdroj dat a znalostí procesů.

Vizuální změny návrhu v řešení Mold Design.
případová studie

Matrix Tools and Solutions

Graphic of a machine part designed using nx matrix tools solutions
Case Study

Matrix Tools and Solutions improves quality and reduces design time with Siemens’ solutions

Firma:Matrix Tools and Solutions

Odvětví:Průmyslové stroje

Umístění:Pune, India

NX